Ärkeängel Michael via Celia Fenn, 14 december

ÄrkängelM

Ärkeängel Michael 14 december 2015
via Celia Fenn

Den Galaktiska Inriktningen:
12:12 och 12:19 december 2015

Älskade Ljusfamilj, under denna december månad integrerar och balanserar ni de kraftfulla kompletteringsenergierna i Kvant-Kosmiska Ljusvågen som initierades i augusti vid 8:8:8 (8, 8, 2+0+1+5) och steg ner genom Lejonets Portal. Denna energi har förstärkts och integrerats under de senaste månaderna och nu i december kan ni anpassa och förbereda er för de stora händelserna som kommer under 2016.

Nyckelordet för detta ögonblick av ”Nu” är ”Transformation”. De Galaktiska Koderna tar er till en enhetlig Tidslinje, där alla Jordens Verkligheter förbereder sig för den stora Transformationen som kommer att anpassa er till den framtida Jorden av Harmoni och Fred.

Vi ber er att föreställa er själv som Mästare av Tid, hållande det Förflutna och Framtiden i er Avsiktliga Verklighet som ni manifesterar i ”Nuet”, det oändliga nuvarande som är ert Gudomliga Hjärta. Ur detta perspektiv är ni Mästaren av er Tidslinje (-r), och ni håller Framtiden och det Förflutna i perfekt balans. Från ert Gudomliga Heliga Hjärta väver ni in Tid/Rymd-energier i den Nya Jorden.

Den Framtiden är Verklig! Den är i linje med Guds Vilja och den kräver Transformation på Jorden nu!

Decembers Virvelpunkter

Älskade Ljusfamilj, mellan 12:12 och 12:19 (12 och 19 december) kommer ni att integrera och förbereda er för de mäktiga Galaktiska energier som kommer att flöda till Jorden från det Galaktiska Centret genom den Södra Planetära Portalen över Antarktis.

12:12-Portalen möjliggör en acceleration av frekvens och ett inflöde av Gyllene Ljus för att förbereda Jorden och alla hennes invånare på de mäktiga energivirvlar som kommer framöver.

12:19, den 19 december utgör den perfekta inriktningen av det Galaktiska Centret och Solen vid 27 grader av stjärnbilden Skytten i traditionell astrologi. I 13 Tecken-astrologin har Solen varit i Ormbäraren (Ophiucus), eller Asklepios, tecknet för Helaren Kristus och detta har verkat som en kraftmotor som bringar Jorden i linje med det Galaktiska Centret och den Stora Centralsolen. Just nu finns det en direkt ”överföring” av Ljuskoder från det Galaktiska Rådet, de överför mönstren och ljuden av det Kosmiska Hjärtat till vår Jord. Dessa kommer återigen att påskynda Evolution och Transformation. Dessa kommer att tas emot via södra Portalen i Antarktis och kommer att överföras till Mänskligheten via Jordnätverkens Nodpunkter i Nya Zeeland, Australien, Sydafrika, Argentina och Chile. Mycket snabbt kommer de att sändas runt Jorden, bärande budskapet om transformation!

Sedan. Kära Ni, några dagar senare på kvällen den 21 och 22 december kommer ni att uppleva Planetariska Solståndet. Detta representerar det ögonblick då Jorden tycks stå stilla på sin egen axel, innan den börjar sin returresa runt solen som medger årstidernas förändring. I Söder är det Sommarsolståndet och har den längsta dagen och kortaste natten. Det är en Fest med Ljus och Kreativitet och Liv. I de Nordliga länderna är det Vintersolståndet och här är det den kortaste dagen och den längsta natten på året. Detta representerar Ljusets återfödelse då dagarna börjar bli längre i resan mot sommaren.

Solstånd är alltid ett ögonblick när Balans är nödvändigt och allt som är ur Balans känns mycket intensivt. Vi ber att ni fokuserar på Inre Balans vid denna tid för detta kommer att hjälpa er att få balans i er omgivning. Er personliga ”energisignatur” kan vara en faktor i att skapa balans hos dem omkring er, om ni håller ert fokus på Fred och Harmoni och det förstärks i ert Hjärta.

Den 25 december kommer det att vara en Fullmåne på vad som i den Kristna Traditionen är Juldagen, Kristus födelsedag. Vi skulle vilja kalla detta Födelsen av Kristusmedvetandet, som bringades till Jorden för 2000 år sedan av Avatarerna Jeshua och Maria Magdalena. I år kommer Fullmånen att förstärka den Gyllene Energin av den Heliga Graal då det balanserade Gudomliga Maskulina och Feminina överför sitt Gyllene Ljus till Planeten Jorden. Vi ber er att fira nedstigningen av Ljus till Jorden och potentialen för Högre Medvetande som grundades och förankrades på Jorden av Jeshua och Maria Magdalena.

