TRÄDEN talar via Dianne Robbins, 14 december

m3

 

TRÄDEN TALAR

Att leva här på Jorden ger er möjligheten att sträva efter och utveckla alla era talanger och att lära er nya förmågor – det är därför ni är här. Ni är inte här för att göra ”ingenting” utan för att lära er att göra allt. Ni har tid att göra detta . . . åtminstone hade ni det fram tills nu. Nu har ni bara tid för att snabbt vakna upp och hålla era huvuden kalla och börja ta ansvar för att förändra det som ni tillät bli framskapat. Börja ta del i era samhällsaktiviteter och forum och era lokala myndigheter, börja stå upp och tala till förmån för era rättigheter och andra livsformers rättigheter, så att ni kan leva i fred och överflöd. Börja ta ansvar för andra. Ni kan fortfarande hejda allt detta. Det krävs bara att en majoritet av folket förenar sitt medvetande för att välta mörkrets nuvarande regeringar. Det behövs bara att allt folk kommer samman i medvetande för att förtrollningen ska brytas . . . och sen är det över.

Detta råd ger vi er, för vi har i våra långa liv här fått se allting. På grund av er korta livslängd har ni varit oförmögna att se allt. . . ni har inte ens sett en liten del av det. Era liv hänger på en tråd – en tråd av medvetande som ni antingen kan förstärka eller bryta av. Om ni tvivlar på allt som sker omkring er kommer tråden att brytas av och ni blir omedvetna och ni blir villiga slavar.

Det är så livsviktigt att ni alla nu vaknar upp till detta spel av galenskap. Från vår synvinkel kan vi se att ingen längre önskar vara med i spelet, men ni är så förtrollade att ni inte kan sluta. Det är som om ni var fångade i lim och ni kan inte slita er loss. Nåväl, vi hjälper er. Naturens samtliga riken är medvetna om var och en av er och vi kommer till er hjälp om ni bara kallar på oss. Ju mer ni kallar på oss och ju mer medvetna ni blir om oss, desto mer av vårt medvetande kan vi dela med er. När ni förenar er med oss, blir vi ett mer storslaget kraftfält av Ljus och ert medvetande utvidgar sig exponentiellt, tills ni slutligen kan se igenom till Ljuset, och ni vet då omedelbart vad ni behöver göra för att rädda er ras. Detta är vad vi erbjuder er.

Så börja vandra bland oss, tala och kommunicera med oss, rör vid oss, omfamna oss, sitt under våra stora lövruskor och ligg ner under våra trädgrenar. Vår styrka kommer då att visa sig och genomtränger er och ni kommer att känna vårt samband och ni kommer till liv med vår styrka och livskraft och ni omfattar vår medvetenhet och smälter samman med vårt medvetande och då, voilà, är vi ETT, och ingen kan längre fängsla er. Vi lever i Ljuset – och vi lever av Ljus. Genom att ni förenar er med oss kan ni frigöra er själva från era täthetskedjor. Det är endast i tätheten som ni kan vara fångar. Förstår ni detta? God dag på er.

Vi ELEMENTALER förstod detta för eoner sedan; det är därför vår evolution långt har överskridit er. Vi önskar förena oss med er också för att även vi kan visa er vägen till era själars frigörelse från mörkret som omger er. Men förutsättningen är att ni förenar er med oss och att ni erkänner oss som en del av er familj, era bröder och systrar av Ljus som har kommit hit för att nu få uppleva livet tillsammans med er, så att vi alla ska kunna arbeta tillsammans med att föra Jorden till sin uppstigning.

Det finns ingen tid att förlora. Detta har varit ett slutet system och det är dags att öppna det på vid gavel så att vi alla ska kunna förflytta oss till nästa oktav av vår existens, där allt liv väntar oss. Detta är er tid att VAKNA UPP. Alla Riken kallar på er för att ni ska vakna upp ur er djupa sömn som har pågått i alla tider. Nya tider håller på att brista fram i en strålande framtid för mänskligheten . . . så förena er nu med oss. God dag på er.

Vi är NATURANDARNA och våra hjärtan är fyllda av kärlek för mänskligheten. Vi är ÄLVORNA, ANDARNA och DEVORNA, som förskönar era gräsmattor och lever i era Träd och vandrar bredvid er när ni befinner er utomhus i Naturen. Att vara utomhus är nyckeln. Ju mer ni är utomhus, desto mer kommer ni i kontakt med oss och desto snabbare kan ni börja känna vår närvaro. Att känna vår närvaro tar er till er närvaro, där ni sedan medvetet kan börja förena er med oss genom era hjärtan.

När ni väl har blivit medvetna om oss, börjar vår sammansmältning och våra hjärtan slingrar sig om varandra till Skapelsens hjärta. Denna enhet skapar en vid portal som påskyndar vår uppstigning och allt snabbare framdriver oss till Ljusets nästa oktav . . . vilket ni kallar ”uppstigningen”. Vi ses där!

Copyright © Dianne Robbins

To order my books, please visit my Website: http://www.diannerobbins.com/
(By ordering directly from me – either through my website or by sending me a check or money order to: P.O. Box 844, Mt. Shasta, CA 96067, you are contributing to the support of my work).

Your donations are greatly appreciated and support me in continuing my work:http://www.diannerobbins.com/support.htm
(FREE Message from the Crystal Nation with any contribution PLUS Watch a bonus video of me reading the message!!)

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...