Ärkeängel Michael genom Celia Fenn, 17 juli, 2023

 

 

2023 Lions Gate: Den galaktiska ”djupa” människan och Diamond Starfire-barnen | Ärkeängel Michael via Celia Fenn av Celia Fenn https://celiafenn.com/channels-and-articles/

Ärkeängel Michael genom Celia Fenn 

Älskade, så står ni än en gång vid Lions Gate-portalen, redo att börja en ny cykel av evolution och skapande på Jorden. Under den senaste cykeln gjorde ni enorma medvetandeförskjutningar på er resa mot att aktivera det vi kallar den Galaktiska ”Djupa” Mänskliga Mallen. Ni har aktiverat er Ljuskropp och ert 13-chakrasystem, och även Aqua och Emerald-aspekterna av ert väsen. Nu, vid Lions Gate, ansluter du dig till Diamond Starfire, en djup galaktisk energi från Elohims änglafamilj.

”Stjärnlärarna från Sirius, de Kungliga Stjärnlejonen och de Solära Eldlejonen är här för att vägleda er när ni närmar er övergången till det Planetära Nyåret och Lejonporten ännu en gång. Vet att det vid denna tid är så viktigt att stanna i ert Hjärtcentrum, i ert Rena Hjärta och Själ, och i linje med Himlen och Jorden. 

Under de senaste månaderna har ni expanderat ert medvetande i en accelererande takt. Ni närmar er nu det fullt ut Galaktiska Mänskliga tillståndet. Detta innebär att ni kan få tillgång till kosmiska och galaktiska frekvenser i ert vakna tillstånd. Detta ger er naturligtvis tillgång till ökade lager av Information, Ljus, Kärlek och Healing. 

Detta nya expanderade medvetandetillstånd kan innebära att du ibland kan känna dig ”konstig ”rymdig” som om du är utanför” dig själv. Faktum är att ditt energifält är så brett och kraftfullt att du ibland verkligen kan känna att det är omöjligt att hålla kvar din energi i din fysiska kropp. När din hjärna snabbt cyklar från Beta-frekvenser till Alfa, Theta, Delta och Omega och vidare, kan du också uppleva känslor av svindel och yrsel, när din kropp acklimatiserar sig till dessa nya förmågor och funktioner. Det kan ta ett tag att integrera, men ni kommer snart att bemästra dessa energier på samma sätt som ni har bemästrat tidigare stora skiften i Uppstigningsprocessen. 

Vid Lejonporten kommer ni att ha en möjlighet att integrera och anpassa dessa energier när ni förbereder er för nästa spännande cykel av skapande och förändring. Detta kommer att bli mer intensivt och kreativt genom ankomsten och aktiveringen av Diamond Starfire-energin och närvaron på Jorden av Diamond Starfire-barnen.

Diamond Starfire-barnen 

Kära ni, ni kanske minns hur viktiga Indigo- och Kristallbarnen var i början av er Uppstigningsresa. Indigos var en generation av barn som föddes med energin att vara ”systemknäckare” och att bryta ner gamla energier och system för att bereda vägen för den Nya Jorden. Den första vågen var de Andliga Krigarna, den andra vågen var Hjärtats Krigare som i sin tur beredde vägen för Kristallbarnen. 

Kristallbarnen var en generation av klara, rena och galaktiska själar som höll energin för er att ansluta er till era änglalika och galaktiska familjer och att återansluta er till Jorden. 

Så här kan ni se ett generationsmönster, där inkommande vågor av avancerade själar håller utrymme för pågående Uppstigning och Transformation. Barnen är viktiga. 

Nu är det dags för Diamond Starfire-barnen, som började anlända till Planeten 2017. De är nu halvvägs genom sin första vågcykel, och deras energi känns när de håller utrymme för nästa steg i skapandet och manifestationen av den Nya Jorden. 

De är rena själar och rena hjärtan, och de är kraftfulla varelser. Själva Diamond Starfire-energin är en kraftfull energi för skapande och manifestation. Dessa barn kan manifestera och skapa genom att flytta energi och frekvens med Kärlek och Glädje. De är här för att lära er hur ni ska fokusera er nya Starfire-energi så att ni kan manifestera och skapa på denna avancerade nivå och på så sätt skapa den Nya Jorden. De håller utrymme så att ni kan ta nästa steg. 

De kommer att vara era barn och barnbarn och en del av era samhällen. De kommer att föra med sig gudomlig ovillkorlig Kärlek och det expanderade Starfire-medvetandet. 

De kommer att hjälpa dig att ansluta till ditt Hjärta och höja din frekvens till de nya nivåerna. De kommer att ansluta dig till din Själ och renheten i vem du är, för inget annat kommer att fungera för dem i deras sociala kontakter. Om du är en vårdare för en av dessa vackra själar i denna generation, kommer du att behöva stödja dem att helt inkarnera i sina fysiska kroppar så att de kan utföra sitt uppdrag att skapa Nya Jordens samhälle i Vattumannens energi. 

Vi önskar er ett magiskt och glädjefyllt planetariskt nyår och en smidig passage genom Lions Gate.

 

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *