Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juni, 2019

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen

via Daniel Scranton

28 juni, 2019

Universums Planer för Er

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få ha kontakt med er alla.

Vi fascineras av det sätt på vilket ni hittar alla tillfällen att växa och expandera inom en situation som ni inte ville skapa för er själva, men i alla fall skapade. Vi talar inte om alla trauman och tragedier i era liv, utan vi hänvisar snarare till de gånger då ni strävade efter att få en specifik upplevelse och saker och ting inte riktigt blev till er fördel. Ni märker ofta att ni befinner er i dessa situationer där ni är menade att skapa en sak, men det som ni skapade blev någonting helt annat.

Ni har alla haft denna upplevelse tillräckligt många gånger för att ni ska komma förbi den del då ni råkade fel och ni flyttar er direkt till hur situationen faktiskt tjänar er på ett bättre sätt. Ni märker att ni även tidvis klarar er ur en oönskad och oförväntad omständighet som ni hade fått ifall saker och ting hade blivit exakt så som ni i er skapande process hade planerat för dem. Det finns stunder där Universum och era alla hjälpare sam-skapar tillsammans med er för att skapa en ännu bättre upplevelse än vad ni ursprungligen föreställde er.

Vad ni märker i dessa situationer är att det alltid finns en möjlighet för att ni inte ska få ett enormt nederlag av det som ni önskade, utan att ni kan höja er över händelsen och växa och expandera från ett uppenbart misstag i ert skapande. Nåväl, i tillväxten och expansionen som ni får från en något negativ erfarenhet, så träder ni sedan in till den zon där Universum har sam-skapat en ännu bättre utgång. Vi lägger märke till att ni vanligen gör detta utan att ens inse att allting skedde enligt en universell plan.

När ni väl börjar se hur Universum arbetar tillsammans med er, så är det mer sannolikt att ni följer med flödet. Då är ni mer benägna att klara ett mindre nederlag, eller en olägenhet, och automatiskt se detta som en möjlighet till att ta er till nästa nivå i er evolution där ni också kan få tillgång till något som är långt större än vad er hjärna hade kunnat klura ut. Vi vill att ni ska leta efter denna möjlighet nästa gång ni inte får exakt vad ni vill ha, eller saker och ting inte går enligt er plan och vi bjuder in er till att fånga möjligheten att medvetet och med avsikt växa och expandera.

När ni uppmärksammar att det är viktigare före er att ta denna expansion än att få vad ni vill ha, så är det då som ni verkligen flödar med Universum. Och det är då som Universum kan komma in med ännu fler överraskningar som kommer att ta er till tillstånd av glädje som ni tidigare inte har kunnat föreställa er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över vår förening med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...