Jesus via John Smallman, 15 juli 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

15 juli 2023

Ha Tillit till Undret, Kraften och Fruktbarheten i Guds Kärlek till Er.

För några månader sedan talade vi om mänsklighetens uppvaknandeprocess och betonade att ögonblicket för ert kollektiva uppvaknande är mycket nära. Nu undrar många om det någonsin kommer att materialiseras, eller är det bara ytterligare en aspekt av drömmen eller spelet som livet i form ger oss, och som detta, är det i sanning overkligt.

JAG FÖRSÄKRAR ER ATT SÅ INTE ÄR FALLET!

Ert uppvaknande är gudomligt tillförsäkrat, och det är mycket nära nu, även om upplevelsen av tid i sig är overklig. Mycket av en paradox för er att hantera och acceptera. Vänligen sätt och återsätt er  avsikt dagligen, när ni tar er stilla tid i ensamhet och frid i er heliga inre helgedom, att bara vara kärleksfulla vad som än händer i era dagliga liv. Och ni är förstås aldrig ensamma, eftersom ni för evigt är Ett med Moder/Fader/Gud, i en gudomlig och obrytbar Union, medan ni också upprätthåller ert individualiserade själv som gör Unionen och Relationen med Gud den enda Verkligheten. Separationen inträffade aldrig, och kommer aldrig att göra det, eftersom ett sådant tillstånd är ytterst overkligt.

När någon av er upplever en känsla av ensamhet, övergivenhet eller separation, påminn er om att den känslan är overklig, att ert ego missleder er för att uppmuntra er att hänge er åt rädsla. Och förstås, ju mer ni personligen lever ert liv som om er mänskliga kropp är er sanna identitet, desto mer kommer denna er rädsla att förefalla berättigad, eftersom er kropp kan skadas svårt, förstöras eller orsaka er smärta och lidande. När denna rädsla är närvarande är det praktiskt taget omöjligt för er att tro att ni i varje ögonblick är oskiljbart Ett med Moder/Fader/Gud.

Ni skapades alla fullkomligt och ytterligt FRIA! Därför är ni totalt obegränsade och alltid, i varje ögonblick, fria att välja vadhelst ni vill uppleva. Alla ni i mänsklig form, antingen för eoner sedan eller just nu, är i form därför att ni frivilligt gjorde det valet. Varje gång ni inkarnerar gör ni det för att uppleva den till synes verkliga, men totalt overkliga känslan av självständighet, autonomi och frihet som separation från er Källa, om det var möjligt, skulle förefalla ge er, eller återigen bli glädjefullt och medvetet medvetna om att detta att vara separerade är omöjligt, och att hjälpa andra, som också gjort det valet, att åter bli medvetet medvetna om att de också är för evigt och obrytbart Ett med Källa, Kärlek, Moder/Fader/Gud, det Verkliga och enda tillståndet av existens.

Fortsatt medveten medvetenhet om er sanna natur, om vem ni i sanning och för evigt är, är ert öde. Det är gåvan som gavs er i ögonblicket av er skapelse, då ni fördes in i varandet som Ett med Moder/Fader/Gud. Det är ert eviga livstillstånd, från vilket ni aldrig, inte ens en mikrosekund, varit separerade. Som människor i form förefaller det som att ni är separerade oberoende varelser som lever era egna liv, medan andra som ni interagerar med lever sina. Detta är den overklighet ni valt att uppleva, något ert ego bekräftar är verklighet; det är ett mycket förvirrande tillstånd och minnesförlusten som blockerar ert minne av Verkligheten är mycket effektiv. Att vakna upp är att upplösa denna minnesförlust då Verkligheten flödar över i er medvetenhet och återigen fyller er med oändlig frid och glädje.

Livet är Kärlek som upplever sig själv i Förening och Relation med sig själv som Moder/Fader/Gud, och som varje kännande varelse som Hon har skapat. Det finns bara den Enda, men den kan uppleva sig själv på oändligt kreativa sätt då den absoluta väldigheten av Kärlek för alltid expanderar, eller som individualiserade varelser förenade i kärleksfulla relationer för att visa upp deras oändligt kreativa förmågor till Allas förtjusning och förundran. Det finns INGA GRÄNSER för Kärleken, den är ett tillstånd utan några som helst gränser, den bara ÄR! Som Guds älskade barn är ni fullkomligt fria att uppleva existensen på alla sätt ni väljer. När ni väljer en mänsklig upplevelse, väljer ni också att acceptera de begränsningar som är en del av detta overkliga tillstånd, begränsningar ni etablerade när ni födde idén och invigde den. Separation är overklig, vilket ni så väl vet, och det är också de aspekter av den som får den att förefalla verklig, sådant som dualitet och begränsning.

Acceptera därför att ni nu och alltid är precis som ni skapades, gudomliga varelser med kraften, friheten och visdomen hos Gud – varje oändlig aspekt av Moder/Fader/Gud – Kärlek i all Dess Härlighet! Ni blev skapade i oändlig Glädje, och ni valde att uppleva ett overkligt och omöjligt tillstånd som är motsatsen till det. När ni väljer att vakna upp från det tillståndet, och det kommer ni att göra, det är oundvikligt eftersom det är er vilja och Guds, kommer ert jubel att vara gränslöst.

Att vakna upp är att släppa ert behov av att hålla fast vid en separat mänsklig identitet, och att TILLÅTA er att vara Ett med och i Förening med Gud. Problemet är att ni tror att ni är varelser som är ovärdiga Guds Kärlek – små och obetydliga varelser i jämförelse med den oändliga väldighet av Kärlek och Visdom som är Gud. Eftersom ni fullkomligt har glömt det under och den glädje ni upplevde vid er skapelse, och på grund av tillståndet av minnesförlust – en aspekt av det overkliga tillstånd av separation ni införde – har ni mycket effektivt blockerat er medvetenhet om Verkligheten, om er Sanna och eviga natur. Det finns bara Kärlek, Gud, och därför är detta Vem Ni är, för evigt, i varje ögonblick av er existens.

Därför, under er absolut viktiga dagliga stilla eller meditativa stunder av avslappning i bara varande, påminn er om er sanna natur, er Enhet med Källan. Om nödvändigt, skapa en mycket positiv affirmation att tyst upprepa när tvivel stiger i ert sinne, och vet att ert stödteam i de icke-fysiska sfärerna hela tiden är med er, älskande och upplyftande er, då de förtjusas av det magnifika arbete ni utför genom att bara vara. Ni hjälper mycket positivt, skickligt och kompetent till med mänsklighetens kollektiva uppvaknande, så släpp alla tvivel – JUBLA – och lita på undret, kraften och fruktbarheten i Guds Kärlek till er, då ni närmar er den härligaste stunden i ert uppvaknande till Verkligheten.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättnning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *