Den Kosmiska Logon Mahatma via Natalie Glasson, 27 april, 2018

Den Kosmiska Logon Mahatma

via Natalie Glasson

27 april, 2018

Hälsningar och kosmiska hälsningar genom min varelse ifrån allt som utgör Skaparen; Jag är Mahatma, logon/gudsprincipen och övervakaren för den Kosmiska Nivån. Jag är ett medvetande och ett uttryck för Skaparen som existerar på 352 nivåer inom Skaparens Universum. På många sätt representerar jag den resa för Skaparens samtliga aspekter som återvänder till Skaparen.

Den Kosmiska Nivån är ett uttryck för Skaparens energi gällande enkelhet, kraft, enighet och harmoni. Det är inom den Kosmiska Nivån som en enkel, ren och tydlig syn på, samt förståelse för Skaparen kan upplevas. Det förekommer ingen illusion på den Kosmiska Nivån, enbart Skaparens sanning; detta betyder även att det existerar färre själar av ljus på den Kosmiska Nivån, för när själarna når den Kosmiska Nivån, så är deras högsta önskan och avsikt att helt och hållet sammansmälta med Skaparen. Att göra det är att släppa taget av alla former av identitet, detta blir förberett i och med att en själ stiger upp via det Planetariska, Solära, Galaktiska, Universella, Multi-Universella och sedan träder in på den Kosmiska Nivån. Varelser på den Kosmiska Nivån har generellt ett syfte och en roll i att hjälpa till med uppstigningsprocessen; det förekommer mycket lite lärande som ska uppnås inom den Kosmiska Nivån, för konceptet för den Kosmiska Nivån är att man helt enkelt blir och fullständigt ger uttryck för Skaparen. Den Kosmiska Nivåns största syfte är att fördela Skaparens vilja och gudomliga plan. Skaparens energi tas emot, tolkas och formas till den renaste avsikten, som sedan distribueras till varje nivå inom Skaparens Universum. I egenskap av den Kosmiska Logon, förmår jag Mahatma, distribuera Skaparens avsikter till alla nivåer inom Skaparens Universum. Den energi som ges ut via den Kosmiska Nivån sporrar samtliga större uppstigningsskiften, uppstignings-nerladdningar och aktiveringar som äger rum för alla.

Jag, Mahatma, har idag trätt fram till er för att berätta för er om en avsikt som har bildats inom den Kosmiska Nivån och som nu sätts igång alltigenom hela Skaparens Universum. Den avsikt som har skapats är en aktivering som sker inom varje själ för att uppmärksamma, förverkliga och förkroppsliga en mer definierad harmonisering med den Kosmiska Nivån. Aktiveringen väcker upp en större känslighet för den Kosmiska Nivåns närvaro, i själva verket för hela Skaparens Universum, såväl som för de avsikter som har skapats och levererats via den Kosmiska Nivån. Detta kommer att få en djupgående inverkan på er varelse och kommer att tas emot i tre steg. Det första steget är en Kosmisk rening, den andra är en harmonisering med och en större medvetenhet för de Kosmiska Nivåerna och den tredje är en djupare förståelse för Skaparens avsikter och gudomliga vilja för er och Jorden. Det övergripande resultatet är att ni får uppleva en djupare känsla för Skaparen inom er varelse och en känsla av att ni på djupet tillhör Skaparens Universum.

Kosmisk Rening

Den avsikt som levereras från Skaparen genom den Kosmiska Nivån har ett specifikt syfte att aktivera den Kosmiska Nivåns magi inom alla varelser, såsom de renaste egenskaperna i enkelhet, kraft, enighet och harmoni. Den Kosmiska Nivåns kraftfulla renande och utrensande energier genomtränger till en början er varelse och rör sig genom de högre aspekterna i er varelse, till er själsgrupp, till er själ och träder fram i era energikroppar och fysiska kropp. Den djupgående reningen kommer i själva verket inifrån er varelse och fördelar höga vibrationer av ljus genom er och smälter även samman med era omgivningar och er verklighet. Egenskaperna av enkelhet, kraft, enighet och harmoni framhävs och får kraft inom er varelse medan er energivibration höjs för att i allt högre grad med större lätthet låta er acceptera den gudomliga närvaron inom och runtomkring er.

Ni kanske vill använda denna åkallan för att direkt få ta emot Den Kosmiska avsikten och reningen som påbörjar er Kosmiska Harmonisering:

Mahatma, jag kallar på din rena närvaro för att den ska omge mig inom ditt ljus och din sanning. Det är min djupaste önskan att få ta emot Avsikten för den Kosmiska Harmoniseringen i tre steg, som den har skapats av Skaparen och överlämnats av den Kosmiska Nivån. Mahatma, hjälp mig med att få ta emot det första steget av Kosmisk Rening som levereras till mig från den Kosmiska Nivån via min själsgrupp och själ, in i min fysiska närvaro på Jorden. I och med att jag tar emot denna aktivering av ljus som pulserar genom min varelse, låt mig uppleva en djup och genomgående rening av alla aspekter i min varelse, medan den harmoniserar mig alltmer fullständigt med den Kosmiska Nivån. Jag låter de heliga egenskaperna i enkelhet, kraft, enighet och harmoni förstärkas inom min varelse i och med att jag intimt blir medveten om dessa egenskaper inom mig, som får komma till uttryck genom mig samt skapa min verklighet. Må all negativitet, alla blockeringar eller begränsningar raderas, vilka hindrar min rena harmonisering med den Kosmiska Nivån och min förmåga att helt och hållet få ta emot den rening som tilldelas mig. Jag är öppen att helt och hållet nu få ta emot, i vetskapen om att den Kosmiska Reningen är för mitt högsta goda och den får mig att känna mig sundare, lyckligare och mer förenad med det gudomliga än någonsin tidigare. Processen för min Kosmiska Rening är enkel, mödolös och behaglig för mig att uppleva. Och så är det.’

