Vaccinbluffen av Andrew Baker, 23 oktober

800px-Smallpox_vaccine-300x198-1

Vaccinbluffen

av Andrew Baker

23 oktober, 2015

 

Vaccinbluffen är över. Dokument från Storbritannien avslöjar 30 år av mörkande!

(Ej kanaliserad)

Andrew Baker: – En anmälan till FFN ’The Freedom of Information Act’ i Storbritannien, av en läkare där, avslöjar 30 års hemliga officiella dokument, vilka påvisar att regeringsexperter har:

  1. Känt till att vacciner är overksamma
  2. Känt till att de förorsakar de sjukdomar som de är ägnade att förhindra
  3. Känt till att de utgör en fara för barn
  4. Konspirerat att ljuga för allmänheten
  5. Arbetat för att förhindra säkerhetsstudier

Dessa är desamma vacciner som man administrerar till barn i USA.

Informerade föräldrar kan antingen befria sina barn från skadeverkan eller fortsätta att leva inuti en av de största, mest ondsinta lögnerna i historien: att vacciner – fulla av tungmetaller, virussjukdomar, mycoplasma, innehåll av faeces, fragment av DNA från andra arter, formaldehyd, polysorbat 80 (ett steriliseringsmedel) – är ett av den moderna medicinens mirakel.

’Freedom of Information Act’ i USA antog en anmälan mot CDC (Center for Disease Control and Prevention) av en läkare med en autistisk son. Han efterfrågade information om vad CDC känner till om vaccinernas faror och måste enligt lagen få ett svar inom 20 dagar. Nästan 7 år senare gick läkaren till domstol och CDC hävdade att de inte behöver vända bladen. En domare uppmanade den 30 september 2011 CDC att vända bladen.

Den 26 oktober 2011 utryckte en redaktionskolumn i ’Denver Post’ sin chock över att Obamas administration hade, efter att ha lovat att vara särskilt transparent, föreslagit förändringar i ’The Freedom of Information Act’, vilka skulle tillåta dem att gå bortom hemligstämplandet av vissa dokument och att faktiskt tillåta myndigheter (såsom CDC) att förklara vissa dokument som ”icke-existerande”.

Samtidigt som detta pågående massiva mörkande från CDCs sida och som involverade deras främsta ”hälso-”, inte rekommendation utan -MANDAT för de amerikanska barnen, så befinner sig CDC i ett djupt dilemma efter sina tiotals år av mörkande av skade-effekterna av fluor och att ha påverkat alla amerikaners liv, speciellt barnen samt äventyrandet av deras immunförsvar. Stämningar håller på att förberedas. Barn får i sig 3-4 gånger mer fluor i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna och ”blotta siffran på potentiellt skadade invånare – personer med tandfluoridering, njurpatienter som har tippat över till att behöva dialys, diabetiker, sköldkörtelpatienter osv; antalet av dessa uppgår till miljoner”.

CDC handlar uppenbarligen tvärtemot det amerikanska folkets hälsa. Men hotet mot den amerikanska befolkningens liv som orsakas av CDSs beteende slutar inte där. De har deltagit i utformningen av lagar gällande pandemier och som finns i varje stat i USA, vilka påbjuder regeringen att ta till militärmakt för att påtvinga okända, otestade vacciner, läkemedel, kemikalier och ”medicinska behandlingar” på hela befolkningen, i händelse av att en pandemisk nödsituation skulle uppstå.

Trovärdigheten hos CDC är obefintlig i och med att de uttalar sig om en dylik pandemisk nödsituation, återigen enligt ”Freedom of Information Act”. För år 2009, efter att CDC hade förklarat att H1N1 var ”pandemisk”, så vägrade CDC att tillmötesgå ”Freedom of Information Act”, som fått in en anmälan av CBS News och CDC försökte också att stoppa deras efterforskningar. Vad CDC undanhöll var sin del i en av de största skandalerna i historien, genom att publicera högst överdrivna data gällande vad de hävdade att var fall av H1N1 och genom att de gjorde så, skapades en falsk bild av en ”pandemi” i USA.

CDC mörkade också den finansiella skandalen gällande konkurrensen i omhändertagandet, eftersom den falska pandemin kostade USA miljarder. Än värre, CDC placerade gravida kvinnor först i kön för att de skulle få ett otestat vaccin som innehöll ett steriliseringsämne, polysorbate 80. Tack vare CDC ökade ”antalet rapporter om vaccinrelaterade ’dödsfall av foster’ med 2440 procent” under år 2009, jämfört med tidigare år, vilket är ännu mer chockerande än statistiken över inträffade missfall (en ökning med 700%).

