Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 mars 2020

Ett Jättesprång Framåt till att Fullborda Skiftet ∞ 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi är ganska säkra på att ni alla gör det bästa ni kan under de omständigheter som ni för närvarande lever där på Jorden. Vi vill också att ni ska veta att när ni kallar fram energi, det alltid levereras till er. Ni behöver inte göra något för att förtjäna det. Det är ert att ta emot, och vi blir alla mycket entusiastiska här i de högre världarna när det finns fler som ber om lättnad. Nu skulle vara en utmärkt tid för er alla att bli mer intresserade av att ansluta er med era guider. Det är också en underbar tid för er att meditera mer, att fokusera mer inom er själva, och att försöka kanalisera mer energi in i era fysiska kroppar.

Vi vill att ni ska veta att det ni upplever just nu är extrem växtvärk där på Jorden, men vi vill också att ni ska förstå att ni alla växer. Det finns naturligtvis en möjlighet för mer tillväxt att inträffa, särskilt inom er som är vakna. Ni har förmågan att känna energi. Ni är också mer benägna att tona in och veta när ni kör energi genom er, och ni har arbetat med nät systemet som täcker hela er planet under ganska lång tid.

Det är inte tid nu att övertänka. Detta är inte en tid för spekulation, för teorier. Och det är verkligen inte en tid för att argumentera med varandra om vems perspektiv är rätt. När du använder någon trosföreställning du har som ett sätt att skilja dig från dem som tror på något annat, tar du inte emot den mängd tillväxt som är tillgänglig för dig. Det bästa sättet att växa är som ett kollektiv, som en enad helhet. Det är bättre för dig att leta efter sätt som du kan ansluta och samstämma dig till dina medmänniskor än det är för dig att komma in i en debatt om hur viruset kom igång och vad det innebär.

I själva verket inbjuder vi er att inse att oavsett hur starkt ni håller era trosföreställningar, kanske de inte är rätt. Släpp alla fasthållanden som ni har om att ni måste ha rätt, och släpp de tankar som säger att ni måste berätta för andra hur det är. Och i stället, ansträng er att nå inom er själva ert hjärterum av villkorslös kärlek, av helande energi, och den medkänsla som är tillgänglig för er, ännu mer så nu när det är så behövligt. Vi, och andra som oss i de högre världarna, gör vår del för att hjälpa mänskligheten, som vi alltid gör, men vi behöver assisterande hjälp från dem som ni på planeten.

Och för att ni ska vara till största möjliga hjälp, måste ni ha era hjärtan öppna, och det betyder att ni måste komma ur era huvuden, att sluta leta efter de senaste teorierna som läggs ut. Och i stället, bara fråga er själva, ”Hur kan jag hjälpa dem som är sjuka, de som är rädda, och de som lider förlust just nu?” Ställ er själva dessa frågor, och ni kommer att ta den exponentiella tillväxt som står till ert förfogande. Medvetandet expanderar och evolverar, och det är oundvikligt. Huruvida ni går med på denna expansion och evolution är upp till er. Vet att mänskligheten gör ett stort framsteg framåt just nu och att ni vill gå med på resan.

Ni gör det bäst när ni är i frid och fred, när ni är i acceptans, och när ni släpper er benägenhet till att vilja ha rätt. Följ istället era hjärtan. Vi garanterar er att det är vägen till den största lätthet och glädje som ni kan uppleva när ni går igenom denna globala kris och tar ytterligare ett stort steg framåt till slutförandet av skiftet i medvetandet.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har känt glädje i kontakten med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-22-2020/

Du gillar kanske också...