Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 28 juni, 2019

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 28 juni, 2019

Per Staffan 28 juni 2019

Archangel Metatron (channeled messages)

Ärkeängel Metatron

Skingra Planetens Rädsla av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson –  Original Källa: Sacred School of OmNa

Jag är Ärkeängel Metatron, jag sträcker ut de allra heligaste änglaenergierna, vibrationerna och medvetandet till er nu, vilket kommer från den rikliga generositeteten, kärleken och hängivenheten i änglariket angelic kingdom. Vi, änglarna, är Skaparens the Creator älskande kärleks hjärta och vi kapslar nu in er i denna enorma renhet och kärlek som vi håller. Vi är en symbol för er för den heliga rikedom av kärlek som ni håller inom era varelser, vilket är ert väsen och er sanning. Tillåt dig att öppna ditt hjärta för oss och symbolen för kärlek som vi existerar som, och vet att när du gör så, vaknar du till den kraftfulla kärlek som du naturligt manifesteras som.

Inverkan av Rädsla

När du tillåter dig att bli obalanserad eller ur fas med Skaparen ser du att ytterligare en energi eller existens manifesteras, detta är energin av rädsla som ger upphov till ett sinne av eller koncentration på illusioner och falska intryck. Det är nästan som om du skapar en verklighet för dig själv som är en komplett illusion, eftersom den inte innehåller Skaparens sanning. Denna verklighet känns så verklig och kan innebära att du ifrågasätter Skaparens existens och vilja, för på grund av rädslan skyller du på externa källor för all smärta eller olycka du upplever. Den falska verklighet som mänskligheten skapar är en som erbjuder många lärdomar och förverkliganden av tillväxt vilket leder individen bort från sin falska verklighet, född ur rädsla, till sanningen om sin varelse och Skaparen.

Det kan vara en skrämmande upplevelse när du inser att den verklighet du upplever och har skapat för dig själv genom dina sinnen och tankeprocesser innehåller så många illusioner och rädslor. Denna uppfattning kan orsaka en period av störningar. I den här tiden är det väsentligt att be att Skaparens sanning och renhet strömmar in i din varelse och verklighet och frambringar ett sinne av sanning, balans och perfektion. När du är anpassad till och förkroppsligar Skaparens ljus och medvetenhet är det som om du tittar på en kristallklar sjö; allt har en orsak och ett syfte i din verklighet och varelse.

Efter att ha upplevt en verklighet och ett sinnestillstånd som är fullt av rädsla och illusioner för att existera som Skaparens sanning med tydliga tankar om kärlek och klarhet i din verklighet kan det vara något överväldigande, som om du står naken i en verklighet som är bar, men när detta övervinns börjar du se den enorma rikedomen av kärlek som är tillgänglig för dig och inom dig. Enligt min åsikt, Ärkeängel Metatron, är det här den här största resan av alla; skingrandet av rädslans och illusionens verklighet, för det låter sanningen om din varelse visas och undersökas, med möjlighet att få en komplett enhet med Skaparen.

Genom min kommunikation idag vill jag hjälpa till med att skingra rädslan och illusionen inom din verklighet och också från planeten Jorden. Detta har möjlighet att skapa en sådan omvandling inom din varelse och på Jorden, vilket gör det möjligt att förankra ett enormt helande ljus och ett gudomligt medvetande.

Vänligen, var medveten om att de vaneföreställningar som jag talar om inom din verklighet är sinnets förvirrade övertygelser, det är dessa som måste undersökas för att manifestera en verklighet som är född ur Skaparens sanning.

Processen av Skingrande av Rädslor från dig Själv och Mänskligheten

Jag Ärkeängel Metatron och Änglarnas Kungarike står inför dig som Skaparens sanning och renhet, tillåt dig själv att känna och erkänna vår närvaro när vi blandar våra energier i atmosfären runt omkring dig och skapar en fristad som är skyddande, lugnande och läkande för hela din hela varelse.

  • Låt dig själv affirmera, “Jag är öppen och mottaglig för Skaparens sanning.”

Känn som om alla dina kanaler och sinnen öppnas och aktiveras så att vårt heliga änglaljus kan strömma från alla håll in i din varelse, strömmande till hjärtat av ditt hjärtchakra och din själ. Änglavarelserna samlas kring dig för att dela med sig av sina ljusa och kärleksfulla vibrationer. Lita på din förmåga att acceptera vår kärleks och vårt stöds renhet, badande i vårt ljus helt och hållet när det kapslar in din varelse i ett ljus som föder befrielse och frihet från alla begränsningar som rädsla och falsk tro manifesterar. Vi ökar din vibration, förankrar ett större ljus i din varelse och lyfter dig från de lägre vibrationerna och de beroendeframkallande tankarna om rädsla. Låt dig själv höjas upp genom kraften i kärleken som vi delar med dig, känn en betydande höjning och ett skifte som uppstår i hela din varelse.

Vi åkallar nu Skaparens sanning att komma ner från Skaparens kärna till din varelse. Låt det här pärlemorskimrande och genomskinliga ljuset skina så starkt i ditt kronchakra chakra högst uppe på huvudet. Detta ljus som så vibrerande och kraftfullt omedelbart tar fram sanningens perspektiv och börjar lösa upp rädslan.