Avslöjandet av vaccinbluffen körs sida vid sida med den mycket äldre bluffen om den dödliga influensan 1918-19. Det var aspirin som dödade folk år 1918-19, ingen pandemisk influensa. Det var den största industrikatastrofen i människans historia med 20-50 miljoner människor som dog, men influensan gavs skulden till det. Läkemedelsindustrins begynnelse tog sin början med denna framgång och Monsanto spelade en roll i det. Myten om influensan användes av George Bush för att hota världen med en ”ny pandemisk influensa som skulle kunna döda miljoner” – en terrortaktik för att få pandemi-lagar införda i varje stat och också runtom i världen. Då använde CDC sig av pandemibluffen för att skapa terror gällande H1N1 och för att påtvinga allmänheten dödliga vacciner, som skulle komma att döda tusentals ofödda barn och andra. CDC vill inte ge ut data och fortsätter att lansera samma vaccin.

Bluffen om vaccinplanen är över, avslöjad av FOIA i Storbritannien.

CDCs bluff gällande intresset för barns liv har avslöjats i och med att man vägrat besvara en läkares FOIA om dess vetskap gällande vaccinens faror.

Pandemibluffen under åren 1918-19 har avslöjats genom Dr Karen Starkos arbete om aspirinets roll i att döda människor.

Trots att man har motsatt sig att svara till FOIA, avslöjades CDCs skandalösa bluff om 2009 influensa-pandemin, och deras roll i skapandet av den, av CBS NEWS.

Obamas administration har, i ett försök att rädda den sista tillstymmelsen till hemlighetsmakeri om det som verkligen sker med vaccinerna, genom att förklara myndighetsdokument som obefintliga, i och med det ogiltigförklarat sin egen önskan om transparens.

Men fortfarande existerar pandemi-lagar, som möjliggör att okända vacciner kommer att påtvingas hela landets befolkning, hos HHS (Department of Health and Human Services) som skapar en blandning av vaccin som aldrig borde få ges till någon och har allt ansvar för vacciner som har tagits bort.

Amerikaner som har blivit lurade att låta sina barn få CDCs dödliga vacciner, har nu ett sätt på vilket de kan agera. Människor från alla livssituationer och alla organisationer måste:

  1. Ta in informationen från FOIA i Storbritannien som avslöjar 30 år av lögner gällande vaccin, att CDC vägrat att ge ut någon information om vad de känner till om dessa lögner och Obama- administrationens försök att undanhålla CDCs kännedom om dessa lögner samt vända sig till sina lagstiftande myndigheter i sin stat och omedelbart kräva ett förintande av CDC- vaccinprogrammen och lagarna som rör pandemier.
  2. Informera varenda tjänstgörande militärpersonal, polismyndighet, DHS (Departement of Homeland Security)- personal och medicinsk personal som man känner, om vaccinbluffen, för deras familjer är också allvarligt hotade, men de kanske inte är medvetna om det eller om att de har inkluderats i myndighetsstrukturer från läkemedelsindustrins sida (vilka inte kan åtskiljas från bankmän och oljebolag), och som gör dem till dödens agenter i sina land, i och med tillkännagivandet av en pandemisk nödsituation eller en bio-terroristattack. Det är nu fullständigt uppenbart att konstruktionerna om terrorism/bioterrorism är falska, så att alla insatser som görs för att ”skydda” detta land, i och med att dessa lagar tas i bruk, i själva verket skulle bli det som hotar amerikanernas existens.

Det var aspirin som dödade miljontals under 1918-19. Nu är det godkända och okända, otestade vacciner innehållande förbjudna tillsatsmedel, som hotar landet med miljontals dödsfall. Samtidigt förvarar CDC 500,000 jättestora likkistor, byggda för att kunna brännas, på sin fastighet utanför Atlanta. För att säga rakt på sak: Det är nu uppenbart att CDC inte på något sätt borde få involveras i befolkningens allmänna hälsofrågor.

Tack vare FOIA (Freedom of Information Act) vet vi att vacciner inte hör till den moderna medicinens mirakler. Alla medicinska eller regeringsmyndigheter som hävdar att vacciner förhindrar sjukdomar är antingen okunniga om statliga dokument (och de oändliga studierna), som avslöjar exakt det motsatta, eller om CDCs försök att undanhålla allmänheten sanningen om vaccinerna, eller så önskar de skada allmänheten.

Tack vare Freedom of Information Act (FOIA) så vet vi att vacciner är en bluff.

Vacciner är hälsovådliga för amerikanska barn och vuxna.

 

Andrew Baker, Food Freedom News

(http://foodfreedomgroup.com/2012/09/29/the-vaccine-hoax-is-over-by-andrew-baker/)

 

 

Översättning. Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...