Kollektivet via Salena Migeot, 14 februari

Teamet

Kollektivet, 14 februari 2016
via Salena Migeot

Käraste!
Det är med stor kärlek som vi hälsar er i dag och frågar er: Älskar ni er själv kraftfullt? Om inte, varför tror ni att det är ert jobb att älska andra och inte er själv? Den starkaste kärleken ges och tas emot, från en som vet hur man älskar sig själv först. Ni kan bara kan älska någon annan i den utsträckning som ni älskar er själv. Om detta inte är i balans, är er primära kärleksrelation ur balans på något sätt. Ni kanske ger hela tiden och inte får. Ni kanske tar emot hela tiden och inte ger på ett sätt som är i balans. Ju mer ni fokuserar på en annan desto mindre är ni inriktad på er själv. Om ni inte fokuserar på er själv, är ni inte helt närvarande med en annan. Detta gäller även om ni släpper andra prioriteringar, för att vara med en annan eller tillmötesgå en annan på något sätt. Om ni inte är sann mot er själv och verkligen närvarande i er relation, är ni i bebisstadiet av vad som är möjligt i ett förhållande.

Vi hälsar er på denna dag, allmänt känd i vissa delar av världen som Alla hjärtans dag. Detta är en dag som har blivit känd som en dag för älskare och en dag då även barn i grundskolan uppmanas att skriva alla hjärtans dag-kort till sina klasskamrater. Kära Ni, vi uppskattar känslan av att dela kärlek på denna dag och vi frågar er, om det är i det högsta goda att uppmuntra barn att ge kärlekskort till andra, som de kanske inte ens tycker om, som kanske mobbar dem, som de kanske mobbar, eller som de kanske bara inte känner någon koppling till. Detta utsätter barnen för att vara oäkta i sina relationer. Det sänder ett mycket starkt budskap till dem, att det är okej att leva utanför sin personliga sanning, och överensstämmer med att det har blivit en stor betoning på saker som yttre skönhet och popularitet, mer än inre skönhet, intelligens, medkänsla, äkta leenden, innerlig samhörighet och många andra mer autentiska egenskaper. Om ert barn gör motstånd till att skriva kort till alla sina klasskamrater eller någon ni föreslår, respektera det så att ni respekterar deras äkthet. Uppmuntra dem att välja vem de vill göra kort eller gåvor till, och var öppen med att låta dem använda sina egna gåvor och kreativitet.

Den största gåvan ni kan ge till en annan är er vilja att visa dem exakt vem ni är på det mest öppenhjärtiga sätt, att dela er sårbarhet, er fullständighet, era drömmar, varje exceptionell aspekt av er och att lita på dem tillräckligt för att hålla kvar vad ni delar med dem, som ett heligt förtroende i en intim relation. Det är lika viktigt att hålla kvar vad de delar med er, för att hålla den helig och vara villig att gå vidare tillsammans på ett sätt som stödjer att ni båda är mer autentiska, exponerar mer och mer av er till varandra, att veta att allt kommer alla hållas i förtroende och kommer att bidra till ömsesidig tillväxt framöver. Detta ändras inte när ni separerar, bryter upp, eller vid skilsmässa. Ett heligt förtroende är ett heligt förtroende, och om ni går vidare till en mer utvecklad relation är det inte så utvecklat att diskutera bristerna hos en tidigare partner eller relation.

Käraste, vi uttrycker detta vid denna tid, inte för att avskräcka er från att fira er kärlek till varandra på det sätt ni väljer, utan för att uppmuntra er att bedöma var ni befinner er i förhållandet när det gäller att vara autentisk, vara närvarande, och ha möjlighet att dela med er partner på ett sätt som är heligt. Om det inte är er sanning vid denna tid, rekommenderar vi att ni strävar efter det och gör allt ni kan för att underlätta detta.

