Ärkeängel Michael via Michael Love, 7 februari

ÄrkängelM

ARCHANGEL MICHAEL –

sammansmälta med det Kristallina 5D LJUSNÄTET!

2016/02/07

 

Ögonblick för ögonblick skapar vi ett nytt kristallint LJUSNÄT, som arbetar vid en högre frekvens, än det gamla Elektromagnetiska Nätet (matrisen) till vilket mänsklighetens medvetande har varit anslutet de senaste 350.000 åren.

Det kristallina ljusnätet är en del i vår nya Medvetenhets Matris! Det är en manifestation av vår utvecklingsprocess och tillväxtmönstret i det UNIVERSELLA MEDVETANDET. Vi är alla medskapare av denna kristallina matris av Diamant LJUSENERGI. Den är ett själv fungerande och själv uppehållande system för kommunikation och energiöverföring. Det stärks efterhand som fler och fler människor ansluter sig till det. Dess POTENTIAL är oändlig.

Som Ljusvarelser, kanaliserar vi stora flöden av kosmiska gudomlig energi inåt med förmågan att rikta detta ljus utåt genom riktade MEDITATIV TANKE för det högsta goda. Genom att förena våra krafter på ett synkroniserat sätt formar vi en kraftfull LJUS VIRVEL. Denna energi kan rengöra, lysa upp, aktivera, läka och aktivera var och en av oss. Helt i enlighet med vår Intension och Kapacitet. Vår intension är LJUS av den högsta ordningen, överfört till detta nya NÄT.

Här finns nu millioner Ljusvarelser för att SKAPA och vidmakthålla både kopplingen till de högre frekvenserna och till varandra. Samtidigt förankrar vi Leylinjerna och rutnätspunkterna. Allt detta sker på en flerdimensionell nivå. Vi öppnar bokstavligen ett nytt utrymme eller PORTAL där detta höga frekvensnät överlagras på det gamla elektromagnetiska nätet, vilket tillåter ett högre medvetande att genomsyra allt och alla. För att kunna nå upp till högre frekvenser, vår Merkaba (ljuskroppens farkost) krävs att vi utvecklas till kristallin form, skapar harmonisk resonans för att kunna få tillgång till det nya Nätet. När vi kopplar in oss och ansluts ordentligt aktiverar Nätet oss och sig själv i processen.

Vi skickar en Global Inbjudan till alla att förenas i våra ansträngningar och genom samarbete skapa en planetarisk Ljus Civilisation och ett galaktiskt samhälle. Det är dags för oss att verkligen klargöra och förkroppsliga begreppet Enhet för att synkronisera vårt hjärt-medvetandes Intention till ett jätte nätverk av gudomliga Intention. Genom att förstå att vi alla har samma uppdrag med vårt individuella Fokus och vår Roll, arbetar vi för en medveten omvandling av våra individuella insatser till ETT KOLLEKTIV och en mycket inflytelserik ENERGI MATRIS.

VÅR FÖRENING i det planet kristallina nätet tillåter oss att kontinuerligt motta och utbyta information med absolut VETANDE vilket är nödvändigt för att påskynda vår evolution, som art och i linje med den större PLANEN. Efterhand som var och en av oss engagerar oss, utför våra tjänster i linje med ett ENHETLIGT KOLLEKTIV, förstärker vi detta planetära nätverk av LJUS som främjar skapandet av den INTER GALAKTISKA BRYGGAN.

Målet med att skapa det massiva Harmoniskt Resonerande Fältet genom sammanslagning av vårt nät är att förstärka ljusets kraft på jorden i en sådan grad att det resulterar i ett Globalt Frekvens skifte. Vilket kommer att eliminera alla större Konflikter och all Destruktiv Energi hos mänskligheten. Dessutom kommer detta förenade EXTRA ORDINÄRA FÄLT att skapa ett inflytelserikt kraftfält kapabelt att läka och transformera mångfalden och nå in i varje hörn av världen.

Det kristallina nätet kopplar ihop alla kristaller i jorden och korsar stora Portaler, Virvlar och Dimensionella Dörröppningar som ansluter jorden till kosmiska krafter och andra dimensionella världar. De gamla kände till detta välformade geometriska nät och därför sammanfaller många av världens PYRAMIDER, Religiösa Helgedomar och Mystiska PLATSER med dess linjer.

Det är genom denna geodetiska, holografiska Kristallina Matris, som nya Jordens Medvetande Paradigm är förankrat. Vi (mänskligheten) är bron som sluter denna GALAKTISKA KRETS.

Vi är mycket tacksamma gentemot de många varelser som har bidragit till reparation och reaktiveringen av denna NÄTSTRUKTUR, som en del människor säger, tidigare använts under tiden för Atlantis för att stödja dessa högre dimensionella existenser. Detta nät laddas allt mer efterhand, som fler av oss ansluter sig till och är i linje med denna flerdimensionella EXPANSIVA ENERGI.

VI, som är detta näts Mänskliga Portaler, Strålningskällor och Kristall ENERGI, kan rikta enorma mängder av omvandlande Energi från nätet till vissa personer, platser och händelser. Vi kan också laddas och laddas upp med oändliga ENERGI när vi ansluter till nätet och genomför vårt uppdrag den i yttre världen.

Nätet är hela Universums Kunskapsmagasin och innehåller mallen för den Nya Jordens Kraftfulla Energier. Genom att synkronisera våra avsikter, tankar och hjärta till nätet, skapar detta en enhetlig övertonsfrekvens, som ansluter vår kollektiva högre ljus till ETT kraftfält.

Några exempel på hur nätet kan användas:

Skicka KÄRLEK och Healing till andra samt Självhealing

Omedelbar kontakt med andra individer och grupper

Underlättar Personlig och Planetär omvandling

Aktiverar Latent Kodning

Tillgång till det Universella språket av LJUS

Utveckla och Sända telepatisk kommunikation

Länka världen till Enhetsmedvetande

Utveckla färdigheter för Expansion av Medvetandet

Enklare Kommunikation med andra dimensionella Ljusvarelser

Användas, som ingång och utgång för interdimensionella Resor

Förkroppsliga Absolut Vetande

I denna nya Medvetande Matris, får vi lättare tillgång till all KUNSKAP och OBEGRÄNSAD ENERGI. Om vi öppnar upp till vår högsta gudoms mänskliga potential, blir vi ENERGIALKEMISTER och Mästare av Manifestation … som en samlad ljusstråle. Genom att dagligen ansluta oss till nätet och använda detta som vår bro till den Nya Jordens verklighet kommer det att göra en djupgående och accelererad inverkan på vår individuella Process, på Planeten Jorden och mänsklighetens Massuppvaknande.

Stor kärlek och LJUS

 

Ärkeängeln Michael

Du gillar kanske också...