En Uppstigningsuppdatering från Ärkeängel Michael via Ailia Mira, 2 september, 2022

 

En Uppstigningsuppdatering + Inbjudan,
från Ärkeängel Michael
 

Gudomliga Ni

Vi hälsar er i kärlek.

Er världs energier är alltmer närvarande i högre övertoner. Detta förhöjda uttryck kommer till när det planetära fältet lyfter och också lyfter livet på Jorden som har kommit i resonans med denna högre levande kraft av inre ljus och expansion.

Fler och fler människor upptäcker sin inre ström, deras känsla av Gudomlig Timing och Gudomlig Ordning som ligger inom dem och kan vägleda dem exakt och tydligt i deras liv.

Så många människor vaknar upp till detta och inser att de inte längre behöver pressa sig själva eller marschera till någon annans idéer eller ideal för dem. De inser att SANNINGEN ligger inom dem och deras egen inre ström. Hur de än vet detta, eller tolkar detta, är det pålitligt och går att lita på. Så mycket av detta har förändrats bara de senaste månaderna! Eftersom solaktiviteten och de galaktiska inriktningarna gav kodade strömmar av ljus som komplimenterade själens ström inom er och öppnade upp beredskapen för denna pivot till Sanningen!

Det pågår en kraftfull fördjupning inom den mänskliga familjen när förbindelsen med Jorden och dessa högre ljusfält som finns nu, börjar verka i Enhet; bli en grund i den nya världen.

Med impuls från samma Enhet, drar de omedvetet nytta av förstärkningen av dessa energier som finns nu på Jorden och i mänskligheten som helhet. Alla människor är inte vakna, men så många fler har kommit ”online” sedan majförmörkelsecykeln. Så många att i mitten av augusti har en enorm cykel fullbordats; ett kollektivt momentum av högre ljus har etablerats och detta öppnar upp nya potentialer för att upptäcka det VERKLIGA DU; det Eviga Du, den Suveräna Enheten som det sanna Jaget, här.

Ni går nu in i en härlig tid där personlig reflektion och inre tillväxt kan vara betydelsefull, kreativ, befriande och livsförändrande. Din inre ström, mer och mer, vägleder dig på sätt som kan visa dig, helt explicit genom de handlingar du inspireras att vidta, och sätten att vara som känns äkta, uppriktiga och sanna, HUR man är det VERKLIGA DU (det eviga Jaget) här.

De kommande månaderna kommer att medföra enorma förändringar. Tendensen, om du inte är orienterad mot denna inre ström av kunskap och klarhet, är att känna dig mindre obeslutsam och att känna smärtan och kampen från din mentala kropp springa överallt och försöka hitta välbekanta landmärken.

Det finns inga.
De gamla sätten har fullbordats. De nya energistrukturerna är på plats, och den fundamentala grunden för Nytt Liv på Jorden är här.

Nu är det dags att fördjupa dig i dina inre övningar och dagliga metoder för att bli centrerad, lugn, uppkopplad och medveten om din egen kunskap. Nu är det dags att lära ditt sinne hur man överlämnar sig och är till tjänst för sitt hjärta och sin Gudomliga Identitet.

Nu är det dags att bjuda in och öppna upp för den Gudomliga Viljan, och låta dig själv lyftas in i ett själsbaserat förkroppsligande. Att lita på den glädjefulla uppfyllelsen av att vara ditt sanna Jag här.

Var och en av er har inom er stora, multidimensionella förbindelser som har betydelse nu. Som kommer fram i ditt förkroppsligande och som du emanerar till kollektiva erfarenheter – informerar Livet på Jorden från den unika och väsentliga härstamningen som är ditt eget större uttryck. Dessa förändringar sker organiskt, utan bördan av medveten ansträngning eller vikten av självförbättring. De händer för att de finns inom dig, i ditt Större Jag, och när du tillåter ditt förkroppsligande att lyfta och expandera, kan de mer fulländade övertonerna integreras, förkroppsligas och sedan emanera strålande ut från dig, kontinuerligt. Det finns lager av kommunikation som sker nu, från din egen större helhet, som informerar och bidrar till den nya världen. De aspekter av din personlighet som inte är i resonans med din framtida utveckling, skyms av din större närvaro. Du kan uppleva detta som en känsla av att inte längre känna dig så säker på vem du är. Om det händer för dig, häng på där. Vet att saker och ting kommer att komma i ordning och bli vettigt snart.

