Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 2 juli, 2017

Lös upp behov av att fästa sig vid status quo


 

Lös upp behov av att fästa vid status quo. Ni blir tillfrågad att gå in i kraften av ljuset som kommer tillåta er att leva er sanning.

Det är en ny tid. En ny stund. När ni fäster er till status quo, håller ni kvar till hur saker och ting var förr. Ibland känns det säkrare att hålla fast vid de gamla sätten. Förändring kan vara skrämmande och ändå, är inte er värld i förändring konstant? Genom att hålla fast status quo, fastnar i tankarna om hur någonting brukade vara, och faktiskt har ni kraften att förändra det till det bästa i denna stund.

Det är otroliga krafter i era tankar. En tanke är som en bön till universum, en bön om vad ni vill ha. Om era tankar är omedvetna, om rädsla är en del av vad som går in i ert sinne, effekten blir att ni ber om saker som skrämmer er att komma in i ert liv.

Rädsla är en del av status quo och den största rädslan är det som är okänd. Ändå är det inte möjligt att alltid veta exakt vad som kommer att vara. Ni blir tillfrågade att släppa era rädslor och tillåta kraften av ljuset av Gud guida, rensa och skydda er.

Att släppa taget är ett ögonblick till ögonblick process. Det är uppgivelsen till flödet av livet. Släppa taget in till ljuset som är flödet av Gud flödande inom er varje stund. Den gudomliga närvaron är bara konstant mitt ibland förändring. Detta är en sanning ni kan lita på. Är inte kraften av ljus och kärlek större än attraktionen av rädsla och tvivel? Det är att ni är fäst vid viljan att saker inte skall förändras som håller er tillbaka.

Genom bara att fråga klart vad ni vill ha från den högre makten och Änglarna. All assistans ni behöver är här för er, om ni frågar. När ni är fri från gamla rädslor och fäste kommer ni veta frihet och lycka utav er sanning. Er sanning kommer alltid göra er glad och detta är Gudomlig Vilja för er alltid-Gud vill är ni ska vara lycklig.

Be för att leva i ljuset av er sanning. Vet att ni är gudomligt guidade alltid. Fråga för assistans för att släppa rädslor som inte längre tjänar er. Tillåt välsignelse av Änglarna genomsyra er vetskap att ni djupt älskade.

Kom ihåg meddelandet från Ärkeängel Gabriel idag:

Lös upp behov av att fästa vid status quo. Ni blir tillfrågad att gå in i kraften av ljuset som kommer tillåta er att leva er sanning.

 

Shanta Gabriel
via Ärkeängel Gabriel
Juli 2, 2017

 

 

 

Översättare: Jonas Finn Larsson

 

 

You may also like...