Den Stora Expansionen av Medvetande och Fenix Förmörkelser i april/maj 2022 | Ärkeängel Mikael via Celia Fenn

Den Stora Expansionen av Medvetande och Fenix Förmörkelser i april/maj 2022 |
Ärkeängel Mikael via Celia Fenn

 

 

av Celia Fenn

 

https://tinyurl.com/4xp6swrc

 

CF: När vi passerar denna kraftfulla tid med dess konjunktioner och kommande solförmörkelser, går vi in ​​i en ny kraftfull relation med Planeten. Vi bygger vår Multidimensionella energisignatur för att förbinda oss med Naturen och med allt liv på Jorden.

Jag delar denna kanalisering från Ärkeängel Mikael, som beskriver dessa underbara nya steg framåt i vår resa på Jorden.

”Älskade Ljusfamilj, ni upplever vid denna tid en stor expansion av medvetandet, vilket kulminerar den 12:e april 2022. De av er som har följt Uppstigningens väg har arbetat i många år för att höja er frekvens och expandera ert medvetande. Detta har gjort att ni stärkt er och blivit förkroppsligade Mästare av Energi på Jorden. Ni har aktiverat den ursprungliga mallen för den Mänskliga Ängeln i ert DNA, och stigit fram för att bli den Nya Jordens bemyndigade  Människa.

Denna nuvarande expansion av medvetande som började i januari 2022 och kulminerar den 12:e april, är ögonblicket då ni blir medvetna om att ni har – i ert Högre Medvetande och i er Multidimensionella medvetenhet – medfödda delar av Naturen och Planeten.

Ni blir medvetna om, Älskade Ni, att samma Gudomliga Själ och intelligens som finns i er, också finns i allt på Planeten. Det finns ingen ”separation” mellan träd, djur, växter, stenar och människor! Allt är ett uttryck för den Gudomligt Skapande Manifestationen och den Gudomliga Viljan. Tanken om ”Enhet”, som är en del av den 5-dimensionella medvetenheten, betyder att ni ser den Gudomliga Skapande Elden inom allt!

Vad innebär detta för oss, kanske ni undrar?

Nå, när ni expanderar ert medvetande och gör ert inre arbete med att balansera och bemyndiga er, då expanderar ni också er Energisignatur. Koherensen och harmonin som expanderar utåt i ert Energifält från ert Heliga Hjärta, skapar ett fält av Koherens som ansluter till, och förstärker fältet i Naturen.

Era organiskt sammanhängande fält, ansluter till det organiskt sammanhängande fältet i naturen, sammansmälter och skapar ett fält av mirakel och skönhet. Det är därför, när ni är öppna och kopplade till naturens fält, kan ni skapa och generera mirakel i era liv. Det Gudomliga Flödet ökar och synkroniciteten accelereras. Det är därför det kan vara en sådan healande upplevelse att vara i naturen. När ni är ur balans och energifältet blir stört, kan ni uppsöka ett koherent fält för att balansera och läka ert fält, genom en process av resonansassimilering.

Men, Älskade Ni, det fungerar också åt andra hållet. När ni är Mästare av Energi och  Multidimensionella Varelser, kan ni vara en healande kraft där naturen har skadats och blivit störd. Er kraftfulla energisignatur manifesterar ett skapande fält som kan hjälpa naturen att återgå till koherens och harmoni.

I denna expansionsfas, när ni höjer er och kliver in i er Mästarroll, kommer många av er att förstå att detta är en del av ert syfte. Ni kommer att ”hålla” energi för att Planeten och Naturen ska läka. Ni kommer att vara Tjänare och Vårdare av den Nya Jordens Trädgård, helt enkelt genom att uppnå och hålla denna sammanhängande och harmoniska energi, i ert Heliga Hjärta och i er Energisignatur.

Ni kanske är medvetna om att ni är kallade till vissa platser på Jorden, för att helt enkelt vara där och hålla ett fält av Kärlek och Koherens för Planeten

Detta är också den Gudomliga Moderns heliga energi i arbete, för där ni går kommer blommor att sticka upp och träd kommer att blomma! Älskade Ni, när medvetandet om den Fridfulla Trädgården finns inom er, då kommer det att manifesteras runt er som er omgivning.