Nu lägger vi till denna ”mix” av energier, Komet Catalina som passerade Solen i mitten av november och nu precis har passerat Venus, planeten med de Feminina energierna. Kometen är nu på sin väg in i interstellära rymden. Den är mycket synlig på er himmel just nu och dessutom kommer den inte att återvända. Den är en engångsbesökare, en budbärare för Stor Kosmisk förändring och den kommer att föra budskapet om uppstigningen av Jorden och Mänsklighet till de yttersta delarna av Kosmos på sin Färd.

Kometer är alltid tecken på Stora Förändringar på Jorden. Och denna Komets namn, Catalina, betecknar också en förbindelse med Kristus Ljus. Katarerna, anhängarna av Magdalena för tusen år sedan kallades ”De Rena” och namnet ”Katarer” betyder ren. Catalina är en version av Catherine på spanska som härrör från Cathar (Katarer på svenska). Det indikerar att kometen ger de goda nyheterna om Återkomsten av det Gudomliga Feminina genom Magdalena och återkomsten av ”De Rena” som förespåddes av den sista av Katarerna. Det som skars bort kommer fram igen och det Gyllene Ljuset och Diamantljuset ingjuter Jorden med en ny energi för Transformation. Graal-Koderna aktiveras och den Fysiska Kroppen är redo att bli det verkliga fordonet eller bägaren för det Gudomliga Ljuset.

Och bara för att förstärka transformationsenergin ytterligare kommer fullmånen den 25 december att vara i Kräftan när Solen är i Stenbocken som aktiveras kraftigt av Pluto, ett annat ombud för Transformation i Solsystemet. Fullmånen själv är i Kräftan och medför att den fulla kraften av det Gudomliga Feminina lyser på Jorden bredvid det Gudomliga Maskulina Jeshua.

Ja faktiskt, Kära, det är en tid att Fira!

Mot 2016 och Stabilisera er Inre och Yttre Verklighet

Kära Ni, som ni vet har Jorden skiftat till vad vi kallar den Femte Dimensionens Enhetsmedvetande och lämnat sin tidigare förankring i den Tredje Dimensionen. Detta har skapat stor förvirring och kaos, helt enkelt eftersom att de ”stödjande” strukturerna fortfarande flödar och blir etablerade på högre frekvenser.

När ni var förankrade i den Tredje Dimensionen var ni stödda av Tid (4D) och Emotionella och Mentala strukturer som ”grundade” er i livet på Jorden. Dessa var välbekanta energier för er även om ni kände att de blev ”fängelser” av manipulation mot slutet av denna cykel.

Nu i den Femte Dimensionen stöds ni av Tid (som Fjärde Dimensionens Tidsmästare) och av den Sjätte Dimensionen (den Arketypiska och Kreativa Fantasin).

Många av er lyfter ert medvetande så att ni kan vara Vägvisare till högre medvetandenivåer och stabilisatorer av den Femte Dimensionens Rutnät.

Eftersom så få människor är medvetna om hur man Bemästrar Tid och Tidslinjer och ”Tidsresor” snurrar Tidslinjerna på Jorden i kaotiska cirklar så att det verkar som ”gamla” problem återvänder i nya former. De har ingenstans att ta vägen eftersom folk är förvirrade och inte vet hur man ska ”lyfta” en tidslinje till nästa nivå av spiralen vid lämplig tidpunkt.

Detta kan vara en positiv sak, Kära, eftersom det finns många tidslinjer som behöver stängas och avslutas helt innan den Nya Jorden kan aktiveras fullt ut och manifesteras.

Sättet att stödja den Nya Jordens Tidslinjer är att ha möjlighet att få tillgång till Sjätte Dimensionen och skapa Drömmen om den Nya Jorden i en kraftfull Berättelse som kommer bära Jorden framåt mot hennes framtida öde! Jorden är redo! Hon väntar helt enkelt på de berättelser som ni som Tidsmästare kommer väva i den Sjätte Dimensionenens Fantasi och Arketyp för att bära henne framåt.

Så, Älskade, 2016 kommer energin att bli den av Stora Förändringar på alla samhällsnivåer på Jorden. Er Själs Uppdrag kommer att driva er till att engagera den Kreativa Fantasin och att drömma och berätta historier, måla tavlor, skapa musik och dans som kommer att stabilisera de snurrande tidslinjerna och rikta in Jorden mot sitt öde som en Planetstjärna av Diamantljus!

Vi önskar er frid och glädje under denna sista delen av år 2015 och vi ser fram emot att arbeta vidare med er år 2016!

 

http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-galactic-alignment/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...