Ärkeängel Michael via Celia Fenn, 9:e juli 2017

Ärkeängel Michael via Celia Fenn, 9:e juli 2017

 

 

Älskade Ljusfamilj, ni har nu nått tiden i året 2017, då en stor förändring är i antågande. Vi skallar detta den stora förändringen av 2017. Faktum är att 2017, som vi tidigare sagt, är året för den Heliga Planeten Jorden och året med Nystarter. De inkommande Ljuskoderna från första halvåret 2017, har sått frön för den stigande Nya Jordens Medvetenhet, för att bli manifesterade på Jorden.

Vi kallar denna Nya Jordmedvetenhet de ”Enade Fälten” av Högre Medvetenhet. Det är de nya och sammanslagna fälten för Högre och Multidimensionellt medvetande, som börjar existera runt om på planeten, som kommer att skapa det Multidimensionella rutnätet för den Nya Jorden. De förekommer i Hjärtat, Själen och i Ljuskroppen, hos varje person som har gjort överenskommelser om Högre Medvetenhet och ett Multidimensionellt liv. Eftersom dessa lysande varelser vaknar och framträder, skapar deras strålningsenergi och gruppenergi signaturer i de strukturella rutnäten för den Nya Jordens manifestation.

Därför är det det är nödvändigt att ni behåller er personliga energisignatur på en hög frekvens, och går samman med andra som har en liknande frekvens av ljus och medvetenhet, för att bidra till det framväxande Enhetliga Fältet av Högre Medvetenhet.

Detta framväxande fält har nu nått punkten, där den är stark nog för att kunna få till stånd de omfattande skiftena på Jorden. Energierna från juli kommer att byggas upp till ett klimax i augusti, vid Lejonets Port, och vid Månens and Solens Förmörkelser i Lejonet, särskilt vid den Totala Solförmörkelsen den 21:e augusti.

Detta kommer att bli en sammanhängande och ganska lång intensiv period, och Älskade Ni, ni måste fokusera er avsikt genom att behålla er inre frid och kraft, när ni går igenom denna period av utmaningar och prövningar då ni går över till det Nya, och det Gamla fortfarande finns kvar. Misströsta inte, fall inte in i offermentalitet eller ilska, utan stanna kvar i Tron och Flödet. Det är inte tiden för att försöka få till förändringar. Det är snarare dags att vända er inåt och överlämna er till en högre makt, samtidigt som ni går in i förändringarna med självförtroende och tillit.

Fullmånen i Stenbocken

Den första stora tiden för acceleration av energi, blir vid Fullmånen den 9:e juli. Denna Fullmåne finns i Stenbocken, och påverkas stark av Pluto och Stenbocken. Plutos krafter för Transformation, tillsammans med Fullmånens kraftfulla magnetiska energier, kommer att dra fram mycket djupa känslor, och känslor för omvandling och rensning. Låt dessa komma till ytan för att frigöras och tas bort. Håll inte inne dem eller känn förtvivlan eller skuld. Bara släpp dem och låt dem mycket försiktigt passera. I den gamla energin skulle ni ha lagt väldigt mycket kraft på att bearbeta dem, och försöka ta reda på orsakerna. I den här nya multidimensionella energin, räcker det att bara erkänna det som kommer, låta det passera med kärlek och veta att ni inte längre behöver kämpa med det. Det räcker att låta dem flyta bort, när ni fokuserar på var ni befinner er just nu, och vad ni vill skapa.

Fullmånen kommer verkligen att vara en tid då många gamla mönster äntligen kommer att frigöras, för att skapa plats för de nya mallarna av perception och upplevelser på Jorden. Det kommer att bli en tid när ni totalt måste förstå begreppet Multidimensionellt liv, och erkänna frekvenser och vibrationer, samt välja att förankra era egna individuella vibrationer eller energiavtryck, i de Nya Jordenergierna.

Ni kan behöva tillbringa tid i de lägre energiernas frekvenser, på grund av ert arbete eller familj, men ni kan se dessa tider som ”tillfälliga besök”, innan ni återvänder till de högre frekvenserna där ni är mest bekväma. Många av er kan fortfarande finnas i rollen som ”länkar” mellan frekvensnivåerna, för att hjälpa de som ännu inte är uppväckta för att gå över till de Nya Jordfrekvenserna.

Älskade Ni, även om ni måste uppleva kaoset och rädslan/ilskan omkring er ibland, så kom ihåg att ni är Krigare av Hjärtat och Förkroppsligade Mästare av Ljus, och att Kärleken och Utstrålningen i ert Hjärta och Själ kommer att skydda er och öppna vägar till Överflöd, Harmoni och Glädje i era liv, när ni uttrycker det Eniga Fältet av den Högsta Medvetenheten.

Siriuseffekten: När två solar stiger upp

Nästa stora acceleration av energi blir det Planetariska Nyåret den 26:e juli. Det här datumet var känt för de Forntida Mayafolken och de Forntida Egyptierna, som det ögonblick då Planeten Jorden börjar en ny cykel i sin pågående evolution.

