Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson den 19 juni 2021

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

den 19 juni 2021

”Heliga mönster”

Hälsningar! Jag är Ärkeängel Metatron. Vilken glädje att få vara i er närvaro idag, för att föra fram Änglavibrationerna till er och omfamna och omge er fullständigt, samt att få njuta av frid och kärlek.

Vi finns närvarande, ständigt närvarande under denna uppstigningsresa på vilken ni stiger ombord. Vi önskar att ni ska lägga märke till, att bli mer uppmärksamma och observanta på den uppstigningsresa som ni stiger ombord på. Nu är det mycket viktigt att ni börjar observera att er andliga uppstigning äger rum för er, Moder Jord, mänskligheten samt alla varelser.

När du börjar observera att uppstigningsprocessen äger rum för dig själv och för alla, så lägger du märke till mönster, heliga mönster. Dessa heliga mönster fungerar som nycklar som låser upp ett större djup, en vetskap och förståelse för er andliga evolution.

Som ni vet så förekommer flera dimensioner till och med på Jorden, det finns flera dimensioner i er varelse. Allting som utgör Skaparen håller flera nivåer, därför är det viktigt att vi uppmärksammar att vi alltid kan dyka djupare, när vi tror att vi förstår någonting.

Det finns alltid mer att utforska och förstå och ofta en större kunskap eller visdom att acceptera, till och med när man känner sig överflödande i kunskap och visdom. Om ni kan se på er andliga evolution och heliga resa på Jorden såsom heliga mönster, så är varje mönster som en nyckel som öppnar upp Skaparens energi, samt er energi, så att ni ska kunna få en djupare, mer genomgående vetskap, förstående och förkroppsligande.

När ni uppmärksammar detta, så lägger ni märke till att det finns så många heliga mönster, samt att många heliga mönster är anmärkningsvärt snarlika. Därför finns det i er andliga evolution och resa på Jorden ofta endast två eller tre heliga mönster, vilka är som pilar som vägleder er för att uppnå ett bestämt bemästrande eller en bestämd uppstigning som ni har sam-skapat med er själ och Skaparen.

Era heliga mönster kan manifestera sig på flera sätt, de är inte alltid skenbart positiva och kan ibland förefalla eller manifestera sig som negativa, utmanande eller kaotiska, andra gånger manifesteras de såsom mål, önskningar som ni önskar uppnå, eller drömmar.

Ni kan känna igen dessa heliga mönster såsom ett inre vetande, att er intuition blomstrar eller utvecklas. Om vi förstår att heliga mönster stöttar oss, låter oss uppmärksamma vår heliga resa, om den så sker på Jorden eller de inre planen, så blir varje mönster en nyckel för att väcka upp en större visdom. Det finns ett behov av att uppmärksamma dessa mönster för att få en förståelse så att ni ska kunna känna igen dem inom er verklighet.

För att påbörja processen, så vill jag, Ärkeängel Metatron, bjuda in dig till att först lägga märke till mönster i din egen verklighet.

Låt mig ge några exempel, det skulle kunna vara tankemönster, kanske samma tankar dagligen dyker upp i ditt sinne. Om så är fallet, så önskar jag att du ska dokumentera dessa, anteckna dem. När de väl är nerskrivna eller du kan se dem visuellt, så är det mycket lättare att uppmärksamma dem.

Jag önskar att du ska observera emotioner som kommer vid vissa tider under dagen, du kan känna dig oerhört glad, andra gånger kan du känna dig oerhört ledsen eller orolig. Det kan vara att dina känslor skiftar i närvaron av andra människor som får dig att känna dig ledsen eller glad. Lägg märke till dina känslor och uppmärksamma några mönster, i synnerhet dem som du upplever dagligen. Kom ihåg att dokumentera skenbart positiva och skenbart negativa i uppmärksammandet av några mönster som förekommer.

Jag uppmuntrar dig att observera dina upplevelser, detta inbegriper dina gärningar och dina reaktioner. De åtgärder som du lägger ut i din värld och det sätt på vilket du uppfattar upplevelser som kommer in i din verklighet.

