Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 9 juli 2021

 

Ärkeängel Metatron: Nycklar till det Okända

9 juli 2021

 

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

https://tinyurl.com/a35p3bt

Hälsningar, älskade ljusfyrar. Jag är Ärkeängel Metatron, och det är en ära som alltid att vara närvarande i er glödande vibration.

Jag frambringar de Änglalika vibrationerna för att stödja och nära er nuvarande uppstigningsprocess. Ni går igenom så många skiften, särskilt inom ert perspektiv, och detta skapar djup påminnelse om aktivering och förkroppsligande inom era väsen. Denna djupa påminnelse låter dig ansluta på djupare nivåer med din själ, din själsgrupp, guider och Skaparen så att du kan få tillgång till visdom som kanske känns sedan länge glömd, liksom verktyg och förmågor som stöder din uppstigning nu.

Idag vill jag tala om Nycklar till det Okända.

I ett visst skede av er uppstigning finns det en initiering, känd som Nycklar till det Okända.

Låt oss en stund överväga vad det okända är och vad jag, Ärkeängel Metatron, menar när jag talar om det okända. För mig är Skaparen formlös, etikettfri, Skaparen är expansiv och gränslös. Att försöka beskriva Skaparen ger ett falskt intryck av allt som är Skaparen. Vi kan säga att Skaparen är okänd. Vi vet inte riktigt vad Skaparen är eftersom vi på en fysisk nivå, särskilt inte, kan förklara eller beskriva Skaparen.

Jag vill dela med dig att när du går in i din uppstigning och reser på din uppstigning, går du in i det okända. Detta beror på att uppstigningen som ni uppnår på Jorden nu, inte har uppnåtts under andra livstider, så resan är annorlunda.

Ni går framåt, ni avancerar mer än ni någonsin gjort tidigare. Vad jag också vill dela med er är att visdom, färdigheter, förmågor som ni kommer att få och uppnå i er uppstigningsprocess nu på Jorden för närvarande är okända för er.

Det kommer att finnas en tid då ni har en kunskap; där ni känner till era förmågor och färdigheter och ändå kommer det fortfarande att finnas förmågor och färdigheter som är okända för er. Det kommer alltid att finnas en aspekt av dig själv som är okänd för dig trots att du är Skaparen, du är allt och alla.

Denna initiering inbjuder dig att begrunda det okända och dyka in i dess energier.

Det är ofta när vi talar om det okända, särskilt Skaparen som varande okänd, att detta skapar mycket obehag inom människans varelse. Det är ofta som att när en person känner att de känner till Skaparen kan de känna sig avskräckta, för hur kan man tro på något som är okänt? Hur kan du förkroppsliga en aspekt av dig själv som är okänd? Hur kan du resa på en väg som är okänd för dig?

Det betyder att du i sanning inte känner till din destination även om du har en idé, en önskan, ett hopp eller kanske till och med en inspiration om vad din destination är. Även när du har en fast tro på dig själv, på Skaparen, på din uppstigning, finns det fortfarande något okänt. Du vet inte nödvändigtvis hur saker kommer att planeras, du vet inte när eller hur saker kommer att manifestera sig.

Inom varje aspekt av din verklighet finns det alltid det okända, även i dina relationer med andra. Kanske har du känt andra personer i många år, och du känner att du känner dem inifrån och ut, och ändå finns det fortfarande en del av dem som är okänd för dig, och det är detsamma även med dig själv. Du känner din verklighet, du känner till dina drömmar och ambitioner, du känner vad du gillar och ogillar, men det finns fortfarande en aspekt av dig själv eller till och med många aspekter av dig själv, som är okända.

Denna initiering inbjuder dig att bli bekväm och accepterande, även att bli grundad i det okända. Det här är en färdighet eftersom du ger upp dig själv. Du överlämnar din kunskap, du överlåter till och med din tro till något som är okänt, som inte kan beskrivas, som inte kan lokaliseras. Du har inget sätt att veta hur det kommer att manifesteras? Eller ens vad som kommer att manifesteras?

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder dig till att sitta i denna energi av att inte känna till det okända, och jag uppmanar dig att fundera över, hur känns det? Vad drar det upp i ditt väsen?

Kanske väcker det frustration eller rädsla, ilska eller obehag. Kanske får det dig att känna dig svag eller obalanserad. Ju mer du sitter i energin av det okända, desto mer tänker du på att det finns så många saker inom din varelse, inom din verklighet som är okända och viktigast av allt att Skaparen är okänd. Därför är Skaparens Universum okänt.

Vad som händer är att du rensar tankarna; allt som du tror att du vet om dig själv, om andra, om världen, om Skaparens Universum, om din uppstigning och om Skaparen löses upp.

Allt som du tror att du vet försvinner. Du sitter i denna energi av okunnighet och först känns det kanske obekvämt. Ju mer du sitter med det, ju mer du kontemplerar det, desto mer kommer detta obehag att lösas upp. Vad sitter du kvar med? Du sitter kvar med utrymme, du sitter kvar med expansion och med intet.

Du kanske frågar, till vilken nytta är ingenting? Hur kommer det att hjälpa mig på min andliga resa? Hur kommer det att stödja mig i min verklighet?

När du sitter kvar med intet, det okända, är du öppen, du är expansiv och det är som när en blomma kommer ut ur jorden, dess stjälk sträcker sig uppåt, dess knopp öppnar sig, din sanning kommer fram. I det okända och intet ser du sanningen, sanningen om din varelse och Skaparens sanning.

Den här blomman med sin knopp som dyker upp ur ditt väsen. Det är din inre kunskap, som kommer att filtrera in i ditt sinne, din mentala kropp, dina känslor, dina perspektiv, till och med dina ambitioner. Vad du hittar är nya tankar. Nya förståelser och perspektiv gryr som har en högre vibration och frekvens, och låter dig få tillgång till större kunskap, visdom och stödjer dig i att gå framåt i din uppstigningsprocess.

När vi tillåter oss att gräva i det okända och möta det helt, får vi tillgång till det vi verkligen vet, vår inre kunskap. En kunskap som kommer från själen, själsgruppen och Skaparen. Denna kunskap påverkar ditt sinne, din verklighet, dina handlingar, allt du är, och den är så värdefull.

Jag frågar dig just nu, är du redo att acceptera nycklarna till det okända? Det innebär, är du redo att gräva i det okända, att gå igenom denna initierings-, uppstigningsprocess, till något mycket större? Är du redo att låta dig blomstra och förvandlas till en större varelse av kunskap?

Om du vill ska jag, Ärkeängel Metatron, ge dig Nycklarna till det Okända.

Du kan göra anspråk på dem om du vill utforska det okända.

Vet att det kan väcka upp rädslor, dessa kan släppas, ju mer du sitter med det okända och möter det, desto mer rensar du dina energier och ansluter till sanningen.

Jag, Ärkeängeln Metatron, jag är här för att stödja och älska dig.

Jag tackar dig,

Ärkeängel Metatron

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...