Tillåt dig själv sitta fridfullt med fokus på ditt Högre Hjärtchakra mellan Hjärtchakrat och Halschakrat. Föreställ dig, förnim eller uppmärksamma ett ljus i ditt Högre Hjärtchakra som blir allt klarare tills det strålar genom hela din gestalt. När det Kosmiska renande ljuset fyller hela din varelse, låt dig själv tyst repetera för så länge som behövs:

Jag är ett fullständigt förkroppsligande av enkelhet, kraft, enighet och harmoni, jag förnyar min harmonisering med den Kosmiska Nivån.’

Att Harmonisera sig med och Få en Större Medvetenhet om den Kosmiska Nivån

Den Kosmiska Avsikt som framkallas aktiverar en större harmonisering med den Kosmiska Nivån och resulterar i er förstärkta medvetenhet om de Kosmiska Nivåerna. Det är ifrån de Kosmiska Nivåerna som vägen till uppstigningen samt uppstigningen skiftar och i sanning alla aspekter av den andliga evolutionen uppstår. Det förekommer mycket få själar som kan existera på Jorden med en medvetenhet om och en förståelse gällande den Kosmiska Nivån, det är svårt för den mänskliga hjärnan att begrunda den Kosmiska Nivåns enkelhet och enigheten i alla saker och ting. Men en medvetenhet om den Kosmiska Nivåns energi kan upplevas, såväl som en medvetenhet om den Kosmiska Nivåns inflytande och vägledning. Att uppmärksamma den Kosmiska Nivån utifrån en mänsklig tillvaro är att uppmärksamma Skaparens rena gudomlighet inom er varelse och i allting; i och med denna upplevelse så kan ni förena er med den Kosmiska Nivåns närvaro och syfte.

Ni kan få tillgång till den Kosmiska Nivån genom det Högre Hjärtchakras mitt, ni kan under er meditation be om att få besöka den Kosmiska Nivåns Kammare inom ert Högre Hjärtchakra, detta utgör en direkt länk till den Kosmiska Nivån, via er själ och själsgrupp. Att träda in i er Kammare på den Kosmiska Nivån inom ert Högre Hjärtchakra med avsikten att få ta emot en Aktivering av en Harmonisering på den Kosmiska Nivån låter er uppleva en djupare förbindelse med den Kosmiska Nivån, medan det låter era sinnen och er medvetenhet framhävas.

’Jag ber om att min uppmärksamhet nu ska genomtränga den Kosmiska Nivåns Kammare inom mitt Högre Hjärtchakra. Jag bjuder in min uppmärksamhet att vila inom denna kammare för så lång tid som det är lämpligt och behövs för att materialisera och förkroppsliga en större harmonisering med den Kosmiska Nivån för mig, såväl som en ökning i min medvetenhet om den Kosmiska Nivån. Låt detta materialiseras för mig på det mest lämpliga och uppfyllande sättet för mig. Tack så mycket.’

Vila med uppmärksamhet och medvetenhet inom Kammaren på er Kosmiska Nivå i det Högre Hjärtchakrat så länge som det känns lämpligt.

En Djupare Förståelse om de Kosmiska Avsikterna för Harmonisering

Inom den sista aspekten av den Kosmiska Avsikten för att Aktivera en Harmonisering som framträder från den Kosmiska Nivån, förmår ni få tillgång till en djupare förståelse gällande de avsikter som har levererats från den Kosmiska Nivån samt Skaparens gudomliga vilja för er. Detta sker för att ni ska uppmärksamma den vägledning som strömmar genom er från den Kosmiska Nivån och Skaparens Universum. Den Kosmiska Nivån kommunicerar oavbrutet med er. Därför fördjupas och utvecklas samtliga aspekter gällande er förmåga att kommunicera, i synnerhet andligt. Kommunikation är en process av att ta emot och uttrycka sig, bägge kräver av er att ni respekterar, ärar och värdesätter samtliga aspekter i er varelse. Den Kosmiska Nivån uppmuntrar er under de kommande dagarna och veckorna att betona och uppmärksamma er sanna respekt, ert ärande och er uppskattning för er varelse; ni bjuds in till att vända er inombords för att få uppleva detta. De energier som förmedlas till er kommer att aktivera er respekt, hedrande och uppskattning för ert inre själv. Jag, Mahatma, bjuder in er till att be om att få bli transporterad till Mitt Ashram på den Kosmiska Nivån, där jag sänder Kosmiska energier in i er varelse medan jag bjuder in er till att recitera: ’Jag accepterar nu helt och hållet min inre respekt, ära och uppskattning.’

Kalla på mig, Mahatma, att ofta stiga fram för att helt och hållet grunda de Kosmiska energierna till er varelse och för att harmonisera er med den Kosmiska nivån.

Mina Kosmiska Välsignelser finns med er,

Den Kosmiska Logon Mahatma

 

 

 

Channeled through Natalie Glasson – 27th April 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

https://www.omna.org/

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...