Maria Magdalena och Jesus via Joan, 12 juli 2017

Maria Magdalena och Jesus via Joan, 12 juli 2017

Maria och Jesus: Uppbyggelse För Din Själ

Gud välsigne er, mina barn, jag är Maria. Jag har kommit med kärlek och med den Stora, Stora Andens välsignelser. Vi i Anden känner till världens händelser och i Anden ger vi makt och kärlek som kommer att bli en helande balsam för de som lider av stress. Vi önskar att du skall veta att de själar som kommer över till vår sida är omhändertagna och att var och en har sina hjälpare, så denna bön är för att säga, åh älskade barn, skicka ut kärlek. Vad kan vara bättre än kärlek och medkänsla, och när din medmänniska är svårt skadad och när folkets själ är skuren ned, behöver vi kärlek från var och en av er. När du skickar ut detta Ljus, skickas kraften och kärleken på en duvas vingar för att gå in på alla ställen där balsam av kärlek och helande behövs.

Vi arbetar mycket hårt i Anden för att försöka bringa harmoni i varje enskilds liv, inte bara de av jorden utan också de av Anden, men vi måste säga till er alla att detta inte är Guds verk. Det här är det lägre jaget och alla de lägre själarna som har levt genom åren. De har byggt upp denna enorma energi som orsakar alla dessa problem. Men jag kan försäkra er om att fastän det verkar dystert och det finns skräck och rädsla, kommer ljuset i Anden och Ljuset på jorden att övervinna detta för att ni Ljusarbetare kommer i håg vilka ni är. Ni är Ljusarbetare, var och en av er som skickar medkänsla och kärlek. Du är en Ljusarbetare. Så kan du föreställa dig Ljuset som går ut nu och går över till denna planet Jorden? Kan du se det i ditt sinne, denna underbara, varma glöd? Kom ihåg Ärkeänglarna och Kärleken som kommer från de högre planen ner till jorden. Jorden kommer att läkas. Människor kommer att läkas, hjälpas och stärkas. Vi arbetar just nu för alla dessa underbara välgörenhetsorganisationer som har kommit fram med deras hjälp. Kom ihåg att vi också står bakom alla dessa underbara saker som görs i Guds namn.

Kom ihåg det lägre jaget. Det har byggts upp över många åldrar. Det har sin egen lägre energi. Energin har byggts upp, förstår ni, och att det var därför Ljusen, Ljusarbetarnas armé uppifrån och ned, är så viktig. Jag kan försäkra dig om att Guds vilja kommer att genomföras. Även om allt just nu tycks vara mörkt, kan jag försäkra dig om att kärleken och styrkan är som en helande balsam som går överallt, en balsam av helande för att läka hjärtat och att ge hopp, hopp att i deras barns tid kommer saker att bli bättre. Det här är en dag att säga till mina barn att jag, Maria, ger er kärlek. Jag duschar er med kronblad av gudomlig kärlek och parfymen kommer att stiga och sprida sig över världen. Det ger hopp och kärlek i överflöd. Så, det här är en bön som kommer från de högre själarna, en hög axel, för att ge kärlek och samla, samla de barn som har passerat över så att vi ger dem tröst, kärlek och vi håller dem kärt till vårt bröst. För er på jorden, ni har tusen och åter tusen hjälpare från Andevärlden som hjälper och lyfter och jag kan försäkra er återigen om att Guds vilja kommer att ske.

Så det här är ett budskap som säger att det finns hopp trots allt elände. Det finns hopp och det finns kärlek som omger dig och hjälper dig och ger dig den inre styrkan för att klara alla förhållanden. Vi finns där för att hjälpa dig, att älska dig och ge dig hopp för framtiden – för att det finns en framtid. Åh älskade, älskade barn, det finns en kraft, en stor kärlekskraft, en kraft som är enorm som kommer från Herren Jesus själv.

Han säger:

Jag är här. Jag är här. Vänd er mot mig. Mitt Ljus kommer att lyfta upp era hjärtan och hjälp kommer att ges i alla riktningar. Vänd er till mig för Jag är Kärlek. Vänd er till Mig för jag ger den lugnande balsamen som kommer att läka dina andliga sår. Vänd er till Mig, mina barn, för Jag är Kärlek och Jag drar denna Kärlek från de högre krafterna ovanför mig. Idag ger jag detta budskap till Maria och jag säger, barn, vänd dig till mig. Ditt Ljus, du är dyrbar för oss, för du är Ande. Ni är den Gudomliga Anden, var och en av er. Kom ihåg det. Vi leder dig hem till Den Stora Anden av Allt genom de plågor som du går igenom och lider av. Du blir ledd hem till ditt andliga hem och medan du är på jorden finner du en stor kraft som ges till dig för att stärka dig och hjälpa dig, för vi ger dig hopp. Ja, vi ger dig hopp och vi ger dig uppbyggelse för din själ. Vänd dig till Mig. Vänd dig till Mig för jag är kärlek och jag ger Kärlek ovillkorligt. Vem du än är, var du än är, omfamnar jag dig, för Jag är Kärlek.

Det var det budskap som jag, Maria, måste ge dig. Vi är hedrade denna dag. Vi är hedrade för att det finns en stor healing som kommer ned från himlarna till jorden och jag ber er var och en att ge kärlek, underbara tankar, vänd er inåt, barn som lever på jorden, vänd er inåt och kom ihåg att medkänsla gör att hjärtat mjuknar och ger ett vackert Ljus till alla som behöver. Så många behöver Ljuset. Jag har talat idag och Jag har genom mitt medium givit hopp. Vi har upplyft de själar som är i Anden och också de på jorden. Lyft era hjärtan. Sänd inga låga tankar. Tänk inte på rädsla. Kasta ut rädsla, jordens barn och skicka ut kärlek eftersom du reser vägen mot ditt hem och den Stora, Stora anden. Detta gör ni alla. Du går mot din sanna plats och det är vid fötterna av Allas Stora Ande. Så – du lider, men du övervinner. Skicka alltid ut positiva tankar och vakta mot det lägre jaget som smyger in, som vi tidigare sagt. Nu, Ljusets barn, lämnar jag er med vår välsignelse och från mitt hjärta och tänker på ett gyllene hjärta som jag skickar ut till er, mina barn som lever på jorden. Gå igenom dina lektioner. Stor kraft kommer till jorden. Vänd er inåt. Se ljuset som ligger inom dig. Gud välsigne er alla. Gud välsigne er alla. Gud välsigne dig denna dag

.
Http://www.EraofLight.com – Kanal: Joan

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...