Ärkeängel Michael via Michael Love, 10 november

 ÄrkängelM

Ärkeängel Michael –

Ett Meddelande till Mänsklighetens 5D-Healare-

Skapa Liv från Anti-Liv!

2015-11-10

 

Då vår profession är healing, har vi blivit medvetna om en energi som vi anser vara den djupaste, mörkaste energin man vet. Dess medvetande är gjort av alla förflutna skapelser här på jorden och den fruktade osäkra framtiden; denna energi är mer känd under namnet ”den stora tomheten”.

Vi tror detta är den första vibration som upptäckts inom maskhålen i vårt DNA och det skapar en öppning i tid och rum. Genom denna öppning fortsätter vi att attrahera olösta frågor i det förgångna och framtida besvikelser tills vi kan hitta en balans som för oss tillbaka till en klar, kreativ energi.

Vårt processande av tid kollapsar fort om ni har lagt märke till det. I de långsammare vibrationerna av verkligheten hade vi ofta mer uppfattad tid mellan varje process för att omgruppera, andas, vila och att erkänna att man är klar med det förgångna. Nu kan en process vara så intensiv och så snabb att det inte finns tillräckligt med tid att göra klart den innan nästa process slår till. Det är exakt vad som händer över hela världen, bara tio till hundra gånger större och med sådan intensitet att det kan vara explosivt i sin natur. Denna typ av kraftfull energi kan vara mycket farlig, och kan till och med öka dynamiken av naturliga och mänskliga katastrofer! Vår vibrations projektioner är mycket mer kraftfulla än vi kan föreställa oss.

Det är avgörande att förstå den primära universella principen av verkligheten vilken är: Den enda existerande verkligheten (tid-rum) är här och nu och det finns inget annat rum eller tid! Det har aldrig funnits och det kommer aldrig finnas! För att försöka att flytta er en centimeter in i en icke-existerande verklighet orsakar att er varelse bokstavligen börjar att ta bort skapelsen! Den enda plats och tid något kan existera i är här och nu!

Det som kallas framtid är bara nano-skivor av här-nu-ögonblicket som verkar passera förbi som en film, men varje ram är en helt ny verklighet och ett nytt universum om ni kan greppa detta!

Var och en av dessa oändliga skivor eller ramar av nuet (alla kvantmöjligheter) har inte någon korrelation eller förbindelse över huvud taget med varandra!

Ramarna kanske liknar varandra mycket och verkar hänga samman. Om dessa här-nu ramar saktades ner och ni kunde se tillräckligt nära skulle ni notera att åtminstone en atom var olik i varje skiva!

Det enda som kontrollerar förändringen i dessa här-och-nu-ramar är ert medvetande! Ni kan välja vilken skiva av här och nu ni vill ska vara er verklighet och det finns ingen begränsning för vad detta kan vara.

I ett ögonblick stänger ert medvetande bokstavligen av och på ljusknappen till det universella ljuset, i här-och nu fotografier som i 3D uppfattas som en ständigt pågående film som passerar! Det är här begreppet tid kommer från men när ert DNA utvecklas mer kommer ni bli medvetna om att ni kan sakta ner, snabba på eller till och med frysa dessa ramar för ett visst syfte.

Det är så här:

Denna exakta sekund är er nya här-och-nu-verklighet/universum!

Och

Denna nästa sekund är det en helt ny verklighet/universum

Och

Några sekunder senare är det en helt ny verklighet/universum

Och så vidare…

Dessa är fortfarande alla här-och-nu ögonblick och rum där ingen tid passerat och ni flyttar er aldrig genom rummet! Detta är vad vi kallar singulariteten av nollpunkten!

Det enda som har förändrats i detta snabbare-än-ljuset växlandet av här-och-nu-ögonblicken var ramen (perceptionen). Detta görs enbart av er medvetandenivå, vilken helt är under er kontroll! Det är så ni hoppar mellan tidslinjer och flyttar in i alternativa verkligheter! Ni förändrar bara ert inre tillstånd av medvetande(en dimension) och detta väljer den skiva av här-och-nu som passar in. Ni flyttar er ingenstans för det finns ingenstans att gå och ingen tid passerar för det är alltid nu och gissa var? Här…!

Det ni kallar minnen är bara avtryck av varje ram och inte från det förgångna! Det ni kallar fantasi sätter upp ramen men inte i någon framtid!