Har du varje dag snarlika upplevelser? Kanske du i din verklighet har en person som utmanar dig varje dag, eller som låter dig känna dig uppskattad och älskad, kanske ditt jobb eller ditt hem skapar vissa mönster. Det kan vara vilka former av mönster som helst, till och med att ta en promenad varje dag skapar ett mönster, till och med att äta och sättet att äta är ett mönster. Hur människor behandlar dig är ett mönster, hur du behandlar andra är också ett mönster.

Börja observera varje aspekt i din verklighet, lägg märke till de skenbart positiva och de skenbart negativa eller neutrala mönstren, skriv ner dem, i synnerhet mönster som inträffar dagligen. Dessa är de som vi önskar uppmärksamma.

Ifall varje del i din varelse och varje del i din verklighet, till och med de skenbart vardagliga aspekterna, utgör din andliga uppstigning, så är det viktigt att vi uppmärksammar de mönster som upprepar sig. När du väl har uppmärksammat de upprepande mönstren, så kan du börja begrunda dem. Du kan uppnå detta genom att förstå den energi som det skapar inom dig, till exempel om du varje dag tar en promenad, undersök den energi som promenaden skapar. Kanske den placerar dig i ett utrymme med djup salighet och frid eller kanske det är något som du inte vill göra för att ilska och frustration dyker upp. Observera energin som det skapar och fråga dig själv om detta är den energi som du vill förkroppsliga. Om så är fallet, fortsätt med det mönstret och uppmärksamma det som ett heligt mönster. Om energin inte är något du vill förkroppsliga, så är det dags att fundera på lärdomen, den förståelse dom krävs.

Vad behöver du uppmärksamma?

Vad behöver du gå djupare in i, för att transformera och uppmärksamma det sanna mönstret?

Det finns visdom i det mönster som du ännu inte uppmärksammar. När du väl uppmärksammar visdomen så rör du dig framåt i din andliga evolution och tar till dig bemästrande.

För att använda exemplet med att varje dag ta en promenad, om det är något du ogillar, så föreligger ett behov av att gå djupare in i det.

Varför ogillar du det?

Vilken energi skapar det?

Hur skulle du kunna förändra det för att skapa en bättre energi?

Kanske du promenerar på fel tidpunkt av dagen eller kanske det bara är något som inte passar dig just nu. Det skulle kunna vara en symbol på att du inte tar dig framåt i din verklighet eller att du har ett behov av egen-omsorg, ett djupare förankrande, jordande, eller att ta kontakt med Jorden.

Kom ihåg att visdomen och skatten du får ta emot från varje mönster är unik och personlig för dig. Det är viktigt för dig att förstå innebörden, symbolismen, att även gå djupare och djupare in i de positiva upplevelserna. Till exempel, om du tar en promenad och det skapar salighet, låt oss skapa mer salighet. Hur kan du skapa mer ’salighet’? Hur kan du vara ännu mer närvarande i detta ögonblick?

Att utforska de heliga mönstren på din uppstigningsväg låter dig utvecklas i en snabbare takt. Det rensar obehövliga energier och fokuserar din uppmärksamhet. Det låter fler energier komma in i din verklighet och varelse, det låter dig bli mer känslig, mer intuitiv, mer stöttad i din verklighet.

Vi kan uppmärksamma detta även med meditationsmönster såsom att man somnar under meditationen, man känner sig orolig, eller man kanske upplever djupare underbara meditationer. Hur kan vi gå djupare in i detta? Hur kan vi får tillgång till mer visdom, större kontakt med Skaparen, samt förståelse?

När du väl har fått en insikt om denna övning, så kan du undersöka världen runtomkring dig. Vilka mönster ser du? Vad betyder det? Vad symboliserar det? Vad behöver utvecklas? Vad behöver gå djupare? Vad behöver förstås? Du börjar lära dig lärdomar som mänskligheten lär sig å sina vägnar.

Du kan anstifta kraftfulla uppstigningsprocesser och aktiveringar på samma sätt. Ett exempel är, du kanske ser på nyheterna, kanske du ser likadana mönster som dyker upp, vad talar detta om för dig? Låt din intuition, ditt hjärta och ditt sinne vara öppna för att ta emot och du får ta emot allt som är ändamålsenligt och som behövs.

Min kärlek finns ständigt med er. Jag tackar er.

Jag är Ärkeängel Metatron.

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

omna.org

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...