Metatron via Natalie Glasson, 16 mars, 2023

Metatron via Natalie

Jag inbjuder dig att andas in djupt och när du andas ut, föreställ dig att band av ljus sträcker sig från din varelse ut i världen omkring dig, in i universum. Ju mer du andas ut och låter dessa ljusband sträcka sig från alla delar av ditt väsen, desto mer jordar du dig in i ditt väsen, din essens och din sanning såväl som till Jorden. Du kan föreställa dig dessa ljusband; de har var och en ett syfte. Varje ljusband sträcker sig ut och rör vid en aspekt av Skaparens universum och världen omkring dig och skänker kärlek.

Idag vill jag, Ärkeängel Metatron tala med er om Generationernas Kärlek. Varje själ som inkarneras i en fysisk kropp på Jorden har upplevt kärlek. Oavsett om det är kärlek till en annan, kärlek till ett djur, kärlek till Moder Natur, kärlek till sig själv eller till en upplevelse. Varje själ som inkarnerar på Jorden i er nuvarande verklighet och tidigare generationer har upplevt någon form av kärlek och därmed kan den ansluta till kärleken i sin varelse och dela den. Föreställ dig alla dessa många själar, alla engagerade i kärlek. Hur kraftfullt det är att varje varelse på Jorden vet vad kärlek är, de håller kärlek inom sitt väsen även om det bara är en liten mängd, och om de väljer detta kan de ansluta sig till den, förkroppsliga den och utstråla den…

…I en värld där det känns att negativitet, kaos eller skada är större än kärlek. Denna insikt är oerhört viktig. Ja, vi kan nog säga detsamma för skada eller oförrätt, varje själ har förmodligen upplevt någon form av smärta medan den inkarnerats på Jorden. Men kärlek är oerhört stärkande, oerhört kraftfullt, och så, när vi inser att varje generation har upplevt någon form av kärlek, kan du inse att denna kärleksfulla energi flödar till dig nu.Inte bara från din släktlinje, utan varje släktlinje. Du har detta överflöd av kärlek som flödar till dig konstant.Dess syfte är att förstora din kärlek och att stödja dig i att förkroppsliga kärleken, samt att leva som ett exempel på kärlek. Kärlek är ett sätt att ansluta till Skaparen. Vi kan inse att varje själ som har inkarnerats i en fysisk kropp har kopplats till Skaparen, vare sig den inser det eller inte, och sålunda är det rätt att inse att Skaparens energi flödar genom alla förfäders linjer, alla generationer, och att Skaparen finns i alla.

Du kanske ser tillbaka på dina generationer eller din släktlinje, och den kan vara fylld med smärta och oförrätt.Men det kommer att finnas ett ögonblick av kärlek även om det är kärleken till en nyfödd, och sålunda finns det en koppling till Skaparen. Det är viktigt när vi inser att varje själ som inkarnerats på Jorden har upplevt kärlek och en förbindelse med Skaparen som ni kan kalla denna energikraft som förkroppsligas i er varelse. Ni kan sedan förstora, vårda och bygga den, skicka den tillbaka genom generationerna och förfädernas linjer för att ge all kärlek och förbindelse med Skaparen. Om du uppnår detta flera gånger, då kommer kärleksenergin inom ditt väsen och kärleksenergin inom varje enskild person som har varit inkarnerad på Jorden att förstoras lika många gånger som du uppnår den. Detta är ett mycket kraftfullt sätt att förstärka och utveckla kopplingen mellan Skaparen och Skaparens kärlek inom alla själar, inom alla verkligheter och dimensioner, sålunda skapar och förstorar du kärlek i din egen nuvarande verklighet, du stödjer också alla varelser på deras uppstigningsresa.

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder dig att kalla på mina energier och min närvaro för att vara med dig, och jag inbjuder dig att känna igen din egen inre kärlek och din egen förbindelse med Skaparen. För att sedan konstatera: ”Mitt syfte är att dela min kärlek och kontakt med alla själar som har inkarnerats på Jorden. När jag gör detta uppmanar jag dem att skicka sin kärlek och anslutning till mig. Jag kommer då noggrant att vårda och ge näring åt den kärlek och förbindelse jag förkroppsligar, och som ges och delas med mig, och skicka tillbaka den till alla själar. Jag inbjuder dig att dela din energi med mig igen tills processen är klar eller jag säger stopp. Tack.”

Föreställ dig att du sänder din kärlek och anslutning till varje själ genom varje generation genom varje släktlinje, din egen och andra. Du skickar din kärlek och anslutning och bjuder in den kärleken och anslutningen att flöda tillbaka till dig från dessa själar, tillåt dig att ta emot som din kropp och vara fylld med ljus, kärlek och anslutning. Andas in den och andas ut den, fokusera på att förstora energin inom ditt väsen och skicka sedan ut den igen, och du kan kalla tillbaka den från alla själar.

Återigen, förstorad inom din egen varelse och fortsätt denna process, kommer kärleken och anslutningen att byggas inom dig och inom alla och du kommer att känna närvaron av kärlek växa. Detta är ett underbart sätt att förstärka kärleken och anslutningen till hela världen, inte bara i denna dimension och verklighet utan även andra dimensioner och verkligheter. Du skapar en kärleksboost och en anslutningsboost och jag hedrar dig för detta.

Du behöver inte oroa dig för några andra energier som kommer till dig eftersom ditt fokus och din avsikt är kärlek och anslutning, och sålunda är det allt du kommer att ta emot och ge. När du är klar kan du säga stopp.Låt sedan Moder Jord hålla dina fötter och omfamna dig som en symbol för att jorda dig. Jag tackar dig.

Jag är Ärkeängel Metatron

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *