Ärkeängel Michael via Sharon Stewart, 11 september, 2022

 

Angelic Warrior Group: Vecka 73 Meddelande | Ärkeängel Michael via Sharon Stewart

Ärkeängel Michael
Vecka 73 Meddelande
11 september 2022

Jag är Ärkeängel Michael med veckans budskap till Angelic Warrior Group.

Här är vi igen, på den speciella dagen av skändlighet – 11 september. Den kommer alltid att innehålla ett speciellt budskap för människor här på jorden och det budskapet är detta, om de skulle välja att lyssna. Den 11 september var en dag utformad för att undertrycka uppkomsten av Kristusmedvetandet på jorden. Det är det enda målet de har – att hindra Kristusmedvetandet från att komma tillbaka till denna planet. Men det kommer tillbaka och det kommer tillbaka snabbt.

Många av er arbetar nu redan för att förkroppsliga Kristus inom er själva. 9/11 var en uppvaknande dag för många av er, och att få de sanna händelserna den dagen uppenbarade för er fortsätter att väcka er nu.

Ser ni inte likheten, sambandet? En bred stolpliknande struktur med ett plan som flyger över toppen? Påminner inte detta om ett kors för er? De inuti som gav sina liv så att andra kunde vakna upp är verkligen martyrer och de bör alltid kommas ihåg för den stora uppoffring av kärlek de gjorde. Detta var Kristi andra korsfästelse. Och det kommer att finnas fler försök som måste tryckas tillbaka när ni fortsätter att leva och kämpa för Ljuset på jorden.

Den här veckans uppgift kommer att vara att skicka era kärleksfulla energier till kung Charles III som redan offentligt har anslutit sig till DS och deras reset-agenda. Vänligen skicka er kärlek till honom och DS-agendan så att den kan försvagas. Charles energi kommer aldrig att möta hans målmedvetna mammas och det finns ingen rädsla för att han nu kommer att bli ytterligare en svag länk i deras agenda.

Jag är Michael. Jag är er ledare. Jag är er lärare. Vi är en legion.

Adonai.

www.sharonandivo.weebly.com

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...