Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 26 mars 2021

 

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 26 mars 2021

 

Ärkeängel Metatron

Sanningens Expansion av Ärkeängel Metatron

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Min kärlek sträcker sig från mitt väsens djup. Den kommer fram som en våg och en svallvåg av ljus och omfamnar dig helt för att skapa en grund under dig. Min kärlek lyfter upp dig så att du kan bada i solljuset, Skaparens ljus. När vi talar om ljuset talar vi om alla vibrationer och frekvenser hos Skaparen, varje enskild manifestation av Skaparen.

Jag, Ärkeängeln Metatron, ger dig en hågkomst av din sanning. Jag uppmanar dig att erkänna inom dig och på de inre planen att det finns det en Expansion av Sanningen, en våg, en svallvåg av sanning som kommer fram från inom din varelse och din omgivning. Jag, Ärkeängel Metatron vill tala om denna Expansion av Sanningen som flyter genom min varelse till dig, som flyter från din varelse till alla och som flyter från alla varelser till dig. Denna Expansion av Sanningen är gudomlig tidsinställd. Den kommer fram just nu eftersom slöjorna mellan Jorden och de inre planen är tunna. Detta betyder också att slöjorna mellan din sanning, ditt väsen, vem du verkligen är och din fysiska verklighet är tunna. Det finns ett stort tillfälle att erkänna detta nu i detta ögonblick och detta stadium av uppstigning vad sanningen är och sanningens närvaro i ditt väsen.

Sanningen är ett så allmänt ord, det kan betyda så mycket och ändå kan det vara den mest personliga och intima förbindelsen mellan dig själv och Skaparen, att erkänna dig själv fullständigt som Skaparen, som ett förkroppsligande och ett uttryck för Skaparen.

När jag säger ordet sanning till dig, vad tänker du på?                                                              

Vad längtar din själ efter?

Din själ längtar efter sanningen, sanningen som redan finns inom dig som du redan känner och ändå helt enkelt behöver påminnas om. Sanningen som du längtar efter är ett budskap, en energi, en vibration som är avsedd att komma genom din varelse. Inte bara kommer det att stödja dig, det kommer att stödja de omkring dig och kommer att läggas till det kompletta pusslet som hela mänskligheten håller på att slutföra just nu. Du har en pusselbit av sanning att ta fram för att lägga till pusslet för att skapa en större bild. Det är viktigt för dig att inse att dina tankar, dina ord, till och med dina känslor är viktiga, särskilt när du är kopplad till den Gudomliga Essensen i ditt väsen. Särskilt när du är kopplad till din själs längtan efter sanningen i dig och ditt uttryck, ditt förkroppsligande och din upplevelse av sanningen på Jorden. Kom ihåg att din sanning är din unika pusselbit, ingen annan varelse kommer fram med samma sanning som du, kanske meddelandet kommer att vara detsamma, men vibrationen kommer att vara annorlunda.

Alla skapar en nyckel som öppnar dörren till Skaparen, till himlen, till de inre planen, till manifestationen av kärlek och fred och Skaparen på Jorden. Naturligtvis när du skapar den här nyckeln och slår ihop den med nycklarna till alla andra varelser för att öppna dörren, då öppnar du också dörren inuti dig själv. Det är så viktigt nu att du förstår vad din sanning är och inser att den kommer att vara annorlunda eller samma som andras sanning, men den kommer alltid att vara unik. Denna sanning måste komma fram oavsett om det är ett budskap, vibrationer, ljud, känsla, manifestation eller en skapelse. Den måste komma fram genom dig för att fullborda din själ vid denna tid av uppstigning, för din själ längtar efter sanningen, din själ längtar efter att gå till nästa uppstigningsstadium. När du tar fram din sanning i vardagen och i varje ögonblick av ditt liv förändrar du mänsklighetens medvetenhet.

