Ärkeängeln Michael via Leslie-Anne Menzies, 9:e oktober 2017

Ärkeängeln Michael via Leslie-Anne Menzies,

9:e oktober 2017

 

 

Kära Ni, Ta ett djupt andetag – andas lugnt. ALLTING utvecklas i RÄTTAN TID.

Uppror som ni aldrig tidigare har upplevt, utspelas precis framför era ögon, inom er själva, hos era familjer, i er värld. Överallt ni vänder er är det KAOS – Kaos Kära Ni, är detsamma som möjlighet till förändring och omvandling.

I början av år 2017, talade vi om Nystarter och slutet på många gamla mönster – ni bevittnar sådant nu.

Andas, Kära Ni, ni klarar det.

Genom varje ny erfarenhet får ni nya verktyg av medvetenhet, och förmågan att växa med flödet – kan ni känna hur ni växer, Kära Själar?

Under denna livstid, har sådan snabb utveckling av upplevelserna ALDRIG skådats.

Många av er känner sig helt utmattade. Energin är förbrukad. Andas, Kära Ni, vila när det behövs. Minns i ert hjärta, ert val av att uppleva denna livstid, med vetskapen om att allt skulle demonteras, rekonstrueras och att ni skulle vara Arkitekterna.

ATT VETA, att ha tro på och att lita på att allt sker i Gudomlig och Perfekt tid, gör det möjligt för er att flöda i Lätthet och Nåd – genom vetskapen om perfektionen i SKAPANDET.

Kära Ni, varje dag är en ny början för er. Ta nya tag och gå vidare till orörda territorium – för det är det som varje ny dag nu ger. Ha ert fokus och er styrka i beredskap för det som utvecklas.

Kära Ni, Ni skapar i varje ny stund – låt er INTENTION vara att skapa med den KÄRLEK och LJUS ni för in till den Nya Jorden.

Ni skapar med den KÄRLEK och det LJUS ni är – det är era byggstenar. Att skapa på detta sätt kan sedan bara frambringa allt vi hör er ropa efter, i era böner och önskningar.

Ni är de Skapande Varelserna, och då ni använder era karaktärer av Kärlek och Ljus, strävar ni efter att få evig fred till er Planet. KÄRLEK kräver att ALLA Varelser är likvärdiga inför det Oändliga Överflödet som flödar fram. Det är vad NI skapar. Ni kanske ser ”speglingar från yttervärlden” av det motsatta just nu, men i tiderna framöver, kommer ALLT att regeras av KÄRLEK OCH LJUS.

Den Gyllene Tid ni skapar finns precis framför er. Ni går på vägen, i er övertygelse och i varje steg tar ni LJUSET längs den Nya Vägen för alla att följa.

Håll fokuset på KÄRLEK OCH LJUS – det är allt som finns.

Ni är älskade och hjälpta av otaliga Varelser, nu vid denna punkt.

Sträck ut era händer – ni kommer att känna oss.

Öppna era hjärtan – ni kommer att känna oss.

Precis bredvid er, Kära Hjärtan, vi har alltid funnits där, men nu vet ni säkert.

Utstråla er KÄRLEK – var LJUSET i någons liv, och det kommer att expandera exponentiellt inom och runt er.

Heliga tider, spännande tider, som aldrig tidigare NÅGONSIN har upplevts till fullo.

Ni är Mäktiga Skaparvarelser och så älskade.

Så är det.

Jag ÄR ÄRKEÄNGELN MICHAEL.

 

»Källa – Kanal: Leslie-Anne Menzies

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...