Detta föregås av ”Dagen utan Tid” som infaller den 25:e juli. Den 25:e är ett magiskt och heligt ”rum i livmodern” där omvandlingen från en cykel till en annan föds. Ni behöver vara glada och kreativa, när ni ska lägga grunden på högsta möjliga nivå, för er cykel vid Nyåret. Denna kreativa och positiva energi kommer att bära er till den 26:e, när Planeten och alla levande varelser kommer att påbörja en ny individuell cykel, av skapande och varande.

De Forna Egyptierna uppmärksammade denna årliga händelse, som kallades ”Sirius heliakala uppgång”. Det är då Sirius stiger upp på morgonhimlen strax intill Solen. Det var också tiden i den Egyptiska kalendern, när Nilen skulle stiga och översvämma marken för att ge fruktbarhet och överflöd till folket. Dessutom var Sirius också känd som den Heliga Stjärnan för Lärarna, och när dess kraftfulla Ljuskoder anpassades till Solen, så överfördes de till Jorden genom Lejonets Port. Lejonets port börjar öppnas den 26:e juli och når sitt klimax den 8:e augusti, som är den 8/8. Detta är den kraftfulla tiden med ”Två Solar”, en Gyllene Vita (Solen av Jorden) och en Laddad Blå (Sirius). Diamantljuskoderna som bär mönstren och mallarna för nästa tidsspiral, överförs från det Galaktiska Centrumet och förstärks av Sirius, eftersom de är integrerade i Jordens Planetariska Tidscykler.

Lejonets Port: 8:e augusti 2017

Så, Älskade Ni, klimax i denna serie energianpassningar och accelerationer, kommer i Lejonets Port den 8:e augusti, och de två förmörkelserna i Lejonet under augusti 2017.

Lejonets Port är en kraftfull portal, som vaktas av Sirius Kungliga Lejon. Dessa Magnifika Varelser av Ljus, kända som Lejonen av Gårdagen och Morgondagen, innehåller det Heliga Rummet för de Nya Ljuskoderna, och de Evolutionära Mallarna som sänks ner till Jorden för att aktivera rutnätet och Ljuskropparna, hos alla som är mottagliga för att lyfta sin evolution till en högre spiral av Medvetenhet.

Det är mycket viktigt att hålla er personliga medvetenhet och energisignatur, på en hög nivå vid denna tidpunkt. Och för att fullt ut kunna nyttja flödet av Gudomligt Ljus och Välsignelserna i de nya koderna av Diamantljus. Tillåt inga saker att dra ner er till lägre nivåer av medvetenhet, så som ilska, rädsla och oro.

Det här är verkligen tiden för Det Stora Skiftet under 2017, och ni måste komma ihåg att ni är Ljuskrigare och förkroppsligade Mästare av Ljus. Det är er uppgift att hålla dessa energier i er Energisignatur, så att de nya Ljuskoderna kan anlända och jordas, genom er, till förmån för Mänskligheten och Planeten.

Förmörkelserna den 7:e och 21:e augusti

Lejonets port stänger den 12:e augusti. Energin fortsätter dock att vara intensiv under hela augusti, och kommer att förstärkas och ökas på ytterligare av de två förmörkelserna i Lejonet.

Vid Nymånen i Lejonet den 7:e augusti, dagen innan Lejonets Port, kommer det att bli en partiell Månförmörkelse i Vattumannen (Solen i Lejonet). Detta kommer att skapa utrymme för ytterligare kraftsättning av Gudinnans energi på Planeten. I februari 2017, var det en cirkelformad månförmörkelse i Lejonet (Solen in Vattumannen) som initierade detta kraftfulla flöde med Diamantenergi till Jorden, som en del av den uppstigande energin av Gudinnan/den Gudomliga Feminina energin på Jorden.

I år, 2017, kommer ni att bli mer medvetna om den Gudomliga Feminina stigande kraften, eftersom Kreativitetens och Medkänslans Högra Hjärnhalvas energier blir mer tydligt aktiva. Det kommer att öka möjligheten för det framväxande Enade Fältet av Högre Medvetenhet, som kommer att kunna uttryckas genom de Gudomliga Feminina energierna.

Den Totala Solförmörkelsen den 21:e augusti, avslutar cykeln av förmörkelser under 2017. Den Totala Solförmörkelsen i Lejonet säkerställer att de Nya Planetära koderna, som initierades av de Kungliga Sirianska Stjärnlejonen, integreras i det Planetära Rutnätet.

Då kommer de växande energierna för skiftet och förändringen, att ha åstadkommit den stora impulsen för betydande förändringar på Jorden. Eftersom en Eldenergi kommer att förbränna Lejonenergin, och förvandla allt som inte är anpassade till Diamantljusets Koder, i den Nya Verkligheten.

Från denna punkt och framåt, kommer tonvikten att ligga på nya sätt att leva och uppfatta. De gamla sätten fortsätter att utmanas av den Nya Jordens stigande energier. Kraften i det framväxande fältet för Enigt Medvetande, kommer att omvandlas och förändras, vilket gör plats för den Nya Verkligheten på jorden.

»Källa – Kanal: Celia Fenn

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...