Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 15 september 2023

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

15 september 2023

Hälsningar till er, älskade varelser av ljus. Jag är Ärkeängel Metatron. Det är mig en glädje att vara i er närvaro idag, och jag vill att ni ska bekräfta er egen närvaro då vi får kontakt. Det finns en visshet i er närvaro. Det finns en visshet i er fysiska kropp, i ert sinne, era känslor och ert energifält, då ni tillåter er att vara närvarande i ögonblicket med er själva. Ni kan känna igen en visshet; en bekräftelse av självet, en förståelse av er närvaro. Emellertid är det också viktigt att erkänna att det kan finnas en osäkerhet då ni ansluter till era energier.

När ni låter ert sinne börja kontemplera kan ni se att det finns en osäkerhet i det faktum att ni känner att ni inte känner er själva fullt ut. Ni kanske inte känner ert energifält till fullo. Ni kanske inte känner  kraften ni har inom er, som står redo i väntan på att användas. Ni kanske inte vet vad ni är kapabla till – styrkorna, modet, självförtroendet ni har. Det kanske också finns upplevelser i det förflutna, eller tankar, som bringar er varelse rädsla. Ni kanske trycker undan dessa sår, dessa smärtor, dessa tankar, eftersom ni inte vet hur ni ska stå ut med dem, eller om ni är tillräckligt starka för att hantera dem, hur ni ska transformera och heala dessa områden.

Medan det finns en visshet i er närvaro och er jordning på jorden, finns det i er varelse en osäkerhet, och vi kan känna igen denna osäkerhet som rädsla. Rädsla inträffar när ni är osäkra på hur något ska utvecklas, eller när en situation, upplevelse eller varelse skapar stress och en känsla av rädsla i er varelse. Detta utgår ofta från sår – tidigare upplevelser som kanske inte gick som ni ville, eller där ni kände er sårbara eller svaga – maktlösa – och upplevt lidande.

Rädsla har ett underbart sätt att skydda er så att saker inte upprepar sig. Emellertid, när vi upplever en rädsla, energisätter vi den ofta, så den kallas in i vår verklighet. Rädsla uppstår ofta på grund av att vi inte vet hur saker kommer att utvecklas, och vi känner oss heller inte tillräckligt kapabla, modiga eller starka för att hantera situationen, upplevelsen, personen, varelsen eller vad det nu kan vara.

Nu används ofta det okända för att beskriva Skaparen. Skaparen är omärkt, formlös, vi kan faktiskt inte beskriva Skaparen. Om vi ändå gör det går vi in i en illusion. Vi kan erkänna att Skaparen är okänd men ändå ha en förnimmelse, något bekant, en känsla förbunden med Skaparen och Skaparens uttryck inom er varelse, vilket känns mycket tröstande, kraftfullt och inspirerande. Det är nästan som en drag- och tryckrörelse där vi är nyfikna på det okända och den känns helt naturlig och tröstande. Vi är osäkra inför det okända, för vi vet inte vad som kommer att manifestera.

När man existerar på jorden är det naturligt att vilja styra sin verklighet, också sin varelse och kanske också människorna runt omkring. Det känns att allt är okänt och alla är okända, till och med dem ni håller kära. Hur ska ni hantera detta? Det är överväldigande för sinnet och känslorna.

Det är naturligt att vilja styra sin verklighet och varelse som ett sätt att skydda sig själv, dock, för att verkligen bli ett med det okända och att erkänna trösten, stödet och fördelarna med det okända, finns det ett behov att släppa kontrollen. Så snart ni börjar släppa kontrollen, stöttar Skaparens Universum er. Skaparens Universum har alltid stöttat er, men ni släpper in det stödet i er varelse och verklighet.

Ni kan känna större inre vägledning. Ni kan också känna att saker sker inom er och i er verklighet för att bygga er tillit så ni känner er mer självsäkra, har bättre förmåga att gå med flödet, har bättre förmåga att acceptera det okända, för ni vet att det okända fungerar på ett positivt, tillfredsställande sätt för er. Och ja, det kan fortfarande finnas aspekter av det okända som ni räds, eftersom det är omöjligt att veta allt, och det på många sätt inte är er sak eller ert syfte att veta allt om Skaparen eller Skaparens Universum eller, i viss mån, ens er själva, eftersom ni är en förlängning av en större energi. Ert syfte i den stunden är att till fullo erkänna den förlängningen och allt som ni förkroppsligar i denna verklighet.

När man släpper kontrollen blir det ett ögonblick då man överlämnar sig till det okända, och det ögonblicket kan kännas som att man hoppar utför ett stup. Emellertid finns vissheten där om att Skaparen kommer att stötta, även om det bara är 1% säkert. Och med denna 1% säkerhet öppnar ni er för att lita på stödet från de välgörande energierna i och omkring er – litar på att ni vet hur ni ska svara på er själva och er verklighet inifrån er varelse.

Ni kan följa er inre vägledning. Ni kan ansluta till energier, människor, situationer. Ni kan kalla fram det som behövs till er verklighet. Det föreligger helt enkelt ett behov av detta ögonblick av överlämnande – av att lämna alla former av kontroll bakom er och säga att det är så här det borde vara, det är så här saker borde manifestera – och bara vara närvarande med vad som finns i detta ögonblick och vem ni är i detta ögonblick. När ni tillåter er att åstadkomma detta stiger denna 1% säkerhet och tillit upp och ni öppnar er lite till stödet som finns inom er varelse. Ni inser att det okända är en filt att dansa inom, eller på, att dansa på det sätt ni vill dansa, så att ni kan känna er uppfyllda och stöttade. Det okända kommer att bli spännande, magiskt, inspirerande och upplysande, eftersom det är fyllt av så många skatter som väntar på att ni ska utforska dem.

Under meditation eller stilla tid, sitt och erkänn hur ni försökt kontrollera er själva eller er verklighet.

Föreställ er sedan på toppen av en klippa eller ett berg. Släpp all denna kontroll. Lämna den bakom er. Hoppa och överlämna er. Föreställ er det. Vad vaknar upp inom er då ni lämnar kontrollen bakom er och hoppar ut i det okända? Ni kanske upplever stark rädsla. Sitt med den. Låt den ge er sitt budskap. Fråga hur ni kan upplösa rädslan, och vad väntar er sedan bortom den? Det är där som skatten ligger, då ni inträder i det okända. Det kan vara så att det finns ett behov av att lita på er själva, era egna inre heliga förmågor.

Jag lämnar er att kontemplera detta. Det kräver mycket kontemplation.

Jag älskar er innerligt.

Jag är Ärkeängel Metatron. Tack.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *