Ärkeängel Michael via Asara, 5 juni, 2017

Ärkeängeln Michael, 5 juni 2017

 Via Asara

 

Hälsningar, Kära Ni.

Vi sänder er välsignelser av Kärlek och Ljus i detta nu, och vi ber er att öppna era hjärtan för vårt budskap till er …

Idag kommer vi att tala om det kollektiva medvetandets kraft. Även om ni är individuella uttryck för Källan, så är ni förbundna med allt liv på er planet och bortom den. Ni har alla er egen individuella resa, väg, upplevelse och önskningar. Men det finns en gemensam tråd som förenar er alla – er längtan efter Kärlek.

Detta faktum är den drivande kraften bakom majoriteten av mänskligheten för att bättre kunna skapa. Lite mer varje dag på en individuell nivå och på en global nivå. Det är en kraftfull energi som stärker det kollektiva medvetandet.

När ni fokuserar på det här, höjer ni kollektivt vibrationsfrekvensen på er planet och bortom den. Denna energi skapar starkare och starkare drivkraft. Ibland finns det katalysatorer som sätter igång och ökar er önskan om en mer kärleksfull och omfattande upplevelse.

Katalysatorn kan vara er handledare, chef, föräldrar eller till och med er regering. De fungerar helt enkelt som en språngbräda för att rikta ert fokus ännu mer mot er önskade kärleksupplevelse. Deras funktion är också att förena er med varandra och ansluta er till er gemensamma tråd av önskade upplevelser.

Hylla denna resa, Kära Ni, eftersom det finns mer styrka i ert kollektiva medvetande för en positiv förändring, än ni för närvarande kan se. Det kan bara kännas.

Låt oss nu ta det från en mer global synpunkt till er individuella upplevelse. Fortsätt att uppleva er resa med uppskattning, och var den glädje och kärlek ni vill se i världen. Ni är underbara Ledstjärnor i er verklighet. Var medvetna om att allt är väl, Ni Kära.

Välkomna Hem. Vi går vid er sida, varje steg på vägen. Ni är omåttligt älskade. Alltid.

Jag är Ärkeängeln Michael och jag ger er denna sanning.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

http://www.teloschannel.com

You may also like...