Ärkeängeln Michael via Christine Preston, 16 juli

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 16 juli 2016
via Christine Preston
Kontrollens Onda Pyramid

Jag måste informera er om att i dagsläget fördubblar den mänskliga Kabalen sina insatser, i sitt omedvetna motstånd mot Ljuset. Jag säger ”omedvetna” eftersom jag nu hänvisar till den mänskliga Kabalen, inte mörkrets styrkor i Astralvärlden. Deras misstag är att den mänskliga Kabalen använder mörkrets strategier och oärliga metoder, för att behålla makten och uppnå en agenda som var deras överherrars, men människorna i olika positioner i den onda kontrollpyramiden är omedvetna om den ultimata agendan. Detta är min första punkt. Vi talar om den inkarnerade Kabalen som kom från Maldek och som har återskapat den överhöghet de hade under den tidigare atlantiska eran, och som nu representerar ”Atlantis Resning”. Ni tänker på några statsledare men dessa är inte på toppen av den onda kontrollpyramiden och de har inte den kunskap som ni antar att de kan ha, till exempel när det gäller förekomsten av Galaktiska varelser i Solsystemet som fungerar som en Andlig Hierarki i de Högre Rikena, eller den för Ärkeänglarna. När det gäller hemlig forskning och hemlig teknologi har vissa individer på toppen av den Onda Pyramiden tillgång till mer information. En grupp med en agenda för självbetjäning har taktiker och filosofier för att rättfärdiga deras syften och metoder. De är tyranniska och har ärvt ett system som har funnits i tusentals år. De anstränger sig nu för att fördubbla det, som sagt, och är engagerade i en komplott för att få mänskligheten att tro att den plågas av terrorism. Det är en fiende som de har skapat. Ni har studerat vad Carol Rosin har avslöjat. På toppen av den Onda Pyramiden fanns individer som planerade ett långsiktigt scenario med att införa idén om olika fiender under en viss tidsperiod, i själva verket decennier. De spelade sitt första kort genom att presentera några kommunistiska länder som en första fiende. Men Ryssland invigdes till det Heliga Hjärtat av Moder Maria och pånyttföddes. De andra fienderna skulle orsaka rädsla och kaos efter iscensättningen av ett scenario med 9/11 även om det var ett insidesjobb. Det användes som en ursäkt för krig. Idén om fienden tjänade Krigsindustrierna. Hotet av Asteroider fanns också på listan för att motivera beväpningen av rymden. På toppen av den Onda Pyramiden underhöll någon drömmen om att motsätta sig Ljusets Styrkor, utan förståelsen att deras teknologi är en miljon gånger mer kraftfull än den hemliga som Eliten eller Kabalen besitter. Med sitt sista kort planerade konspiratörerna ett scenario som de hoppades skulle lura mänskligheten, med sin halvhemliga Blå-Stråle-Holografiska teknologi. De skulle påstå att utomjordingar är fientliga och iscensätta angrepp från yttre rymden med UFO:n, vars existens de har undertryckt i årtionden. De skulle skapa rädsla och kaos och det skulle vara en ursäkt för beväpningen av rymden. De skulle presentera ET:n som fientliga, och för dem i toppen av pyramiden kan det vara en del av deras antikrist-agenda och deras sabotage av Uppstigningsprocessen, även om de bara har liten förståelse av den. De varelser som utkämpade en strid mot Ljusets Styrkor vistades på planetens Nedre Astralnivån. Denna värld har plundrats av våra Styrkor och tömts helt och den Nedre Astralvärlden har demonterats. När det gäller Astralnivån, arbetas det fortfarande på den och nyligen, som tillkännagavs som en Stor Händelse, har en negativ kraft tagits bort men det finns fortfarande kvar fickor här och där.

Det som händer är att vissa individer på plats i den Onda Pyramiden förändras och väcks upp och börjar bryta sig in i nya paradigm. De kan vara politiker eller inom andra områden. De upptäcker att de är i oenighet med andra individer i kontrollpyramiden, där ingen av dem har full kunskap om vad som händer, och som styrs och påverkas uppifrån. Ett sönderfall äter därför upp systemet inifrån.

Det verkliga Hemliga ”Spring Iväg-Sällskapet” som fungerar på kolonierna på de andra planeterna i Solsystemet, med dess olika Organisationer och Allianser, är bortkopplat från den Jordiska kontrollpyramiden som är den sista befogenheten att hålla mänskligheten fången. Denna jordiska Kabal inser att de förlorar makt. De är i panik och oordning. Som jag har sagt tidigare, de fördubblar sina ansträngningar för att iscensätta terroristattacker för att förmå nationerna att besluta sig för att gå ut i krig, liksom för olika kontrollsystem. De arbetar också för närvarande på spridningen av fiendskap mellan västvärlden och ryssarna. Men där finns även lokalt våld eftersom skapandet av en fiende, eller dess förstärkning, har resulterat i hat där det finns en potential för uppenbarande av extremistiska åsikter. Vissa individer har uppnått friden och lugnet av det femte-dimensionella perspektivet, eller medvetandet. Andra saknar förmågan att älska eller sända kärlek. Känslor som projiceras på andra varelser påverkar dem, men lyckligtvis så kan negativa energier, som är en felkaraktärisering av Guds Ljus, förvandlas av den Violetta Flamman. Vissa saker kan tyckas rätt för vissa individer på kontrollpyramiden, men är mörkrets vägar. Ljuset tränger emellertid in i de mörkaste platser. De fördubblar sina ansträngningar, men anar inte att deras falska scenarier kommer att bli uppenbara eftersom många människor har fått en varseblivning av högre medvetande och kommer att se igenom deras lögner. Brexist har startat kedjereaktioner, och befrielsen av många nationer från mörkrets krafter spelas nu ut. Avslöjanden kommer att fortsätta och vi kommer snart in en Brytningstid då mänskligheten kan plocka upp skärvorna, och även starta ett återskapande arbete. Jag menar ”få till stånd” (”bring into being” – bringa till varande) skapandet av Nya Gaia. Gläd er då vi av de Högre Världarna, Ärkeänglar, Mästare och Galaktiska varelser, alltid är med er. Vi älskar er och närmar oss och vi hjälper mänskligheten med kärlek och ljus. Er Försvarare i striden, Ärkeängeln Michael.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...