Ta dig tid att tillåta det du börjar förstå, att komma till koherens och medveten kunskap.

Uppvaknande, Älskade, är så mycket en väg av subtraktion och den tid ni är i nu är verkligen en mellantid. Den gamla tiden är över och den nya tiden växer fram. Jorden stiger upp. Låt Jorden hålla dig och stödja dig. Låt den ge dig näring och vägleda dig.

Andas in i din medfödda tillhörighet och känn ditt överflöd. Vet hur rikt ditt Liv är. Kalla ner ljus till dig själv och ladda ditt fält med gyllene energi. Känn hur din kropp blir jordad och lugn. Centrerad och strålande.

Gör fred med den här tiden.
Du går in i en gräns för att Vara förkroppsligad. Förändring är naturen av denna livserfarenhet och denna tid. Öppna för det okända och låt det ske. Välkomna Livet när det kommer och orientera dig ständigt till mitten av ditt väsen, hjärtat och den inre ström av ljus som är din Källa.

Kom ihåg … Det är naturligt att omfamna dig själv HELT som du är. Att vara här direkt, utan filter eller hämningar, och hedra din Sanning.

När du uttrycker dig öppet, uppriktigt och är det du som du är när du känner dig fri och stöttad, upptäcker du ett radikalt annorlunda liv än det förflutna.

Din art förändras. Du går in i ett helt nytt uttryck. Om du inte är där än, kommer du snart att upptäcka att du inte längre kommer att ge upp din suveränitet för att vinna kärlek, eller godkännande, eller glädja andra. I själva verket skulle det inte ens falla dig in, för det är så naturligt att känna dig älskad, stöttad, tillhörande och att veta att du är hel och att du betyder något, som du är.

Detta är återerövrandet av det Gudomliga, vilket sker som det kan, på varje nivå av Livet i din värld. De gamla sätten att vara kommer inte att fungera längre, så de som fortsätter att försöka väcka din uppmärksamhet eller att kontrollera andra för att få det de behöver, kommer att upptäcka att den ansträngning som krävs och de uppnådda resultaten inte är vad de brukade vara. Det Gudomliga kommer inte att förnekas.

Lita på din inre kunskap.

Lita på din betydelse.

Välkomna det som kommer.

Tro på Livet.

Så här skulle vi föreslå att du agerar nu. Öva på dessa sätt att vara. Öppna för ditt väsens fullhet och bjud in det som du känner skulle tjäna dig. Be om mod, tydlighet, styrka och stöd. Be om glada stunder och ta dig tid att känna skönheten i din medfödda tillhörighet.

Du är här med avsikt.

Din SJÄL valde att vara här nu och vägleder dig, alltid.

Odla den inre kopplingen. Öppna för glädje och en djup känsla av njutning. Lägg märke till de ögonblick då ditt liv känns rätt och sant för dig – njut av dessa ögonblick. Förvänta dig att de expanderar och att känslan av glädje och den kunskap som du har, fortsätter att växa. Våga tro att det som kommer fram tjänar dig och tjänar Livet. Att allt rör sig som Ett, in i nya uttrycksformer.

Det Stora Uppvaknandet är på gång. I sanning har detta gått framåt länge men det mognar nu och skörden börjar! Detta överlappar så mycket av det gamla som kämpar för att stanna. Var klok i detta – erkänn det och se detta tydligt, och välj sedan avsiktligt var du vill fästa din uppmärksamhet.

Kämpar du mot det gamla som lämnar? Eller följer du ditt hjärta? Vi föreslår att du lyssnar på den inre strömmen av kunskap. Och när du är osäker, lita på att du kommer att få klarhet när du behöver det. Förändring kommer att medföra många stunder av att inte veta. Bli vän med denna upplevelse.

Vänd dig mot det nya och öppna upp för det som vill komma igenom dig – var du, uttryck dig som du och flyt in i världen, för fram magin och härligheten i din egen vidd, här.

Jorden är vackert mångsidig och flerdimensionell. Så många varelsers inre plan kommer upp för uppenbarelse och deltagande nu.

Du är en så vacker och väsentlig del av denna härliga helhet som vi är. Tack för att du är här nu. Tack för ditt fantastiska och strålande Ljus!

Varje ögonblick har potentialen för strålande hänförelse.
Gör anspråk på din glädje, här och nu.

Låt ditt ljus skina.

Låt den VERKLIGA DU avslöjas.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...