Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, November 14th

Teamet

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

14 november, 2015

Hälsningar, Vänner! Det gläder oss att vi idag får denna chans att åter en gång få tala med er.

Vi är medvetna om att ni sörjer dem som igår omkom i de förfärliga händelserna i Paris.

Det är inte bara en tid för sorg och chock. På det gamla, tredje-dimensionella sättet, så är detta också en tid för skuldbeläggning, rädsla och att dra slutsatser utan större hänsyn till riktigheten i dessa bedömningar.

Ni kommer att märka att trots att media och regeringar fortsätter att skydda de verkliga brottslingarna, antingen villigt eller på grund av rädsla för sina egna liv, eftersom de måste fortsätta i sina roller som talespersoner för de mörka hattarna på er planet, så vet ni i era hjärtan att denna situation inte är någon enkel fråga som handlar om: ”Förstår ni? Vi hade rätt! Släpp inte in de syriska flyktingarna – några av dem är terrorister!”

Lyssna till er intuition, vilket ni alltmer kommer att göra nu när ni i allt högre grad har blivit femte-dimensionella varelser, när den talar till er om dessa frågor.

När den talar till er inåt, stilla, att det finns mycket större saker som behöver tas itu med, än psykologisk manipulation och den vanliga ”krig–mot–terror ” – retoriken, som handlar om behovet av utökat spioneri, mer ”säkerhet”(män med stora vapen i varje gathörn), mindre frihet i ”säkerhetens” namn och ökad misstänksamhet mot dem som hör till vissa religioner och vissa länder och raser.

Res er upp ovanför behovet att reagera med skräck, även om ni stirrar själva skräcken rakt i ansiktet.

Kära Ni, era själar är större än det.

Större än planerna och intrigerna hos dem som önskar hålla er kvar i rädsla och chock, medan de inte bara får sitt låg-frekventa bränsle ur dessa känslor, utan även tar till moderna former av lynchande och massreaktioner bland folkskaror.

Det som vi här erbjuder är uppfattningar som inte är så populära hos många.

De flesta föredrar en fiende som är tydligt definierad. Någon som lätt kan upptäckas och som har fått ett smart namn; helst bilden av svarthåriga unga män med utländsk brytning och som inte kan knyta an till den västerländska kulturen och allt som den innebär.

Det här är de mörka hattarnas urgamla (alltsedan eoner) separationstaktiker och de har fungerat i många, många århundraden för att hålla mänskligheten i förtryck, mörker och rädsla.

Det är ett uråldrigt spel: Händelser skapas av makthållarna för att försäkra att ”vanligt folk” kryper ihop i rädsla framför dem som kallas Fienden, medan några modiga ofrälse villigt går ut i krig för att slåss mot dem som de känner att är ansvariga för ett och annat illdåd – och önskar att de ska kunna skydda alla som de håller kära, och de misstänker aldrig att illdåden planerades av dem som med avsikt skapar krig utifrån lägre syften och för egen vinnings skull.

Nu är tiden slut för dessa manipulationer, lögner och inskränkningar.

I allt mer ökande takt kommer ni att få se människor börja ställa frågor som de aldrig ens hade vågat ställa för fem eller tio år sedan – om den 11 september, om gruppen som heter ISIL, om bankväsendet och det finansiella systemet, om den fossilbaserade ekonomin och om oskyldiga civila, som blivit skjutna till döds av beväpnade män och poliser.

Om vem som egentligen står bakom den massiva knarkhandeln, människosmugglingen och andra subtila former av terrorism runtom på planeten och som regeringar bara låtsas invända mot.

Många av er kommer inte att förvånas över att få höra att de som under medeltiden erövrade hela kontinenter, och fram tills idag, fortfarande har kontrollen.

Långt ifrån att ertappas med att vara omedvetna om några få arga rebeller med vapen och bomber, så är de fullt medvetna och avsiktligen involverade i det som sker.

Vi säger inte detta för att komma med politiska bedömningar som skulle kunna ge upphov till ytterligare separation och ilska, för det är inte vägen till Fred.

