Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 25 april 2024

 

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

25 april 2024

Hälsningar till er, älskade varelser av ljus. Jag är Ärkeängeln Metatron. Det är mig en glädje att få vara i er närvaro idag, och då jag är närvarande med er, inbjuder jag er att erkänna er egen varelse och kropp. Jag inbjuder er att titta inombords och fråga er själva, hur stor tillit har ni till min, Ärkeängel Metatrons, närvaro … hur stor procent? Litar ni till 100 procent på min närvaro, eller till en lite lägre procentsats?

Då ni ställer er själva denna fråga börjar ni erkänna er nivå av tillit. Ni kan också fråga er hur stor tillit ni har till Skaparen? Hur stor tillit har ni till Skaparens Universum? Hur stor tillit har ni till er själva och er själ? Då ni får en procentsats för var och en av dessa frågor, börjar ni förstå vibrationerna inom er varelse.

Att tvivla är naturligt. Ni lever i en verklighet som har så många olika dimensioner. Det finns saker ni kan se, känna, röra, förnimma, höra och smaka … det finns saker ni inte kan … eller kanske saker ni kan förnimma med er inre energi, men det finns så många världar och dimensioner, och många av dem existerar i er verklighet.

Det är naturligt att tvivla till en viss procentsats, emellertid finns det ett behov av att bygga upp er tillit så att ni kan orientera era energier med er sanning, och existera som er sanning på jorden. Det spelar ingen roll om ni tvivlar på mina energier eller på Skaparen eller Skaparens Universum. Det är viktigt att först bygga tillit till er egen inre essens, er själ, er gudomlighet, hur ni nu vill kalla den.

När ni höjer och utvecklar er tillit till er själva, orienterar ni er med er vibration av sanning och allt blir och flödar lättare och med gudomlig perfektion. Så på många sätt handlar det inte om oss på de inre planen. Inte ens om Skaparen. Inte om dem omkring er.

Ert största fokus som hjälp för er uppstigning och för uppenbarande av er sanning är gudomligheten inom er varelse. Så, med hur stor procentsats litar ni på er själva och på er själ? Är det högre eller lägre än 50 procent?

Tvivel härrör från upplevelser av frånkoppling, upplevelser av sår och smärta. Ju mer ni fokuserar på att hela och älska dessa aspekter av er själva, desto mer kommer er egen tillit att utvecklas naturligt. Den blir en energigivande vibration inom er varelse som sporrar er framåt och inspirerar er.

Tvivel är något ni väljer att hålla fast vid. När ni tänker på er själva eller på er själ, och känner tvivlet … misstron … vad är det i er själ som ni misstror? Vad säger ni om er själ i ert sinne, eller om er själva i ert sinne?

Det kan vara att ni inte är tillräckligt bra, eller att ni inte förtjänar kärlek, eller att ni inte kan göra det; ni kan inte åstadkomma någonting. Ni kan känna er bortstötta; att ni trycker er bort från er själ. Ni kanske inbillar er att er själ iscensatt något som orsakade er smärta.

Då ni börjar utforska detta och frågar er vad som är ursprunget till ert tvivel, så upplöser och transformerar ni redan denna energi av tvivel. Ert enkla sökande efter ursprunget till ert tvivel börjar låsa upp och frigöra det.

Ni kan åstadkomma denna övning och erhålla förståelse, eller kanske inte. Den enkla anslutningen till tvivlet och att ni låter det fylla er varelse … att sitta i det tvivlet med fokus på att transformera det och förstå det … stöttar ett naturligt skifte.

Ni kan följa er inre vägledning eller er intuition, angående vad som behövs och vad ni måste göra. Ni kan också kalla på änglarnas helande vibrationer att omge er och tränga genom era känslor av tvivel som är avslutna till er själ och er själva.

Ni kan se att det finns många röster av tvivel inom er varelse, och att varje sådan kan kräva att ni sitter med den tills den transformeras, eller den kanske helt enkelt måste erkännas för att sedan försvinna av sig själv.

Ni kan uppleva detta i meditation, och kanske gör det dagligen i några dagar, tillåtande detta tvivel att komma fram; och ger det utrymme att stiga upp i er medvetenhet. Det kan komma under hela dagen. Ni kanske märker det när ni är ängsliga eller tvivlande, eller inte kan lita på er själva, inte kan göra ett hopp av tro.

Ni kan känna igen detta som frisläppandet och transformationen av era tvivel, och ni kommer att se att energierna inom er känns mindre utspridda och mindre förvrängda. Det känns som en stråle av ljus som ni låser er till, som är en högre vibration av er själva och er sanning.

Varje dag, vid dagens slut, kan ni ansluta och ställa frågan, vilken är min procentsats av tillit till mig själv och min själ? Ni kan lägga märke till att den stiger. Den kan sjunka lite och sedan stiga mer, och det kommer en klarhet, eftersom tvivel skapar förvirring och kaos. Det är som en utspridd energi, en förvrängd energi, så när ni börjar släppa det blir allt så mycket tydligare, mer jordat och mer orienterat, och i frid – en klarhet eller renhet – träder fram.

Ni kan låta oss dela våra helande vibrationer för att driva och förhöja er upplevelse. Vid denna tidpunkt i uppstigningen kan ni märka att många tvivlar; deras tro är inte så stark som den en gång var. De undrar och ifrågasätter, ni kanske upplever samma sak. Detta är naturligt, allt förändras.

Ni befinner er på en berg- och dalbana av uppstigning, och försöker transformera er varelse i hög fart. När förändring är på väg är tvivel ofta dess medresenär, så med transformationen av tvivel kommer större klarhet. På många sätt finns det inget behov av tvivel på er manifestationsförmåga. Det är bara så att ibland skapas manifestationer, kan man säga, ur osäkra energier som inte har jordningen, tryggheten, stödet för att hjälpa dem.

Min kärlek är för evigt med er.

Jag är Ärkeängeln Metatron. Jag tackar er.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *