Quan Yin via Susan Leland, 9 Februari 2016

kwan-yin

QuanYin:

”Var i Medkännande Kärlek,

med Förlåtelse och Tacksamhet för Allt!”

Ashtar On The Road Telekonferens

Jag är Quan Yin. Och jag kommer till er i Heligheten och Renheten av Kärleksljuset, för det är Vem Vi Alla Är, Mest Älskade Familj – Bröder och Systrar i Ljuset, som delar en Mission tillsammans, att samlas till den mest gyllene tid någonsin på Planeten Jorden, eftersom den kommer att bli fullständigt medveten och känd! Det kommer att vara en tid att fokusera på Brödraskap/Systerskap, inte bara av hela mänskligheten, utan alla Riken på vår Stora Moder Jord, Gaia, och bortom – en tid av återföreningar med alla som kommer från stjärnorna, solarna, månarna, planeterna och systemen utanför ert Sol System, såväl som inom. Och vi ska bli mest Glädjefyllda i kontakten med vårt eget Sol Systems familjer! Kumaranerna är här i stort antal. Och de av oss som kommer från Ljuset ansluter med er, för ni är vackra Ljus till er själva!!!

Nu skulle jag vilja tala med er om Medkänsla, och jag uppmanar er att fullständigt förstå mina ord. Era Ljus är kända av alla – sedda, avkända eller uppfattade på något sätt – därför att ni förstår, vi är en Familj, ett kollektiv, en gemenskap. Vi är i Gemenskap, eller anslutna till partnerskap med alla av Ljusarbetarna här på Planeten och under, och med alla som kommer från bortom Planeten Jorden. Vissa är inte förkroppsligade i något slag av mänsklig form som är igenkännbar, och så är vi benämnda som dessa ovanför. Men verkligheten av det är, att vi är med er så mycket som ni är med oss, eftersom vi är Ett alltid med era Ljus och alltid med dessa delar av er, vilka alltid är i de Högre Världarna, där bara Ljus existerar! 

Och så är jag här för att påminna er om att vara i Medkännande Kärlek. Det finns så många, så många som klamra sig fast vid sina mörka hattar, men är så rädda. De har fått sin makt genom att ingjuta skräck i befolkningen på Planeten Jorden. Och nu, vet de själva hur rädsla verkligen känns. Oh, de har alla höjts – ni vet deras dagar i deras barndom har blivit styrda av rädsla, för att de skulle följa vägen efter sina föräldrar och deras förfäder, dessa som kallas illuminati eller kabalen. De har haft en svår och utmanande tid, men inget verkar så svårt för dem som det som de står inför i denna stund, vilket är slutet på deras styre och återgången till Ljuset, om de kommer att göra det.

Det finns några som redan har blivit oskapade av Moder Sekhmet, och det är bara deras kloner och deras hologram som är synliga i den tredje dimensionella arenan. Det finns fler som kommer att välja det, men det finns vissa som, om det inte vore för rädslan för vad deras familjer och deras bundsförvanter skulle säga, som vill komma till Ljuset! De har sett tillräckligt, eller känt tillräckligt mycket KärleksLjus, att de vill komma, således är det att göra dem välkomna!

Det är att vara i Medkännande och Kärleksfull Förlåtelse. Det är för att hedra dem för utmaningarna som de har mött, och för att övervinna i en känsla eller att rena dessa utmaningar tillräckligt, från sitt varande, som de också skulle komma in i Ljuset. De har alla förmågan att göra så, även de som har varit av reptilartad genetik! Det finns inte en som inte kan göra så, om de fortfarande existerar. De har haft fri vilja som arbetar för dem. De har utnyttjat det, och nu är det för dem att besluta huruvida de kommer att övervinna sin rädsla tillräckligt, för att finna en ny fri vilja – en väg som är individuellt deras egen – var och en av dem att ansluta sig till er, Älskade Familj, i Ljuset, för de är Familj också, och det är bara för dem att välja!

