Arkturierna via Daniel Scranton. 2 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

2 augusti, 2017

 

Hälsningar! Vi är Det Arkturiska Rådet. De gläder oss att få förena oss med er alla.

Ni för fram alltmer av er själva under denna tid, som är en tid av snabbt uppvaknande. Det är en tid då alltfler människor vaknar upp och de behöver guider i likhet med er själva, som kan hjälpa dem genom processen. Så det är varför alltfler av er som redan är vakna, får uppleva en integrering av fler aspekter av er från tidigare liv, samt varför ni släpper in alltmer av den energi som er Översjäl ständigt sänder er.

Det är också anledningen till varför ni får ta emot så många uppgraderingar och varför ni kräver så mycket underhåll av era fysiska fordon. Ni behöver upprätthålla de energier som hjälper andra att vakna upp och hjälpa er att bli de guider som ni alltid har varit bestämda att vara för dem som en aning har hamnat på efterkälken. Allt är fortfarande en del av processen av att ge er en upplevelse.

Ni önskade få upplevelsen av att hjälpa andra att vakna upp. De önskade få en upplevelse av att få hjälp. Det har ingenting att göra med att vara en gammal själ eller en ny själ. Det har att göra med upplevelsen inom denna livstid. Ni alla är lika gamla som ni möjligen kan vara och ändå föder ni er själva på nytt i varje ögonblick, till en ny version av er ursprungliga energisignatur.

Ert perspektiv förändras ständigt för att bringa in mer ljus till den process som pågår. Denna uppvaknandeprocess är mångfacetterad. Det är ett mycket komplext åtagande, men ett som ni alla är redo för. Återigen så är det varför ni vid den här tiden får ta emot så mycket. Ni är i färd med att förbereda er på att få gå i täten, att få med er andra på denna uppstigningsresa.

I och med ert exempel, genom era ord och med hjälp av ert energimässiga stöd, ger ni allting till kollektivet. Ni befinner er i ett ständigt tillstånd av givande och de är redo att ta emot mer av det som ni har att erbjuda. Detta är varför det är så viktigt för er att tala er egen sanning. Det finns ingen anledning för er att dölja det som ni känner till, för alltfler människor är redo för den information som ni har.

De är redo att få höra era berättelser och att följa ert exempel. Ni känner till hur viktigt det är att ha en mentor, eller en guide, genom denna process, för ni fann era exakt vid rätta tidpunkter längs er resa och nu är det dags för er att vara den som erbjuder hjälp. Vi inbjuder er att ta på er denna roll med entusiasm och med mod.

Vi är Det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få förena oss med er.

 

» Source

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...