När du bli född till Jorden finns det en nedladdning som förankras i din varelse som har skapats av generationer som har funnits på Jorden. Det är en kombination av tankar, känslor, förståelse och kunskap. Nedladdningen låter dig börja anpassa dig till att leva på Jorden som spädbarn. Den låter dig snabbt spåra din utveckling som människa för att du ska uppnå det som är nödvändigt för din själ. Men medvetenheten om mänskligheten som för närvarande laddas ner, även om den förändras, har mycket rädsla, negativitet, bedömning och reaktioner på olika saker, tankar, till och med till föremål och mat. Du kan kalla dem allergier, en irritation som laddas ner. Varje människa använder nedladdningen för att försörja sig själv. Den är utformad för att stödja ett väsen när det går ner på Jorden. Det finns ett behov av att förvandla medvetenheten om mänskligheten. På så sätt omvandlar vi nedladdningen som förankras till spädbarn och som har förankrats till din varelse och som fortfarande påverkar dig nu. Vi omvandlar mänsklighetens allmänna energi, vibrationer och frekvens som ett kollektiv. Det är oerhört viktigt eftersom det tar bort dimmighet, blockeringar, bagage, särskilt i sinnet, perspektiv och tankar, så att en klarhet kan gry. Således skapas en klarhet, öppenhet och förtroende att tänka från själen snarare än från egot. Förtroende att vara sanningen, att inte bara vara sanningen utan också främja andras sanning kommer att dyka upp. Därför är det viktigt att din sanning kommer fram och är anledningen till att en våg av sanning kommer fram. Varelserna på de inre planen, Skaparen ser att det finns ett utrymme som ett andetag. Ett andetag som gör det möjligt för sanningen att komma fram.

Det finns ett behov för dig att erkänna detta utrymme, detta andetag, denna öppning, med erkännande av att det finns en Expansion av Sanning som kommer fram. Hur kan du känna igen detta? Det är till att börja med viktigt att fråga dig själv:

Hur upplever du Skaparen?

Känner du energi som flyter genom ditt väsen? Har du förnimmelser? Ser du färger? Har du visdomsord? Känner du helande ljus? Har du helt enkelt en kunskap och förståelse som gryr eller inspiration? Hur du upplever Skaparen är troligtvis hur du kommer att uppleva sanningens svallvåg. Ju mer du kan känna, erkänna och ge utrymme så att denna sanning kan komma fram, desto lättare blir det för dig att förkroppsliga, uttrycka och låta den arbeta med dig för att skapa det du önskar på Jorden.

Du har förankrat Nya Jordens Uppstignings Blueprint i ditt väsen, du kan göra allt du önskar på grund av denna blueprint. Det ger dig nya tillfällen och möjligheter. Med denna expansion av sanning som kommer fram har du större anpassning till din sanning, till Skaparen och vad du vill manifestera? Allt du måste göra är att skapa utrymme för sanningen.

Jag, Ärkeängel Metatron inbjuder dig att uppnå detta under de kommande dagarna. Skapa helt enkelt utrymme och med utrymme menar jag tid, kanske till och med bara en minut, fem minuter eller en timme på din dag som ägnas åt att ansluta till och låta sanningens expansion från Skaparen flöda genom dig. Skapa utrymmet inom dina omgivningar, du kanske vill vara ensam eller med andra, men skapa utrymmet, låt det vara ett utrymme som du kände igen som är i linje med dig och sanningsenligt för vem du är. På många sätt är det som att andas, erkänna andetaget innan du fortsätter din andningscykel. I det andetaget öppnar du dörren, du låter expansionen som en våg, som ett hav av sanning flyta genom dig och antända nya saker åt dig. Den kommer också fram i Jordens verklighet, förvandlar medvetenheten om mänskligheten och lägger till din pusselbit av sanning till den större fullständiga helhetsbilden som gryr.

Vänligen vet att jag, Ärkeängel Metatron, jag är med dig.

Om du behöver någon hjälp, vänligen kalla på mig tyst eller högt så kommer jag fram för att omge dig, min energi stöder dig.

Jag tackar dig,

Jag är Ärkeängel Metatron

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...