Vi säger detta för att be er att börja lyssna först och främst på ert inre vetande – den intuitiva aspekten i ert hjärta och sinne som är ert högre jags röst – att ni ska separera er själva från nyhetskanalernas smatter och direktsända kommentarer, samt att ni ska fråga ert högre jag, era guider, era Änglar – ”Vad händer här?”

För det oerhört intuitiva inre jaget kan inte längre hållas fången av någon, inte någon som bär en hatt av vilken färg som helst.

Ni har kommit hit för att börja från början, för att stiga upp till en högre dimension, vilket er älskade Jord redan har gjort och ni är nu på väg till en plats där våld och lögner inte längre kommer att överleva länge till, för att inte tala om att frambringa ett villigt understöd från miljontals människor.

Ni är i färd med att återerövra er planet, när ni återerövrar era egna själars kraft – vi ser mänsklighetens kollektiva energi som skiftar uppåt i frekvens och form – och det är häpnadsväckande att få skåda det.

Så när ni hör eller ser Ljus som filmas i skyn, eller farkoster som visar sig överallt i värden, vet då att vi är här och att vi visar oss för er på sätt som blir alltmer uppenbara och att ni nu håller på att stiga över en tröskel där ingen kan hejda er.

Ingen kan hålla er tillbaka med sina uråldriga, utslitna manipulationer, som styr er som om ni vore robotar som får panik, sorg, skuld och kräver avrättningar av de första bästa personer som närmast motsvarar den Skyldiges stereotypa profil.

De som i sanning är de skyldiga är de som just nu känner av den största paniken.

Fastän ni känner att de inte kan bli mer upprörda än vad ni för tillfället är, så försäkrar vi er om att de känner kval, de befinner sig i djupaste desperation för att de håller på att förlora sina förmögenheter, sina politiska förmågor, sina gömställen, sina sista desperata planer och sina alibin.

Ändå ber vi er att ni inte i förlängningen ska känna ilska gentemot dem – att ni när ni är redo, kan förlåta dem för den senaste attacken på mänskligheten och också alla andra, vid sidan om den.

För de som gick förlorade i er yttre värld, är nu förenade i de högre dimensionerna, för att bidra med mer Ljus, mer Gudomlig Kärlek och den Universella Fredens kraft till den planet som de nyss har höjt sig över.

De finns fortfarande med er i den högsta bemärkelsen och de sörjer inte, fast det är svårt för dem att se dem som sörjer förlusten av deras fysiska närhet på Jorden.

De ber att alla nu ska koncentera sig på Fred, mer än ni någonsin har gjort.

Inte utifrån passivitet, kära ni, utan utifrån ett aktivt val, att våld aldrig kommer att lösas av mer våld.

Ni har säkert hört sångtexten, ”Inget kommer utav våld/Och kan aldrig göra det” (“Nothing comes from violence/And never ever could”) och det är fullkomligt sant.

Hedra deras liv och deras mod, för några dog när de försökte hjälpa andra och alla uppskattade och älskade Livet i sin högsta form. Vet att er önskan för Fred är ett dagligt engagemang som börjar i ert eget hjärta och sinne.

Detta är vad frasen ”en kamp för hjärtan och sinnen” i sanning innebär.

Ni hålls inte fångna av Någon, Någonstans, så länge som ert hjärta-sinne ägnar sig åt de högre uttryckssätten som är Gudomlig Kärlek, förlåtelse, medkänsla, nåd och Fred.

Vi sänder er vår Kärlek och vårt Ljus som en symbol för era egna själars kraft och själsval, kära ni.

Vi är ständigt med er, tvivla inte på det. Och på er gråa horisont ser vi en Ljusstrimma, som i varje ögonblick som går växer i styrka och blir allt klarare.

Ni väntar inte heller på detta! – för som sam-Skapare med detta Universum för ni in Ljuset över horisonten och börjar redan, med era deklarationer om Fred framför krig, att förkunna att Ljuset är den enda sanningen som ni kommer att acceptera.

Vi välkomnar er, fastän detta är en stund av sorg, för vi vet hur långt ni har nått och vi känner till allt som ni håller på att skapa och skönheten i det är häpnadsväckande.

Namaste, vänner och med-invånare i Universum! Ni är aldrig ensamma.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...