Vilken mästare i manifestation som helst vet att den enda plats och tid något kan manifestera är här och nu! Det kommer aldrig komma i någon framtid och det kan inte komma från något förflutet!

Det förflutna eller framtiden kan man inte ta på och är båda orealistiska! Om man försöker existera i en tidsrymd (verklighet) som inte existerar då förloras den helt, fragmenterad, inte inriktad med och frånkopplad från självet och Källan och skulle vara i ett tillstånd av kaotisk icke-existens! Detta är det närmaste helvetet vi kan illustrera för er!

De goda nyheterna är att det förflutna betyder inget och framtiden kommer aldrig, och ni har kontroll här, så på ett ögonblick väljer ni ramen ni vill uppfatta som här och nu och bli bara närvarande i den! Ögonblickligen kommer ni att inriktas helt med godheten och gränslösheten av Universum.

I vårt arbete beskriver vi det förflutna och framtiden som ”anti-liv energin”.

Anti-liv energi – den verkliga basen för polaritet, eller anti-materia av skapelsen, är ett medvetande som har fastnat och består av all negativ energi, känslor och skapelser från det förgångna och oron för en okänd framtid. Detta orsakar att olika kollektiv kraschar in i sig själva och skapar kaos. Ett kollektivt medvetande som väljer denna ’anti-liv energi’ kan vara extremt farligt, för det kommer antingen explodera eller implodera. Fickor av denna typ av medvetande kan hittas över hela planeten men börjar stabiliseras när DNA för allt kännande liv utvecklas till en högre form, snabbare och snabbare!

Att arbeta inom enhetsmedvetandet har verkligen demonstrerat för oss att nyckeln är att koppla in sig till denna anti-liv energi för att lösa och släppa vårt förflutna och släppa det fasta greppet om ’rädslan för den okända framtiden’.

Detta anti-liv (tomheten) representerar alla de gånger då vi har dödat eller skadat oss själva eller andra – genom krig, sjukdom, hunger, katastrof – allt som någonsin har hänt och alla känslor som vi någonsin gett till dessa livserfarenheter och det representerar alla rädslor som den okända framtiden kan föra med sig! Kommer vi dö? Hur kan vi överleva? Men om?

För att förändra vårt förflutna och vår framtid (vilka båda är helt i nuet) och inte vara fångna i denna tomhet, måste vi först ha medkänsla för oss själva och för hela skapelsen. Tills det sker kommer vi fortsätta att dra samma mönster om och om igen och känna oss fast eller frusna i en overklig tid och rum. Nästa steg är att var och en måste med avsikt välja den önskade ramen av här-och-nu verkligheten och placera vår konstanta blick och vårt medvetande där!

När vi har arbetat med klienter för att hjälpa dem förändra sin vibration, har vi funnit att det blir svårt att släppa deras förflutna och att visa att deras framtid inte är något mer än vad som händer nu (anti-livet), det blir nästan solitt som stål. Detta är vad vi kallar att egot inte vill ge upp kontrollen! Fast egot har ett syfte, det är den stora överbeskyddaren som ibland bygger nästan ogenomträngliga inre försvarsmurar till och med mot livet självt!

Vi måste vara kvar i denna medkänsla och vi måste ha hjärterum för alla människor och vara observatören och låta saker vara vad de är utan åsikt eller dömande om rätt eller fel, bra eller dåligt.

I detta rum av medkänsla och ett expanderat hjärta och en mer öppen synvinkel, kan ett nytt rum skapas där tiden kan förändras. Det rummet låter skapelsen återvända till rent klart ljus. Detta låter oss flytta vårt medvetande till en ännu ljusare vibration där ni bara kommer att känna er fria, glada, tillfreds, att ni har överflöd, är friska och bara sänder ut ren kärlek!

Allt finns nu och här redan för er, så har det alltid varit och så kommer det alltid vara! Rikta in er med detta för att uppleva det som er verklighet! Kom ihåg att även om det bara finns här och nu, finns det obegränsade vibrationsperceptioner av det, beroende på ert medvetande. Det yttre förändras för att matcha er inre vibration så ta en titt inom er för att se hur ni känner er, och rensa ut de gamla sakerna, släpp och öppna upp er! Ni kommer verkligen att häpna över det underbara liv ni kommer att leva och andra kommer att titta på er och undra hur ni gör det hela!

Detta underbara rum ni reser till är här-och-nu (ingenstans) stunden där det nuvarande existerar!

Var här nu!

 

Ärkeängel Michael

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...