Maria Magdalena via Lea Chapin, 22 augusti 2017

Maria Magdalena via Lea Chapin

22 augusti 2017

Kära Ni, ja, det är jag, Maria Magdalena. Då den Välsignade Modern står här tillsammans med mig fortsätter vi att vaka över er och hela denna planet. Det är ytterst viktigt att ni, när ni tar tag i denna information, börjar förstå att ingen, ingen enda människa är olik någon annan. Alla skapades i samma gnista, och respekt och återvändande till hövlighet är så behövda på er planet. Som vi sagt många gånger tidigare, var och en lär någon annan, var och en leder någon annan. Och vi ber er alla som lyssnar och läser detta meddelande idag att vara ansvarstagande själar som gör skillnad i världen och för in fred genom er närvaro på planeten. Det är verkligen på tiden att ni alla börjar ära er själva, och att förstå vikten av den energi och frekvens som ni håller och bär i er farkost, i er fysiska farkost, den vackra ande som bor i er vackra farkost, den är mäktig, det är den som ger er fysiska kropp liv. När anden lämnar er kropp är kroppen inte längre vid liv, ändå är er ande kraftfull och fortsätter att leva. Den ändrar form, och därför, Kära Ni, förlorar ni fysiskt, mentalt eller energetiskt ingenting. Er essens finns kvar i evighet. Och så, Kära Ni, var medvetna om att er närvaro och fysikalitet och ande lever, det är gott, det är helt, och det är rikt. Det jag menar med detta, Kära Ni, börja omfamna och erkänna att skönheten och styrkan hos er och er ande, och som modern sagt, era förfäder och den frekvens de hållit och fört vidare genom ert eget DNA, är av stor betydelse. Ni har tillgång till alla energier och vad ni väljer är ert val. Väljer ni kärlek och frid? Väljer ni harmoni och glädje? Varje själ som kommer in i ert liv, varje själ som korsar er väg har förts fram i syfte och välvilja.

Så, vet i denna tid, att då ni ärar er själva och den vackra essensen av er själ, låter ni Guds essens skina genom er. Och så, Kära Ni, vet i denna tid, vikten av att leva ert liv som den vackra, fria ande ni är. Vi kommer som den heliga familjen för att föra fram dessa meddelanden så att världen ska förstå makten av vilka ni är. Och vi kommer för att tjäna alla, inte bara några utvalda få. Och de som accepterar våra budskap om kärlek och öppnar sina hjärtan för fred och enighet kommer att låta sitt ljus skina, och mer och mer av Guds frekvens och gnista kommer att kännas på detta Jordeplan. Fler och fler själar väljer att förstå styrkan hos deras vackra ande, vilken vacker tid av uppvaknande då medvetandet hos mänsklighetens vaknar upp så ändamålsenligt, och ändå, kan ni säga, hur är det med allt vi ser i världen som inte är av ljuset? Det också, Kära Ni, är alltihop Guds skapelse. Det är bara frågan om val. Varje själ har sin fria vilja. Vi ber er välja att medvetet välja att hålla dessa frekvenser, och att vara den kärlek och det ljus i vilket ni skapades, att var dag medvetet välja att vara den kärlek och det ljus i vilket ni skapades. Ingen man, kvinna, barn eller kännande varelse kan ta ifrån er gnistan i er vackra ande. Låt inte någon annans negativitet eller rädsla kväva er eller skänka er rädsla eller sorg. Då ni låter sådant påverka ert förkroppsligande, sänker det er frekvens och det blir svårt för er att ta beslut och att grunda de frekvenser ni nu utsänder. Ni förstår, Mina Kära, väljer ni att sända ut kärlek och ljus och frid, eller väljer ni att hålla rädsla och separation inom er frekvens? Så, Mina Kära, håll ljuset, håll friden och håll kärleken. Släpp taget och släpp in Gud, släpp taget och släpp in Gud, och låt ert vackra ljus skina.

Så, mina Kära, kan ni känna eller förnimma era förfäder stående bakom er som Modern sagt? De är här för att hjälpa er, och när ni skiftar er vibration, finns ni där för att hjälpa dem. Det är svårt att förstå, den enorma potential ni har i era handflator då ni skiftar er egen vibration, och hur den påverkar alla omkring er, och de som kommer i er väg. Ni har kanske aldrig tänkt på detta förut, men vi för in det i er uppmärksamhet idag. Att ni är kraftfullare än ni inser och att ni har stort inflytande på hur er energi sänds ut på Jordeplanet. Så, Mina Kära, vet, i denna tid av ert liv, att ert öde nu hålls så nära ert medvetande och det vi kallar enhetsmedvetande. När man träder in i enhetsmedvetande finns det ingen rädsla längre, och ingen separation. Det är en frekvens. Så, Mina Kära, förstå att ni för in denna frekvens genom att höja ert medvetande till denna högre vibrationella nivå. Ni blir alla bokstavligt talat upplyfta eller slungade till enhetsmedvetande i denna stund, som om ni åker hiss till nästa våning. Ni blir alla lyfta till enhetsmedvetande, ridande på denna frekvens av samförstånd och enhet. Då ni står kvar i denna frekvens ingjuts upphöjningen av energier på denna planet, i detta nu. Förra veckan talade vi om effekten av förmörkelser som påverkar er alla nu. Och nu kan ni kliva fram, in i enhetsmedvetande, då ni lever i denna frekvens hela tiden. Ja, Mina Kära, ni är multidimensionella varelser och ni lever i denna frekvens, i syfte och välvilja, så att andra känner det, så att andra förnimmer det, och känner igen det.

