Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson, 8 juli, 2022

Meddelande från Andromeda

“Hur ni förändrar er Verklighet”

Via Natalie Glasson, Sacred School of OmNa

Hälsningar! Vi är civilisationen från Andromeda. Vi träder fram i kärlek, sanning och frid. Via vår energi levererar vi allting som finns tillgängligt och som vi tar emot från Skaparen. Vi ger nu detta till er. Vi bjuder in er till att öppna upp era energifält för att låta våra vibrationer likt en sommarvind strömma genom er varelse, varm, varsam och tröstande. Den väcker upp er vibration, väcker upp er varelse och aktiverar ljuset som finns närvarande inom er.

Idag vill vi från Andromeda tala om hur ni ska förändra er verklighet. Det finns flera av er som är otillfredsställda med er verklighet, kanske det är endast vissa aspekter av er verklighet, eller hela er verklighet. Ni är desperata, ni vill ha en förändring, eller en transformation, kanske till och med en ny begynnelse eller ett nytt kapitel i ert liv. Ta ett ögonblick till att uppmärksamma ifall ni har några önskningar att förändra, att ändra på och transformera er verklighet.

Vi från Andromeda framkallar energierna och medvetandet för att stötta er i att ändra och skifta er verklighet. Vi önskar säga till er att ifall ni förändrar ert tänkesätt, era tankar och ert perspektiv, så kommer er verklighet att förändras. Vi ger er svaret på hur ni ska förändra er verklighet. Ni ska först ändra på era tankar, inte bara era tankar, ert perspektiv och era övertygelser.

I och med att vi utforskar lite mer på djupet, så kan vi uppmärksamma ett offerperspektiv. Vad vi benämner Offer-Läget, så kan detta manifesteras ofta eller sällan. Det kan vara något som ni ofta engagerar er i och till och med från vilket ni lever ut er verklighet, eller så kanske det bara dyker upp ibland.

När vi talar om Offer-Läget, så talar vi om er förlust av kraft. De stunder då ni förlorar er kraft eller rättare sagt där ni tror att ni har förlorat er kraft. Att ni är hjälplösa och oförmögna att förändra eller transformera något. När ni befinner er i Offer-Läget så kan ni känna att ni blir attackerade, eller saker och ting utförs mot er, såsom att Skaparen eller Universum gör så att ni får lida, samt åsamkar er smärta. Detta läge har emellertid sina fördelar och det är lärandet om sanningen som existerar inom er. När man träder in i Offer-Läget krävs förlåtelse. Det föreligger ett behov för er att vara ytterst varsam med er själv, att hålla om, stötta, bemäktiga och uppmuntra er själv. Detta kommer att stötta den förändring som behövs för att ni ska kliva ut ur perspektivet och läget av att vara ett offer. I och med att ni stiger ut ur Offer-Läget så påminner ni er själv om kraften inom er varelse.

Ni skapar er verklighet utifrån era tankar, era perspektiv och era övertygelser, ni påverkar er verklighet utifrån er inre varelses hållning. Om ni förmår fokusera på kärlek, frid och sanning, så kommer detta att stråla ut till er verklighet. Ju mer ni övar på detta, desto mer kliver ni in i det och uppmärksammar det, sålunda blir det desto lättare. Det är som om ni uppmärksammade Offer-Tillståndet med större lätthet och ni förmår avgöra att detta inte är något för er. Ni vill inte spendera någon tid med att ha en brist på kraft, utan ni önskar mer att ge energi till, samt bemäktiga er kraft. Er kraft är er förmåga att följa er intuition och att fatta beslut, det är ett kärleksfullt, fridfullt, saligt och sanningsenligt flöde som är naturligt för er varelse. Er kraft är när ni står i linje med den ni är. Er kraft kan beskrivas på så många sätt och ändå, så vet ni när ni befinner er i er kraft, när ni har tillgång till den för ni känner er lycklig, ni känner er tillfreds och ert perspektiv och era tankar utstrålar detsamma.

Ofta handlar det inte så mycket om att skapa tankar att tänka som står i linje med positivitet, mer om att uppmärksamma när tankar tar er kraft och ni inombords kan minnas eller föreställa er Skaparens kraft, kärlek, sanning och essens, samt ni låter detta stråla ut. Därför skapas tankarna från denna grundval snarare än utifrån er personlighet. De kan också skapas från er personlighet och sålunda kommer förändringen i perspektiv och tankar från essensen, utrymmet, energin som uppmärksammas inom er varelse, samt ert val att stråla ut den. Affirmationer kan upprepas men skapandet kommer alltmer utifrån källan av sanning inom er varelse.

När ni börjar uppmärksamma Offer-Läget i er verklighet, så kommer ni att märka hur till och med de minsta tankarna eller handlingarna i själva verket föds fram utifrån detta Offer-Läge. Det skulle kunna vara så enkelt som att något ni äter kan födas fram utifrån Offer-Läget. Det skulle kunna vara ett ord som ni uttalar eller till och med ett klädesplagg som ni bär som föds fram utifrån Offer-Läget. Ju mer ni uppmärksammar Offer-läget, desto mer stiger ni in i er kraft och er sanning. Detta kommer att förändra er verklighet.

Ni kan förändra er verklighet både inifrån er varelse och genom tankarna ni skapar; när dessa två sammanfaller, så synkroniseras hela er varelse. Det betyder när sanningen, källorna, tankarna manifesteras och er verklighet förändras. Sålunda lämnar ni Offer-Läget bakom er, som skapar lidandet, smärtan, utmaningarna i er verklighet och inom andras verklighet, i sanning världens verklighet.

Ni kan fråga er själva, eller fråga oss, hur en liten förändring inombords kan påverka världen runtomkring er?

Allting ar sammankopplat, det är synkroniserat och syntetiserat. Varje förändring och transformation ni gör inombords är likt en gnista av ljus som strömmar ut till hela världen. Men när världen är involverad med så många själar, så många gudomliga planer, så krävs det precision, tajmning och tålamod. Varje steg ni tar påverkar och förändrar världen runtomkring er. Detta filtreras in till så många verkligheter.

Ni kan förändra er verklighet och ni har verktygen att göra det.

Vi inbjuder er till att utforska och experimentera med er idé. Ert liv handlar om att experimentera och leka. Lek med era tankar, lek med den förbindelse ni har med Skaparen, stråla ut denna lek och gör den kreativ. Se vad som fungerar, se vad som inte får skiftena till stånd och förändra det som är nödvändigt.

Vi från Andromeda finns närvarande för att stötta och hjälpa er, ni behöver bara kalla på våra energier.

Vi tackar er.

Vi är Varelserna från Andromeda.

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...