Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 24 mars 2024

 

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

24 mars 2024

Att Harmonisera den Fysiska, den Känslomässiga och den Mentala Kroppen.

De tre planen av högre medvetande utvecklas enligt följande:

  • Bron till högre medvetande är hjärtchakrat.
  • De känslomässiga kroppssinnena utvecklas via själs/det heliga hjärtcentret.
  • Det mentala kroppsmedvetandet utvecklas via det heliga Sinnet och själsmedvetandet.
  • Andlig medvetenhet blir den tredje komponenten via själen, och den just nu boende översjälen/högre självet.

Älskade mästare, när ni är intonade på de mitt-Fjärde-Dimensionella frekvenserna av ljus, överger ni den föreställning om att vara människa ni tidigare haft. Det är dags för framträdandet av ert Själsmedvetande, då ni låter det bli det styrande inflytandet i ert liv.

Detta betyder att ni börjar lyssna till visdomen hos er Elementala Kropp och de signaler den sänder angående vad som är lämpligt för ert fysiska och känslomässiga välmående. Ert DNA och cellerna i er kropp börjar integrera de högre frekvenserna av Ljus, och ni kommer gradvis att börja vibrera och tona in på de förfinade energierna i den NYA Tidsåldern.

Denna period av transformationsprocessen kan liknas vid döden för ert gamla självmedvetande, vilket egentligen är processen för att avlägsna illusionens slöjor. Då ni integrerar de nya nivåerna av er ÖverSjäl/Högre Själv, så absorberar ni visdomen och belysningen av denna Facett av er större Varelse.

Ni befinner er i processen av att fälla undan de multipla lagren av täthet som ni absorberat i ert Aurafält genom de många perioderna av jordlig upplevelse. Ordspråket ”Ljuset kommer att befria er” är sant, för Ljuset upplöser de lager på lager av negativitet ni burit på under så lång tid.

Ni börjar fungera inom ett aurafält av förfinat ljus av egen skapelse då ni vänder er inåt, och lär er att kvarstå fokuserad och centrerad i ert Heliga Hjärta i styrkan av NU- ögonblicket. Över tid börjar ni, som Transformatorer av Ljus, dra fram och integrera maximalt med Adamantin-partiklar av Skaparljus, och sedan utstrålar ni medvetet fram återstoden till mänskligheten och världen.

När ni uppnår en viss nivå av harmoni inombords, öppnar ni de fysiska kroppsportalerna till de högre Dimensionerna: Uppstignings-Chakrat eller Medulla Oblongata, och Vagusnerven vid skallbasen, och också ryggportalen av ert Heliga Hjärta och ert Heliga Sinne.

Dessa är större steg i Uppstigningsprocessen. När denna process är fullgjord, är ni på god väg att få tillgång till den första Under-nivån av den Femte Dimensionen, där er ingångsnivås Heliga Triad väntar på att välkomna er.

Adam/Eva Kadmon Kroppen är er ursprungliga individualiserade Frö-Atom Gud-Själv i en fullt medveten Ljus-Kroppsform, skapad av Elohim (Lorder av Ljus/Byggare av Form) som arketypen för mänskligheten. Adam Kadmon förkroppsligar den ursprungliga kompletta Gudomliga och andliga naturen hos mannen/kvinnan.

Det är inte samma sak som er personliga Översjäls Ljuskropp, som utvecklas mot gudomligt medvetande. Era Högre Själv, er Andliga/Översjäls Kropp, och era Heliga Triader är brutna Facetter av ert Gud-Själv, er ursprungliga Ljuskropp.

Kadmon Ljuskroppen har förmåga att ta sig vilken som helst form nödvändig för att skapa och uppleva alla former av Skapande i er Fader/Moders plan för detta Universum. Adam/Eva Kadmon är en andlig/ fysisk skapelse, vilken inkarnerar i de planetära världarna under alla cykler av Gudomligt Skapande.

Fysisk Kropp: I början på uppvaknandeprocessen finns det en önskan att vända sig inåt och lyssna till Själens Inre visdom. Denna Själsmedvetenhet inkluderar er Elementala Kropp, Minnes-Frö-Atomen som innehåller den perfekta blåkopian på er ursprungliga Adam/Eva Kadmon Ljusform.

nslomässig Kropp: Först blir ni medvetna om att era känslor styr er genom ert habegär, era behov och önskningar, vilket på lång sikt inte ger er någon känsla av lycka eller tillfredsställelse. Ni börjar vända er inåt och ifrågasätter era livsmål, och frågar er själva vad era handlingar resulterat i ? Ni börjar söka svar på smärtan och otillfredsställelsen i ert liv.

Rösten från ert Övermedvetna sinne blir starkare då ni gradvis tar hänsyn till och följer er Själs vägledning. Då ni blir bekväma och börjar lita på rösten från högre visdom, släpper ego-önskan kroppen gradvis kontrollen, och Själs-Självet blir det vägledande inflytandet i ert liv. Ni börjar orientera er vilja med Viljan hos ert Högre Själv, för ni har gradvis lärt er att lita på de inspirerande och intuitiva tankarna hos ert Heliga Sinne.

Så småningom börjar ni se på alla interaktiva händelser i ert liv från en högre utsiktspunkt. Ni utvecklar Känslomässig Avskildhet genom ett mer förfinat synsätt på mänsklig interaktion. Då ni upplevt de flesta viktiga tester av känslorna, utvecklar ni en bättre förståelse för den mänskliga känslomässiga naturen.

Återigen, ni lär er att följa flödet, och betraktar era prövningar och utmaningar som gåvor och möjligheter till växande. Ni har lärt er att sluta fred med det förflutna, och skriva er framtid, då ni strävar att leva och fokusera på NU-ögonblicket. Gradvis, över tid, lyfts de vibrationella mönstren hos den Känslomässiga Kroppen över den magnetiska dragningen från den fysiska sfären.

Mental Kropp: Ni börjar inse begränsningarna hos era undermedvetna och medvetna sinnen, och ni ser hur stelt, begränsat och fast ni suttit i massmedvetandets trosstruktur. Ni börjar villigt en process av själv-analys, varigenom ni omvärderar era attityder, era dömande och programmerade koncept.

Ni börjar känna en brinnande önskan att expandera er kunskap bortom er fysiska verklighet, då ni försöker lära er varför ni är här på Jorden, och den större meningen med livet. Ert instinktiva sinne ger efter för ert högre intellektuella sinne, och gradvis får ni tillgång till ert Heliga/Intuitiva Sinne.

Då ert Själs-Själv blir Dirigent över ert öde, börjar ert liv att dramatiskt förändras till det bättre; sedan blir tro och tillit en inneboende visshet om att allt sker i Gudomlig ordning. Ni vet också med säkerhet att ni går på en uppåtgående spiraliserande väg mot en mer förfinad, harmonisk och kärleksfull verklighet. Allt ni behöver göra är att stå kvar i stunden och ta ett steg i taget då VÄGEN öppnas framför er.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *