Ärkeängel Michael via Leslie Anne Menzies ,18 september 2017

Ärkeängel Michael via Leslie Anne Menzies

18 september 2017

Kära Ni,

Ni är mycket medvetna om att Moder Jord och HELA Mänskligheten för närvarande är i ett  mönster av transition och transformation. Ni bevittnar extrema vädermönster, orkaner, jordbävningar etc etc. Allt i perfekt inriktning för att föra Jorden tillbaka till balans och återdistribuera ”Vattnen” på Jorden.

Balans är NYCKELN!

Vi bevittnar också Mänskligheten (Själv och Andra) när denna återbalansering sker inom er egen Var-else. Så mycket ilska, raseri, rädsla, motvilja som blir ”släppt” från era kroppar för att assistera Mänsklighetens flytt till Välmående. Alla gamla energier lämnar era kroppar efter livstider, detta är vad som krävs för er att ”lättas upp”. Ni går från en mycket tät kolbaserad till en ny kristallin version av ER. Ni kan inte ta det gamla med er, och det är en utmaning för den mänskliga Var-elsen.

Så Kära Ni, Balans i alla saker är prioritet just nu.

Bli medvetna om vad NI behöver i ert dagliga liv, för att finna denna balans inom er, och sedan kommer det att reflekteras ut till alla som kommer inom er radie.

Detta är en tid av massiv förändring och transformation. Inom dessa kommande 3 till 4 åren, kommer allt som är NU, vara oigenkännligt (inklusive NI). Ni lär er att lättare acceptera förändringarna och går lättare med flödet som krävs för att anpassa sig till en sådan förändring.

INGET kommer att vara det samma i den närmaste framtiden och ni blir förberedda dagligen för att anpassa er till och acceptera allt som utvecklas.

En Påminnelse Kära Ni – ni VÄLJER ivrigt att vara här vid denna tid för att vara FÖRÄNDRARNA!!!!

Dessa förändringar är nödvändiga för den positiva utgången för Moder Jord och ALLA hennes invånare. Så vi påminner er åter igen att fokusera er Intention och Uppmärksamhet på KÄRLEKEN som ni är, och KÄRLEKEN ni håller i era hjärtan för varandra. Det är bara genom och på grund av denna KÄRLEK, dessa förändringar kommer att komma i perfekt inriktning.

Vi har talat om förändringarna vilka leder mot ÖVERFLÖDET som ni är och alltid har varit. FRIDEN som ni finner inom ert eget hjärta och sedan delar med andra. VÄLBEFINNANDET som skapas av er genom er villighet att förändra era tankar till KÄRLEK och ACCEPTANS för den ni verkligen är.

Det hela börjar med ER. Att NI accepterar er själva kärleksfullt förändrar ert DNA och tillåter Välbefinnande inom och utanför blir konsekvensen.

FÖRESTÄLL er när ni har en PLANET AV VARELSER SOM VERKLIGEN älskar och hedrar sig själva, och varandra, och lever i FRED OCH HARMONI.

Det är därför ni kom Kära Ni.

Det är detta ni kom för att uppnå för ER och för HELA MÄNSKLIGHETEN.

TIDEN ÄR NU.

Det hela börjar med ER, arbetet ni gör för att tillåta er själva att vara KÄRLEKEN ni är, och sedan stråla ut den till era med Varelser.

Vad kan ni Skapa Kära Hjärtan?

En orörd Duk väntar er.

Valet är ert.

Hur önskar ni fortsätta?

Som alltid är ni aldrig ensamma, och de som är med er på denna resa är så många Ljusvarelser, Stjärn Bröder och Systrar, era Kära i anden, listan är oändlig. Andra Galaxer tittar på allt som utvecklas i vördnad.

Då vi står vid er sida väntar vi på att ni Kallar.

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MICHAEL

» Source – Channel: Leslie Anne Menzies

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...