Ärkeängel Michael via Linda Dillon, 10 juni 2016

 

ÄrkängelM

Ärkeängel Michael: Vad som ser ut som kaos och förödelse är Gudomligt Utvecklande.

”Jordbunden Stjärn Själ” har svarat på vår senaste begäran för att dela läsningar med ’Kompaniet av Himlen’ genom Linda. Han förser oss med en diskussion här mellan honom och Ärkeängel Michael på det kaos och förödelse som händer för närvarande. Han säger:

Den 10 juni 2016 hade jag en läsning planerad med Linda, för att tala med mina Guider. För andra gången nu under de senaste åren, istället för att välkomnas av den välbekanta rösten av en av mina vägledare, möttes jag av en annan bekant röst som sa: ”Hälsningar, Jag är Michael.”

Tack till EBSS. Jag bjuder in andra som har haft avläsningar med CoH och har material till nytta för oss alla, för att sända in det via ”kontakta oss.”

Michael: Hälsningar, Jag är Michael,

EBSS: Oh! Hälsningar,

Michael: Ja, jag hoppade in före din vän, med fullgott tillstånd som behövs, och jag kommer i korthet att säga hej, men också för att påminna er om ert fredsuppdrag, förankringen av sanning och rättvisa, av hopp, av Nova-varande på denna planet, som Modern alltid haft för avsikt att vara en kärleks-planet, en planet av sanning, en planet av fred.

Ja, min älskade vän, min älskade bror, de kan se ut och kännas för närvarande som kaos, som förödelse, som förstörelse, men förstå – ni har hört mig korrekt – när ni har hört att allt är i Gudomlig ordning (1). För det finns en utveckling till hands. Och den är mer expansiv – ska vi säga, än mänskligheten förväntar sig. För jag är fast besluten med Ljuslegionerna, att sanning och Ljus kommer att råda.

Det är tid att föra vidare – ja, i samordning med mänskligheten – många förändringar på den här planeten. Det är en serie. En domino-effekt är hur ni skulle beskriva det. Och det finns många händelser som kommer i förgrunden. Vissa känns eller verkar vara som en exponering, och det är exponeringen av sanning. Vi har inte några intressen av att gräva i mänsklighetens drama och lort. Vad vi har intresse av, är att föra fram sanningen och löftet om vad som är möjligt, om vad som är värt att arbeta för, och spela/leka, och bygga gemenskap runt.

Och det är nya system, nya funktioner, ny förståelse, nya attityder, och från det kommer nya samhällen, nya sätt av beteenden. Detta är baserat på fundamental sanning, inte lögner och förhandlingar bakom stängda dörrar. Tiden för det har kommit och gått. Så, ja – många sanningar kommer i förgrunden. Inte så att människor kan vältra sig i vad de tycker är lögner, smuts och drama, men de kan gå förbi detta – till vad som är av verkligt värde – vilket är enhet och gemenskap. Ja, med er Stjärn-Familj.

Och ni har rätt i att tänka att Obama kommer att spela en mycket viktig roll i detta – att frambringa nya metoder av vad ni tycker är finansiella medel och elementärt – PENGAR. Men det är mer än så. Det är överflöd, det är andligt överflöd. Det är överflöd av hopp – och enhet – och delning.

Ja, ni har haft den här visionen – och ni har delat denna vision med mig – under en lång tid, och kan jag också säga – att jag har delat den med er. Nej, vi tävlar inte kära hjärtan, VI är i fullständig samordning. Vi är i samhället; vi är i kärleken av broderlig kollegialitet.

Det finns INGET utrymme – och sällan kommer vi att tala så här, och mycket sällan kommer vi att tala på detta sätt offentligt, men det finns inget utrymme – för dessa karaktärsdrag – som är av den gamla Tredje Dimensionella världen – att flyttas fram och – förstärkas.

Alldeles för mycket har hänt. Det nya är förankrat, Gaia är i den högre dimensionella verkligheten och så är ni, och många som håller ljuset. Och helt enkelt, det kommer inte att tillåtas.

Och det är inte så att vi kommer att åsidosätta den fria viljan. Det är så att den fria viljan – av det kollektiva – för sanning, för rätt – för balans – kommer i förgrunden. Och mänskligheten uttrycker sig själv, och de uttrycker också sin utmattning – med de gamla paradigmen. Det finns större och större erkännande – att det gamla inte tjänar – och det är exakt vad er Broder Bernie Sanders har lyft fram i förgrunden.

Kommer han att bli president, säger ni? Det är inte bestämt ännu. Striden ligger framför, och den kommer att fortsätta. Nej, det är inte avsett att vara en blodig kamp. Det är tänkt att vara en kamp om integritet, om sanning, och vi är FULLSTÄNIGT engagerade. Och så når jag ut till er – min broder av blått och Halion – för ni håller också – denna energi av fred och sanning, av integritet – och önskan – för förändring.

Detta är vad som har kommit – i förgrunden – i båda partiers demonstrationer. Det finns en djup trängtan – på den del av det Mänskliga Kollektivet – för förändring. Det är en start punkt, min bror, inte en slut punkt. Och jag menar inte – drama och svåra slut, jag menar ny början. Nytt hopp, nya ögon, nya metoder.

Så allt IS – i Gudomlig utveckling. Modern har sin plan. Och ALLT är på plats. Jag räknar med er, som jag alltid har gjort.

EBSS: Nåväl, tack. Ah – ett par saker – varför, när du har vänt dig till mig – har jag haft tanken att du vill att Linda ska ha detta meddelande utlagt där – på hennes hemsida, samt – att ha sänt vidare för att ha Steve att sätta det på den Gyllene Åldern av Gaia’s hemsida.

Michael: Det är korrekt.

EBSS: Ok.

Michael: Det är alltid ditt val.

EBSS: Och jag kommer att vara den Jordbundna Stjärn-Själen.

Michael: Och jag kommer att tacka dig.

 

 

Footnotes

(1) A telepathic message I received on the afternoon of June 8, 2016 from Michael:.

 

Du gillar kanske också...