Ni måste förstå, Kära Barn, att er frekvens kanske inte är kompatibel med andras frekvens, helt enkelt beroende på att er energi skiftat till en högre vibration, men det betyder inte att ni är ensamma, ni är alla förbundna. Ni bara fungerar på en annan frekvens och idag blir ni alla flyttade och höjda till en högre frekvens. Vi kallar det att rida på vågen av enhetsmedvetande och enighet. Många av er kanske går genom det vi kallar uppstigningssymptom, med svårigheter att koncentrera er, eller ni känner er yra, eller ur balans, kanske till och med illamående. Det beror på att ert DNA och ert elektromagnetiska system och er ljuskropp skiftas till enhetsmedvetande. Ni går tillbaka till balans, till ert ursprungliga tillstånd. Detta är vad som händer med energierna på denna planet, ni går tillbaka till det ursprungliga tillstånd i vilket ni skapades. Ni har alltid haft den förbindelsen på någon nivå, men nu säger vi, att det ska bli på den medvetna nivån. Och där, Kära Barn, kan ni känna denna energi utsändas genom er hela tiden. Som om det finns en pulsering av energi, av enhet, och era hjärtan öppnar sig. Ert höga hjärta öppnar sig till kärleken till era bröder och systrar, och ni känner kärlek och medkänsla till era medmänniskor, såväl som till er själva.

Detta är en mäktig dag av enhetsmedvetande, Kära Barn, och även om ni inte fullt ut förstår vad som hänt, är detta det som sker med alla energifrekvenser som sänds ut över planeten, det är därför de kraftfulla energierna från förmörkelsen överskuggar det vi kallar mörkret, mörkret och ljuset exponeras, så att säga, i samma frekvens. Så nu kan aspekten av er skuggsida, den sida av er som inte känner sig förbunden med gnistan av enhet, börja känna av den, och den kan skina och utsändas genom er, mycket vackert, mycket kraftfullt. Och så, Kära Ni, var snälla och låt detta bli ert ledljus i resten av er inkarnation. Ni är gnistan av ljus i vilken ni ursprungligen skapades av den Stora Skaparen, och era förfäder skapades också av gnistan av ljus från den Stora Skaparen. Och, förstår ni, då ni gör detta skifte till enhetsmedvetande hjälper ni alla era förfäder att också skifta till detta, vi är alla ett. Även de som gått över före er, er familj, ni är alla ett. Och detta är hur fred skall råda, energin kommer att skifta en själ i taget. Alla själar öppnar sina hjärtan till den frid de är, en själ i taget. Ett ljus i taget. En essens i taget. Så, Kära Barn, då ni står i detta stora land, Amerikas Förenta Stater, och när var och en av er står i denna energi av vad vi kallar Frihetsgudinnan, i ert Amerika, vet att ni givits denna stora gåva här i ert land för att vara förebilder och att visa vägen.

Så, idag, blir denna frekvens utsänd till ert Amerikas Förenta Stater såsom den blir över hela globen. Men idag blir denna mäktiga frekvens utsänd till leylinjerna och matrislinjerna här i ert Amerikas Förenta Stater och blir sedan vidarebefordrad över hela jorden, men den utsänds härifrån, från statyn Frihetsgudinnan, där på Ellis Island, dit alla förfäderna kom och nu kan denna frekvens utsändas till alla. Vilken kraftfull, mäktig dag när ni kommer tillbaka till enhetsmedvetande och ni får känna friheten igen, levande som vackra andar av livet. Gå nu, mina barn, och förstå styrkan av den ni är, som levande ljusvarelser som står i sin kraftfulla frekvens av kärlek, enade som en. Och nu, Kära Barn, gå i frid. Var stilla, var stilla, var stilla, och vet att ni är mäktiga varelser av kärlek och ljus som ni ursprungligen skapades av. Och då ni håller denna frekvens för världen att beskåda, var stolta, och vet att vi alla är förbundna, och i sanning, vi är alla ett.

 

Source – Channel: Lea Chapin

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...