Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 oktober 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 oktober 2018

Per Staffan 2 oktober 2018

Att Vända Er Polaritet ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi försöker hjälpa er alla med överbryggandet av de gigantiska luckor som ni har i er värld. Vi talar om de luckor som finns mellan män och kvinnor, demokrater och republikaner, de som har och de som inte har, medlemmar av en rasmajoritet och medlemmar av en rasminoritet, religiösa skillnader och till och med de känslor ni har om ert födelseland och era etniciteter Vi ser er alla polarisera er själva mot varandra, och det är precis vad som håller er från er makt som ett kollektiv.

Som kollektiv har ni så mycket mer makt när ni är enade. Och så söker vi ett sätt att hjälpa er att komma ihåg hur det var innan ni började klamra er fast vid någon aspekt av er själva, eller någon tro eller uppsättning trosuppfattningar. Vi söker ett sätt att hjälpa er att komma ihåg hur det var när ni var barn, innan programmeringen satte in.

Det är så vackert att se barnen i er värld när de kommer samman på en lekplats. Det är vackert att se oskulden inom dem och se det uttryckt genom dem och av dem. Den oskulden går förlorad när någon får i huvudet att en grupp är annorlunda, en grupp som ska tas avstånd ifrån på grund av sin hudfärg eller sin sexualitet.

Det sätt som vi kan se er alla återfå den oskulden på är att aktivera mer av era minnen. Vi pratar inte om falska minnen. Vi pratar om att hjälpa er att komma ihåg inte bara när ni var barn på denna planet, utan också när ni var inkarnerade i andra kroppar.

Vi pratar om tidigare livsminnen där du var förkroppsligandet av det som du avskyr i denna livstid. Det hjälper till att hålla insikten om att du har varit allt och du har gjort allt när du ser vad som händer just nu i din värld. Det är bäst att inte döma, utan istället känna dina känslor och erkänna att personen du pekar på är verkligen bara du i förklädnad.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...