Tiden ni lever i är på många sätt mer intressant än någon tidigare tidsperiod. Det finns ett stort antal distraktioner som lockar bort er från ert autentiska själv. Er äkthet – att veta vem ni är och ha förmågan att öppet dela detta med andra utan rädsla, är av största vikt framför allt annat, när ni rör er in i osäkra tider. Öppenhjärtighet är en egenskap som ni alla måste utveckla mer och mer för att lyckas i denna tid av stora förändringar och massuppvaknande. När ni förnekar andra gåvan att veta vem ni är, förnekar ni er själv och det är troligt att ni inte riktigt känner er själv.

Kan ni tillbringa timmar eller dagar ensam och känna att ni är i gott sällskap? Tror ni att man måste vara i ett förhållande för att vara framgångsrik? Bryr ni er så mycket om vad andra tycker, att ni kan spendera en halvtimme på att göra er redo för att göra ett fem-minuters-ärende? Är ni rädd för att lämna huset utan att fixa ert hår och makeup? Är ni rädd för att säga att ni inte har råd med något till er partner, era barn, era vänner? Undviker ni fortfarande att göra något ni älskar, bara för att ni kritiserades för att göra det i gymnasiet? Kan ni fråga efter vägen? Är ni okej med att vara med människor, som ni har flera saker gemensamt med, även om ni inte betraktar dem som vänner? Hur känner ni er när ni är med personer, som ni tycker att ni har lite eller ingenting gemensamt med? [Bara på grund av att vara människa, har ni stora mängder saker gemensamt.] Är ni redo att få era masker bortskalade? Om inte, rekommenderar vi starkt att ni överväger dessa frågor, och hur de informerar er i vilken utsträckning ni lever er sanning. Detta tar inte ens hänsyn till de stora sätt som många av er förnekar ert sannaste själv på, genom att ta jobb/yrken som ni inte gillar bara för att det är vad ni studerat, vad era föräldrar ville att ni skulle göra, vad andra förväntar sig av er, vad som är prestige eller vad ni kan göra en hel del pengar på att göra, oavsett hur mycket eller lite ni njuter av det.

Vi kan berätta entydigt att inom en kort tid kommer ingenting att vara viktigare än att ni känner er själv intimt – vad ni gillar och ogillar, era preferenser, era toleranser och intoleranser, er förmåga att hantera vissa situationer, er förmåga att be om hjälp när ni behöver det, er förmåga att fungera utan många saker och bekvämligheter som ni är van vid, och förmågan att göra saker själv om ni är van vid att andra gör saker för er. Vi menar detta på den mest grundläggande nivån. Kan ni förse er själv med mat? Om det inte fanns några restauranger, ingen som lagade era måltider, kunde ni behålla ert välbefinnande? Om ni förlorade tillgång till Internet, TV, musik och all elektronik och el hur skulle ni klara er? Om ni var i en situation där ni inte kunde tala med era nära och kära under en längre tid, skulle ni få panik eller lita på att de har det bra och göra ert bästa för att ta hand om er?

Kära ni, dessa är inte retoriska frågor. Dessa är mycket viktiga frågor som kan vara ett kraftfullt verktyg i självanalysering för er. Så på denna dag av kärlek, ber vi er att arbeta på er relation med er själv. Det finns ingen större gåva ni kan ge till dem ni älskar. När ni är i rätt förhållande till er själv, är det så mycket lättare att vara i rätt förhållande till andra. När ni förnekar er själv, förnekar ni andra. När ni ljuger för er själv, ljuger ni för andra. Vi inbjuder er att ta oss mycket allvarligt i allt vi har presenterat här. Vi vill inte att minska eller ta bort något av er glädje i att fira er kärlek på denna dag. Vi inbjuder er helt enkelt att ta chansen att stå fast i fullständiga vetandet att ni är i rätt relation med er själv. Om det inte är er sanning, inbjuder vi er att göra det till er högsta prioritet, att göra det till er sanning. Vi älskar er kraftfullt!
Och så är det.
Kollektivet

http://sananda.website/the-collective-of-guides-via-salena-migeot-february-14th/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...