Och så, när ni når ut, när ni sänder KärleksLjuset, jag ber att ni gör så, särskilt för dessa. Ofta bär de så mycket skuld – det karmiska bagaget som Ashtar talade om* – det nästan kväver dem. Det är som om hela deras väsen är kedjat med det. KärleksLjuset kan bryta dessa kedjor!!!

Och så, även när ni fokuserar på att göra er själva redo, och förbereda er för denna stora ålder, den Gyllene Åldern, ber jag er Mina Älskade, att inkludera även dessa som verkar ha haft de mörkaste Hjärtan, och vänligen vara Medkännande och Förlåtande – vilket är genom Sananda’s definition, att vara utan dömande. Släpp dömandet!!! Ashtar har ofta sagt, och jag kommer att repetera det eftersom det tål att upprepas, och det är mycket hjälpsamt – om ni råkar tänka på någon, se den personen som ett barn, ett mycket litet barn, och var i förståelse för de utmaningar det barnet har ställts inför, för att bokstavligen fråntagit denne fri vilja, och ersatt den med programmerade attityder av överlägsenhet, och så vidare och så vidare. Det finns inte något sådant som att en varelse är avsedd att styra eller ha kontroll över någon annan. Det var ett bekvämt program, skapat av dessa som ville härska och kontrollera!

Och på så sätt är det att allas öde att ha kontroll över sitt eget jag – och det är allt! Föräldrar har en särskild ansvarighet att uppfostra sina barn, och när de inte har gjort så med Kärlek – när det finns ett element av grymhet, extrem grymhet som dessa möter i sin barndom, utan undantag – de som är på toppen av den mörka hatt-stegen, och i själva verket, de under behandlades med grymhet avsiktligt, av deras föräldrar, deras lärare, deras mentorer och så vidare, så att de inte skulle visa Barmhärtighet eller Medkänsla för andra.

Så genom att visa dem Medkänsla – och kom ihåg att ni kan gå tillbaka till det själva ögonblicket av deras födelse och hjälpa dem att rensa mörkret från deras egna liv – det kanske inte ändrar de faktum om vad som hände i den tredje dimensionens dramer, men det renar de känslor och program och de attityder som de har nu! Fundera på detta och hjälp dem att komma in i Ljuset! Ni alla kan se en tydlig fördel med detta, vilket är att det kommer att göra den Gyllene Åldern så mycket renare, så mycket mer Glädjefull, så mycket mer Fridfull, och naturligtvis, den kommer att komma så mycket tidigare, när ni håller tiden i den tredje dimensionen!!!

Och när de står inför Världen, när ni ser dem på internet eller på TV, eller vad som helst, och de står på sina prövningar, tacka dem!!! Tacka dem för att att de visar Världen vad som inte är Medkänsla, vad som inte är Kärlek, och sänd dem ännu mer! Ja, de måste förklara sina handlingar, men det är den Gudomliga Rätten för varje själ som skapats för att känna Gudomlig Kärlek. Och det är vad vi kan göra tillsammans, Mina Kära, och det är att vara i Medkänsla och Förlåtelse, och verkligen uttrycka Hög Dimensionell Kärlek när den är i er, som ni skapades från första början!!!

Jag älskar er alla så mycket och jag är så Glad att vara här med er, och jag tackar för att ni lyssnar eftersom ni, Mina Kära, lyssnar inte bara med era fysiska sinnen, utan med era Hjärtan! Och det är därifrån all Medkänsla har sitt ursprung!!! Och det är där vi förenas tillsammans i denna Gemenskap, och i alla att komma, erbjuda vår Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet till alla som har kommit i denna stund – och därefter – att gå in i den Gyllene Åldern tillsammans!!! Tack, min mest Älskade Familj! Och så är det.

Namaste!

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-divine-governance.html

http://www.ashtarontheroad.com/kuan-yin-forgive-all.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, February 9, 2016.www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.


 

 

Du gillar kanske också...