  • Affirmera, “Med varje tanke som jag genererar skapar jag min verklighet och förkroppsligar Skaparens och min själs sanning.”

Känn eller erkänn att med vårt stöd lyser det pärlemorskimrande och genomskinliga ljuset djupt och kraftfullt in i ditt tredje öga och badar ditt sinne i ett ljus som samtidigt är kraftfullt och lugnande. Känn att rädslor och falska övertygelser skingras eller faller bort från ditt sinne, guidat av Skaparens och din själs vilja. Ljuset är så kraftfullt, du är enbart medveten om Skaparens närvaro och sanning.

  • Affirmera, “Med varje ord jag talar uttrycker jag Skaparens och min själs sanning.”

Det pärlemorskimrande och genomskinliga ljuset från sanningen strömmar in i ditt halschakra och rensar alla rädslor och falska övertygelser som du har talat i din nuvarande livstid och tidigare livstider, guidat av Skaparens och din själs vilja. Känn eller bekräfta ditt halschakra och öppna upp till Skaparens sanning och projicering av sanningen i din verklighet.

  • Affirmera, “Inom mitt hjärtchakra finns Skaparens sanning, från mitt hjärtchakra strömmar Skaparens sanning, som positivt påverkar min verklighet med ren kärlek.”

Låt Skaparens ljus strömma in i ditt hjärtchakra och lös upp och låt alla rädslor och falska övertygelser skingras, guidade av Skaparens och din själs vilja. Låt alla band till rädslor skäras bort och helas med kraften i Änglarnas kungarikes kärlek, låt ditt hjärtchakra öppna sig med ett överflöd av kärlek och renhet som strömmar i alla riktningar.

  • Affirmera, “Mitt solarplexus chakra och min emotionella kropp håller nu renheten av Skaparens sanning, en djup rensning har nu ägt rum.”

Det pärlemorskimrande och genomskinliga ljuset från sanningen kommer nu att strömma in i ditt solarplexus chakra strax ovanför midjan, låt ljuset hjälpa till med att avlägsna alla rädslor och falska övertygelser som hålls i detta område, liksom de som är kopplade till din känslomässiga kropp, guidat av Skaparens och din själs vilja. Låt alla känslomässiga anknytningar till rädsla bli avskilda och helade med kraften i Änglarnas kungarikes kärlek.

  • Affirmera, “Mitt sakralchakra är Skaparens sanning; Jag är Skaparens sanning.

Sanningens ljus strömmar in i ditt sakralchakra under din midja, låt friden och lugnet av sanning förankras i ditt sakralchakra, guidat av Skaparens och din själs vilja.

  • Affirmera, “Mitt rotchakra håller Skaparens sanning, vilket manifesteras med kärlek i hela min verklighet.”

Till sist, tillåt Skaparens ljus av sanning att strömma in i ditt rotchakra vid basen av din ryggrad, många rädslor kan finnas i detta område eller förankras i din fysiska verklighet. När vi tillåter det pärlemorskimrande och genomskinliga ljuset från sanningen att strömma in i ditt rotchakra, tillåter vi alla rädslor och falska övertygelser att bli skingrade, guidat av Skaparens och din själs vilja. Vi ber att rotchakrat hjälper till att förankra Skaparens sanning i din verklighet på det mest lämpliga sättet och vid den gudomliga tidpunkten.

  • Affirmera, “Jorden och dess mänsklighet finns nu som en fyrbåk av Skaparens sanning, alla rädslor och falska övertygelser har skingrats, guidat av Skaparens vilja.”

Låt sanningens ljus strömma från ditt rotchakra root chakra ner till Jorden, känn det pärlemorskimrande och genomskinliga ljuset av sanning blandas med jordens energier, och sjunka igenom jordens fysiska och andliga energilager. Sanningens ljus från Skaparen kopplas samman till Moder Jords Mother Earth själ. Låt dig själv ta ett ögonblick och visualisera dig existerande som Skaparens sanna ljus och sedan Moder Jord som existerar som Skaparens sanna ljus, utstrålande pärlemorskimrande och genomskinligt ljus.

Låt ditt ljus och ljuset från Moder Jord stråla ut för att omge hela planeten. Bekräfta att detta heliga ljus löser rädslan och den falska tro som hålls inom Jordens många energinivåer. Ljuset hjälper människan att nå ett sinnestillstånd och en existens där de är redo att kasta sina rädslor och falska övertygelser, guidade av Skaparens och deras själars vilja. Du kanske vill föreställa dig eller erkänna att varje själ på Jorden existerar som du gör nu; som en fyrbåk av ljus på Jorden. På grund av detta omvandlas varje persons verklighet gradvis från en verklighet av illusion till en verklighet av sanning och enhet med Skaparen.

Tillåt dig att förstå vilken inverkan detta skulle ha på din verklighet och mänsklighetens verklighet. Detta är en övning som du kan utföra så ofta du vill.

När du vill återvända till din existens på Jorden, föreställ dig att din energi strömmar i alla riktningar från din varelse, speciellt in i Jorden och vet att energin av sanning och kärlek finns i överflöd inom din verklighet.

Detta är en glädjefylld tjänst till alla, tack,

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...