Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 11 november, 2022

 

Navigering i Skapelsens Rike av Ärkeängel Metatron

Navigating the Realms of Creation by Archangel Metatron

Ärkeängel Metatron

Navigering i Skapelsens Rike av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek, jag är Ärkeängel Metatron. Vilken glädje det är att vara i er närvaro idag för att föra fram Änglariket och stödja er i att manifestera era drömmar och era önskningar på Jorden.

Varje varelse på Jorden har förmågor och färdigheter att manifestera vad de önskar, varje person manifesterar redan i varje ögonblick av sin verklighet. Det är viktigt att förstå att du är skicklig, och du har förmågan att manifestera och att du gör det redan nu. Med denna förståelse kanske du vill titta på dina drömmar och önskningar och inse om de manifesteras eller inte manifesteras i din verklighet. Om de inte manifesterar sig eller kanske de manifesterar sig i en långsammare hastighet enligt din smak, så kan det finnas en anledning till detta. Jag, Ärkeängel Metatron, vill dela med dig av ett verktyg som stödjer påskyndandet av din manifestation eller frigörandet av blockeringar.

På de inre planen och inom ditt väsen finns det Skapelsens Riken. Dessa Skapelseriken är unika. Varje rike är som en kapsel av energi, avsikt och ljus, på en viss dimension. Varje Skapelserike stöder olika skapelser. Du har förmågan och möjligheten att besöka ett Skapelserike på de inre planen eller till och med inom ditt väsen för att absorbera de kreativa energierna, vibrationerna och frekvenserna som kommer att stödja dig i att manifestera dina drömmar och önskningar. Du kan komma in i ett Skapelserike och upptäcka att du håller på att bli helad eller kanske att du är inspirerad. Du kanske upptäcker att du är styrd till ett visst område av din varelse där det finns ett sår som måste läkas. När du går in i ett Skapelserike, styr energierna i det utrymmet dig till vad som behövs för att du ska skapa dina drömmar, dina önskningar och ditt syfte på Jorden. När denna information väl har getts kan det finnas en övergångstid, då du existerar inom Skapelsens Rike och absorberar dess energier och vänjer dig vid dess vibrationer.

Sedan kommer det att finnas ett tredje steg inom Skapelsens rike där du är begåvad eller medveten om de vibrationer som behövs för att manifestera din dröm eller önskan. Det kan till exempel finnas behov av ytterligare kraft eller mod, kanske större självkärlek, kanske förmågan att öppna sig för andra. Det finns många möjligheter till vibrationer och energier som kan komma fram för att stödja dig i din kreativa natur. Dessa energier kommer sedan att jordas in i ditt väsen, jordade i Moder Jord, i din verklighet och i dina skapelser. Därför, när du tänker på det som du vill skapa, kommer energierna i det Riket att flöda genom dig. Du kommer att utstråla dem och därmed fungera som en ytterligare kraft och källa till stöd för att driva dig framåt i att manifestera dina drömmar och önskningar.

Det finns också Skapelsens Riken inom ditt väsen, Skapelsens Riken kan hittas inom dina chakran, de kan hittas inom ditt auriska fält och till och med i en tankeprocess. För att få kontakt med ett Skapelserike inom ditt väsen, ber du helt enkelt att få kontakt med det mest lämpliga Skapandets Rike inom ditt väsen för att stödja din skapelse, genom att förklara det som du vill manifestera. Låt din uppmärksamhet gå inåt och låt dig vägledas dit ditt fokus krävs. Du kanske upptäcker att ditt Skapandes Rike är i en förbindelse med en varelse, med en guide, din själ, din själsgrupp, till och med Skaparen. När du utforskar denna process kommer samma tre saker att inträffa:

Du kommer att vägledas om vad som behövs, om det behövs healing, en blockering som behöver släppas eller något som du behöver tänka på.

Det kommer att finnas en tid av acklimatisering till Skapelsens Rike där du absorberar energierna och förkroppsligar dem genom att bli ett med dem.

Då kommer du att begåvas med en energi och inspiration, ett ord eller en symbol som du kan förankra i din varelse, i hela din varelse, i Moder Jord och i din skapelse. Närhelst du tänker på det som du vill manifestera, kommer denna energi att flöda genom dig, för att stödja manifestationen.

Det är samma sak när du arbetar med ett Rike på de inre planen. Du ber helt enkelt att få transporteras av dina guider till Skapelsens Rike på de inre plan som tjänar dig, och förklara sedan det du vill skapa. Du kommer att guidas till det mest lämpliga Riket, det kan vara inom Änglariket eller de Uppstigna Mästarna, det kan vara på en stjärna, i Elementalerna eller så kan du helt enkelt befinna dig i ett energiutrymme. Det finns inget behov av att förstå var detta skapande rum finns eller ens vad dess syfte är. Du kommer att inhämta dess syfte när du går in i det, och när du gör det kommer du att ledas till det som behövs. Oavsett om det finns ett sår som behöver läkas eller en energi som behöver förkroppsligas.

Sedan kommer det att vara en tid av acklimatisering till energin, och då kommer du att få något som du kan jorda in i din varelse, in i Moder Jord och i din skapelse.

Du kanske känner att det finns ett behov av att besöka flera olika Skapanderiken för att manifestera ett mål eller en dröm, eller så kanske du återvänder till samma plats för mer förkroppsligande och acklimatisering.

Du använder skapelsens energi från Skaparen för att ge energi till dina drömmar och önskningar, för att manifestera den verklighet och andliga uppstigning som du önskar och drömmer om. Detta är som mest lämpligt nu eftersom uppstigningsprocesserna är kopplade till att förkroppsliga och uttrycka din personliga kraft.

Jag inbjuder dig till att utforska, att experimentera och upptäcka, Jag Ärkeängel Metatron kommer att vara med dig för att tjäna och hjälpa dig.

Jag tackar dig,

Ärkeängel Metatron

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...