Er inre glädje och harmoni kommer att reflekteras tillbaka till er av Naturen.

Älskade Ni, det är en sann välsignelse när ni inser att ni som Mänskliga Änglar, kan tända Skapelsens Eld i Naturen också!

Fenix Förmörkelser

Den partiella solförmörkelsen i Oxen den 30:e april och den totala månförmörkelsen i Skorpionen den 16:e maj, kommer att vara ögonblick då nya Ljuskoder för den Nya Jorden kommer att installeras i planetens nät och i era Ljuskroppar.

Fenix är en av symbolerna för Skorpionen, och den symboliserar förvandlingen av död och återfödelse. Vid denna tidpunkt kommer gamla strukturer att falla, och ni kommer att föda de nya strukturerna som kommer att innehålla den Nya Jordens energier, som individer, som familjer och samhällen.

Som individer kommer ni att skapa sammanhängande och kraftfulla Energisignaturer, som kommer att dra till er de som är från er Själsfamilj och Stam. Tillsammans kommer ni att börja skapa Familj- och Gemenskapsstrukturer av Kärlek, Medkänsla, Harmoni, Frid och Koherens. När ni kommer samman kommer ni att skapa stöd för andras och naturens fält.

Oavsett hur kaotiska och disharmoniska händelserna än kan vara på de lägre nivåerna av medvetande, så kommer ni att kunna hålla ert fält av Kärlek, Frid och Harmoni, som ett Sammanhängande Planetariskt uttryck för Gudomlig Kärlek. Ni kommer verkligen att börja skriva Historien om Gudomlig Kärlek på sidorna i Boken om Kärlek, vilken blir berättelsen om era äventyr på Jorden.

Den partiella solförmörkelsen/nymånen i Oxen 30:e april

Den första förmörkelsen 2022 infaller i Oxen. Detta är den del av den Galaktiska rymden som styrs av den Kungliga Stjärnan Aldebaran, och tiden då Solen passerar Orion, Sirius och Plejaderna. Jorden har många historiska och evolutionära länkar till dessa stjärnsystem, och en spiralpassage förnyar alltid anslutningarna och gör det möjligt att integrera nya uppgraderingar av Ljuskoder. Årets förmörkelse kommer att intensifiera denna process.

Oxen är tecknet som låter er fokusera på hemmet, både individuellt, planetärt och ekonomiskt. Så ni kan förvänta er stora förändringar och expansioner inom dessa områden. Det är bra att vara öppen och förberedd på sådana möjligheter.

Ljusets Råd i Aldebaran är den Galaktiska grupp som övervakar förändringen i tidslinjernas spiraler, tillsammans med de hos Regulus, Antares och Formalhaut. När ni expanderar medvetandet och öppnar er för er Galaktiska släktlinje, kommer ni att kunna ta emot och integrera nya Ljuskoder för den Nya Jorden.

När den partiella solförmörkelsen infaller på en nymåne kan ni också förvänta er att detta är en tid för en ny början.

Den totala månförmörkelsen i Skorpionen den 16:e maj

Denna Månförmörkelse kommer att bli en djupdykning och en intensiv upplevelse. Det kan kännas som om allt rasar och alla strukturer brister – och ändå pågår en mirakulös födelse. Ni återföds för er plats och ert utrymme på den Nya Jorden.

Ni kan känna er kallade att flytta till en ny plats, påbörja ett nytt projekt eller byta jobb. Vilken kallelse ni än får, så kommer det att flytta er närmare Hjärtats och Själens passion!

Det är viktigt att tillåta sig att ”implodera” och återfödas om det visar sig nödvändigt vid denna tidpunkt. Ni kanske redan varit i den här processen, och då låter denna Förmörkelse er förtydliga och slutföra processen.

Skorpionens Fullmåne är också förknippad med upplysningen från Buddha, så det är en bra tid att låta uppvaknandets Gyllene Ljus stråla från er Själ!

Må er Energisignatur vara Ljus och Ren.

Må ni vara den Heliga Graal som bär Kristusmedvetandets Gyllene Ljus.

Må ert Heliga Hjärta vara levande med Passion och Medkänsla.

Må ni Vara Svärdet av Balans och Sanning.”

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...