Ärkeängel Michael via Ann Dahlberg, 2 oktober, 2018

Ärkeängel Michael

Tisdag 2 oktober 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Mikael och jag har kommit till er idag för att prata om beskydd. Hur många av er känner att ni är beskyddade? Hur många av er har omgivit er med den violetta flamman och vet att ni står under Guds beskydd? Hur många av er har bett att få bli omringade av Guds violetta ljus? Ni som har bett om det, känner ni djupt ner i ert hjärta att ni står under Guds beskydd och att hans änglar vakar över er. Det här kan vara viktigt för var och en av er som just nu känner er som mest sårbara. Att be om beskydd under en sårbar period kan vara ett sätt att anta och ta sig igenom sina egna svårigheter, svårigheter som man har skaffat sig i detta livet eller från tidigare liv. I en tid av rensande kan känslor dyka upp från ingenstans och sårbarheten är då som störst och en hjälpande hand är som viktigast vare sig den kommer från den eteriska eller den fysiska världen.

Ni gör ett stort arbete på det fysiska planet på er Jord. Ett stort arbete med att rensa ut alla gamla mönster som inte tjänar er mer. Många av dessa mönster är fyllda med negativa aspekter som har fastnat där sedan flera liv tillbaka. Mönster som ni upprepar än idag. Skillnaden idag är att ni kan få stor hjälp av ljuset det vill säga från Källan, och alla skyddsänglar som omger er, att lösa upp dessa mönster som inte passar er längre. Ni får dessutom hjälp med att bygga nya ur en högre medvetenhet av kärlek. Det är dessa nya mönster av kärlek som sedan ska stråla ut i världen. De är de nya byggstenarna på vilken ni bygger er nya värld. Svårare än så är det inte även om det kan vara svårt nog. Ni är de byggstenar som förändrar världen, ni bygger den nya världen av ljus och kärlek. Summan av kardemumman är och förblir att att ert rensande och er villighet att föra in ljuset i era hjärtan och sedan sprida denna kärlek ut i världen är det viktigaste arbete som ni har just nu. Det är erat ljus som förändrar den värld ni lever i. Det är erat ljus som just nu håller på att förändra den världen.

Fortsätt att rensa och bygg upp era hjärtan av ljus, kära människor på Jorden och ni föder på det viset en ny värld av en högre moral och etik som inte har sett sitt ljus på tusentals och åter tusentals år. Ni befinner er i den nya vaggan av ljus och ni har tusentals och åter tusentals med väsen runt er som gärna står till tjänst vid minsta vinkning från er sida. De hjälper er att finna ljuset och att reflektera det på ert gamla bagage, så att det nu och för evigt löses upp till förmånen av nya och vackrare aspekter av er själva. Ni bygger upp ett spektrum av ljus runt omkring er som får alla väsen att hålla andan av förvåning och förtjusning. Ni har en vacker aura runt om er som kan lysa än vackrare när ni på bästa sätt tar hand om er själva.

Ge er själva nu så mycket kärlek som ni kan, så att ni med mod och tapperhet bryter det gamla och för in det nya som endast består av ljus och kärlek.

Jag tror på Er och kämpar vid Er sida.

Med ljus och kärlek.

Mikael

Du gillar kanske också...