Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 8 januari, 2022

 

 

Ljusets Penetrering av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, Jag Ärkeängel Metatron kommer nu för att dela Skaparens ljus med er, och tända ljuset som redan finns närvarande och är aktivt inom er. Ljusets Flödande, med Over Lighting Project som har kommit fram och fortsätter, det pressar in ljus med uppvaknandets visdom i cellerna hos alla varelser på Jorden och i de Inre Planen. En visdom som är ett minne eller ännu inte har erkänts på Jorden. Det är en spännande tid när upplysningen, inspirationen och insikten gryr. Visdomen börjar gry inom er nu. Det är viktigt när ni sitter i stillhet, att ni erkänner och ger utrymme för er själva som visa varelser.

Ni kan säga till er själva, ’Jag är en vis varelse, alla svar och den visdom jag behöver finns inom mig.’

När ni går in i denna medvetenhet, kommer era celler att börja öppnas, aktiveras och frigöra den visdom som är väsentlig och viktig för er att erkänna och ta emot i er medvetenhet. Denna utblomning av visdom kan vara kraftfull, eller så kan den försiktigt sippra in i er medvetenhet och gradvis dela ut insikterna. Det är viktigt när vi går in i det nya året, att ni gör det som visa varelser. Ni har alltid varit visa varelser; visdom finns alltid närvarande inom er. Over Lighting Project, detta flöde av ljus som kommer från Skaparen, aktiverar den visdom som alltid funnits inom er, men ni behöver ge utrymme för att denna visdom ska kunna aktiveras. Annars kan ni missa aktiveringen och flödet av medvetenhet, eftersom ni kan vara distraherade av något annat. Det är absolut nödvändigt att skapa utrymmet för att visdomen ska fylla er, även om det bara handlar om några minuter dagligen för att aktivera och integrera det i er medvetenhet.

Det är ett perfekt tillfälle att börja ställa frågor, ställa er själva frågor utan att förvänta sig något svar. Alla former av frågor är passande. Frågor om andlig existens eller er resa, om era fysiska situationer, drömmars manifestationer, hälsa, healing, vad ni än önskar. Förvänta er inte något svar. När ni skapar utrymmet och ställer frågor, kommer en vetskap inom er att gry, om att alla svar och den information ni behöver finns inom er.

Vi skulle kunna be er att föreställa er ett år fram, då ni har den förståelse och kunskap ni behöver, för det skulle vara en fördelaktig visualisering. Men vi vill att ni släpper alla förväntningar och därför uppmanar vi er att helt enkelt erkänna att ni är visa. Ni har vägledningen, intuitionen, inspirationen och upplysningen inom er för att navigera genom året som ligger framför er och förverkliga era drömmar.

För ett år sedan började vi resan efter Planen för Nya Jordens Uppstigning. Med möjlighet att manifestera allt ni önskar, så känn inom er att allt är möjligt. Nu går vi framåt med den visdomen. Allt är möjligt, och ni har visdomen inom er för att skapa det. När ni tillåter er att förkroppsliga er själva som en varelse med visdom, så är det viktigt att förstå att ljuset från Over Lighting Project fortfarande penetrerar er, fortfarande penetrerar era celler. Ni lyser, ert ljus förstoras och förstärks. Alla era celler utstrålar ljus, er energivibration är snabbare och högre, och det är viktigt att vara medveten om detta eftersom det skapar momentum inom er och accelererar er uppstigning. Ni kanske förstår och inser att er uppstigningsresa börjar accelerera, saker hamnar på plats, de färdigheter och förmågor som ni har väntat på att få tillgång till de ansluter ni till och de blir tillgängliga för er. Ni kan uppnå mer än ni kan föreställa er vid denna tidpunkt, eftersom ert ljus blir starkare.

Jag, Ärkeängel Metatron frågar er nu på er resa för uppstigning:

Vad är det ni vill uppnå, förkroppsliga, minnas och erkänna?

Det finns en ficka eller ett fönster nu, där ert ljus förstärks och ni kan uppnå det ni önskar på er andliga resa av uppstigning. Ni behöver bara fokusera. Ni kan be om det ni vill ska aktiveras inom er, när ljuset penetrerar era celler. Ni kan också be om det ni önskar från ljuset, från Over Lighting Project. Ljusströmmen kommer att flöda och levererar och förankrar det ni önskar ska komma. Till exempel kanske ni önskar mer fokus under meditation, ni kanske vill kunna kanalisera, få visioner från det inre eller förbättra era healingförmågor, vad det än är så kan ni be ljuset om det, och ni kan bjuda in ljuset för att aktivera det genom er.

När ni upplever denna ljuspenetrering så kommer det att vara den kraftfullaste tiden och den kommer att pågå i två månader från och med nu, sedan kommer det att upplösas. Det är en ficka, ett fönster, där ni verkligen upplever att ljus tränger in i era celler och ni kan då accelerera er uppstigning med högre ljushastighet, vibration och närvaro. När vi går in i det nya året börjar vi verkligen förkroppsliga och grunda vår uppstigningsresa, visdom och inre vetskap, såväl som kraften att dirigera och ytterligare aktivera Uppstigningen.

Vi ber er att stå mycket jordade på Jorden som förkroppsligade varelser. Förkroppsligande av kraft, sanning, kärlek och frid, är en mycket vacker närvaro och vision för att börja ett nytt skede av er egen och andras  uppstigning. Jag ber er stanna kvar på platsen av kraft, och fortsätta utveckla den kraften för er själva under de kommande dagarna, veckorna och månaderna.

Jag älskar er för evigt, jag tackar er,

Jag är Ärkeängel Metatron

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...