Ärkeängel Michael 13 februari

Ärkeängel Michael

13 februari, 2015

Kanal: Linda Dillon

 

Hälsningar, jag är Mikael.

Och välkomna skall ni alla vara, mina älskade. Och välkomna alla vänner och bundsförvanter, bröder och systrar, ni som tillsammans skapar, ni som kommer med fred, ni som är ankare för kärleken, ni som dansar av glädje.

Sjung sångerna för fred.

Ge er själva tillkänna. För ni är fredsmäklarna. Ja, ni är portalerna. Ni är ankaren. Ni är fyrarna. Ni är vägvisarna. Ni är portvakterna. Ni är de änglalika.

Men kära hjärtan, ni är fredsmäklarna.

Ja, vi har vinkat er in i denna heliga sammanslutning, som har existerat i evigheter. Men nu är ni på en plats där ni är villiga att erkänna, att delta, att förena er med oss i det heliga förbundet av hjärtan, i det heliga förbundet av uppgifter, i det heliga förbundet av fred.

Kära ni, fred är nödvändigt för er Uppstigning. Det betyder inte enbart att ni överskrider dimensioner, vilket många av er har hållit på med i åratal. Ni får emellertid inte ta det kaotiska, förstörelsen i det gamla Tredje med er. Det får inte ske.

Sålunda är det här åtagandet ämnat att eliminera fragmenten, ekona, viskningarna från det gamla, då ni kollektivt överskrider till en ny värld. Och det är ett rike av fred. Utan fred finns ingen glädje. Det finns ingen glädje i krig. Det finns ingen sanning i våld. Där finns ingen renhet. Det är en fullkomlig illusion och det gagnar ingen.

Modern har gett er gåvor, och rikligt på många, många sätt, och hon har ökat, mångfaldigat, på sätt som ni bara kan drömma om, ert sinne för klarhet, era gudomliga egenskaper av klarhet, av renhet, av kärlek och av nåd.

Men vad innebär detta? Tänk på det såhär: Klarsyn, förmågan att vara tydlig, är ert navigationssystem, mentalt, känslomässigt och andligt.

Men vi kan inte åsidosätta er fria vilja och få igång den. Den är inbyggd i er. Den är ert system. Den är er GPS.

Men när ni går framåt i er glans, i er storslagenhet som de ni verkligen är, så är det ert val. Det är ert beslut. Det är er gåva som är den fria viljan. Det är ert ansvar om ni så väljer att omfamna och ta den klarsynthet i anspråk, som redan finns innesluten djupt inom er. Varför betonar jag nu detta? För att när ni är tydliga, när ni är i förbindelse med ert hjärta, er ande, ert sinne, er kropp och era känslor, finns det inte en enda varelse på planeten som skulle välja krig.

Det största krig som pågår och någonsin har utkämpats är kriget inom er. Det är slaget om tvivel och rädsla och brist och att inte ha tro, tillit, och helt enkelt att omfamna kraften, förmågan, sanningen, fullständigheten av vem ni är, helheten av er gudomlighet, prakten av era varelser.

Det är dags, snälla, vi ber er, att låta detta krig ta slut. Låt detta tvivel och denna rädsla att en gång för alla avlägsnas från er kärna, från ert hjärta, från ert liv, från den underbara planeten Gaia. Det tjänar ingenting till. Det har inget att göra med klokhet eller mod eller tapperhet eller ödmjukhet. Det har inget att göra med hopp. Vad detta krig inombords gör är att det håller er fast vid en nivå av förslavning, av fångenskap som aldrig någonsin mer behöver existera.

Hur kan då detta lösas upp, hur kan detta smulas till aska som sedan kan blåsas bort och bli återupptaget som ljus, som kärlek av Modern och åter spridas tillbaka till er?

Det gör det i och med att ni ger er tillkänna och förklarar er avsikt. Och det är inte endast en nonchalant avsiktsförklaring. För varje uns, varje fiber, etiskt och moraliskt, behövs i era varelser för att ni skall kunna förklara vad ni kan åstadkomma.

Ni är vår familj. På samma sätt som era stjärnbröder och stjärnsystrar, de galaktiska och intergalaktiska styrkorna, älvorna, alferna, trollen, djuren, växterna, träden, mineralerna, självaste luften som jag andas genom er – vi är er familj.

Och vi vill, vi önskar – och det är Moderns plan – att detta heliga förbund, denna förening skall förankras och fastgöras inom er och på ljuvliga Gaia. Det är det som vi ber om.

Det bästa sättet som vi känner till att göra allt detta, att ni skall kunna komma till insikt, acceptera och omfamna de ni är, är genom att omedelbart skapa denna fred på Jorden.

Vi agerar tidlöst, speciellt med Moderns förkunnande av ”Den Nya Tiden”, och har faktiskt slagit fast ett ramverk för detta gemensamma åtagande, vilket förargar vår kanal (1). Så har vi också gjort och det har gått bara lite över en vecka, vi har gjort det för att vi vet att ni främst av allt gillar snabba och hetsiga resultat. Men också för att ni blir uttråkade i er, låt oss säga, räckvidd av er uppmärksamhet.

Ifall vi nu bad er att göra detta under ett års tid, i två månader, skulle ni sväva in och ut och ert löfte skulle inte bära samma intensitet. Därför ber vi er, bönar vi, att rikta hela er uppmärksamhet, ert fokus, i hela er kärna och hjärta, sinne, ande, och kropp till detta.

Vi vet redan vad ni kan åstadkomma. Det här är en demonstration för er, mina älskade, så att ni skall veta vad ni är kapabla till, att vi tillsammans kan flyga och att era bröder och systrar skall kunna förankra sig i harmonin för fred är harmoni. Det är balans. Det är sprudlande glädje. Det är friden i en ny dag och det är Nyårsafton, allt inrullat i ett.

Det är att leva, andas, finnas till, det är skapande i frid, i säkerhet, utan rädsla, utan tvivel. Det betyder inte att er känsla för att fäkta eller fly är eliminerad. Det som har eliminerats är er rädsla för att misslyckas. Ni kan inte göra fel här.

Om ni säger ”Jag vill”, om ni säger ”Tillräckligt”, om ni säger ”Det är dags”, så vem annan på planeten kan motsätta sig det? Ingen. Inte ens de som är insnärjda och fastlåsta i de värsta striderna.

Be för fred. Kära ni, detta är er chans att vara med oss såsom vi är med er.

Kom med och skapa Fred på Jorden före den 14 februari 2015.

 

Fotnot: (1) Så många deadlines har kommit och gått att kanalen, Linda Dillon, har bett att inga datum skall anges. Att en deadline har tillagts – Alla Hjärtans Dag 2015 – är därför en vänlig reservation från hennes sida, vilket kan ses som en risk för henne ifall denna deadline också kommer att passera utan att något inträffar.

 

 

 

Du gillar kanske också...