Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 21 februari

Arkturiska Gruppen

21 februari 2016

Kanal: Marilyn Raffaele

 

Hälsningar Kära ni, från Arkturiska gruppen. Vi ser hur sugna och medvetna ni är och växer varje dag. Det är en tid för firande på denna sidan då vi ser mänsklighetens Ljus lysa allt klarare. Dessa tider har ivrigt väntats på av alla på denna sida som arbetar med Gaia och hennes folk. Vet att ni är oerhört älskade och hedrade för modet och tapperheten ni visar, mitt i all den mycket oro och kamp som uppstår och som ska rensas vid denna tidpunkt.

Vi önskar tala om de stora vinster ni har gjort på er resa eftersom många tror att ingenting har förändrats. Detta beror på att ert utvecklande medvetande, har blivit ert ordinära utan att ni insett det . Ta en stund för att undersöka er själva för tio, fem eller till och med ett år sedan och ni kommer att se hur mycket ni har vuxit och förändrats i attityd och övertygelser. Frågor som verkade viktiga, giltiga och oföränderliga för er, verkar inte ens längre värt ansträngningen av oro. Ni har gått till nya nivåer av medvetande.

Några av er tror fortfarande att en stark religiös upplevelse måste ske annars utvecklas ni inte riktigt. Nej mina kära, den andliga resan består av ett steg i taget (några som även kan vara “blodiga” steg), vart och ett tar er för alltid framåt till ett nytt och högre medvetandetillstånd. Några har starka inre upplevelser och andra inte, men sök inte efter dem som bevis på er andlighet eller tro att de är nödvändiga.

Döm aldrig er andliga värd baserad på berättelser om “helgonen” och de visa. Deras mirakulösa erfarenheter har ofta överdrivits och förskönats av dem som vill imponera på andra och validera sina egna personliga övertygelser. Sinnet bildar energi. Om en allvarligt religiös individ skulle prata om såren av korsfästelse kontinuerligt, är det mycket möjligt att han kunde manifestera dem för sig själv. Bara en tanke att fundera på.

Den Arkturiska gruppen vill diskutera medvetenhet- fysisk, emotionell och mental medvetenhet. Vad känner jag till av var och en av dessa nivåer? Medvetenhet tjänar till att belysa trossystem-idéerna som ni kanske fortfarande håller fast vid och som genljuder med gammal och avslutad energi.

Fysiskt, tror ni att kroppen styr er, att ni är i händerna på den? Ger ni omåttlig kraft till läkarkåren, läkemedel och behandlingar? Accepterar ni fullt ut, de många föreställningarna om ålder och försämring, av vilka många helt enkelt främjas för den ekonomiska nyttan av läkemedelsföretagen?

Ni utvecklas till en medvetenhet om Enhet med källan. Ni kan inte vara Gudomligt medvetande och samtidigt vara ett offer för kroppen som ni själva formade för användning på jorden. Vad skapar ni, vad vill ni skapa? Är ni medvetna om att ni- ERT / medvetande bildas och styr er kropp?

Börja förstå att dessa NI, är ansvariga och är den kraft och energi som bevarar och upprätthåller kroppen. Kroppen reglerar inte er, NI styr den-manifesterar det yttre enligt er själsplan och uppnådda medvetandetillstånd.

Allmänheten är inte medveten om att varje handling som förespråkar någon kamp mot en viss sjukdom, förankrar det fastare i världsmedvetenheten. Valet av när man ska lämna den fysiska kroppen är gjord av varje själ på en nivå de inte är medvetna om. Deras sjukdom kan vara deras valda väg “ut”.

Nu säger många av er; “Min vän var mycket andligt utvecklad och hon / han dog.” Ja, det handlar inte om att säga att ignorera ett problem eller att aldrig konsultera den medicinska professionen, eftersom att envist stå i absolut sanning innan det blir ett uppnått medvetandetillstånd, är mycket mänskligt.

Dessa är de steg vi talar om. För det första, vet den absoluta sanningen – Jag är Gudomligt Medvetande och därför fullständig och hel på alla sätt. Ange er intention att hitta den lösning som bäst resonerar med er energi. Gå inåt, lyssna, och vidta sedan vilka mänskliga steg ni än känner er guidade att ta. Ni kan få direkt information om hur man ska hantera situationen utan hjälp utifrån eller så kan ni styras till den medicinska personen eller holistiska läkaren som är rätt för er.

Intuition talar mycket mjukt, som en knuff eller ett “vetande” som vägleder er till rätt laglig, andlig, eller medicinsk person som behövs. Vägledning kommer på obegränsade sätt; som ett namn som sticker ut i telefonboken, någon nämner en person i samtal, eller ni kommer ihåg någon speciell som ni genljöd med vid en annan tidpunkt. Manifestationen av en medvetenhet om fullständighet är gränslös. Att tro att lösningarna måste eller bara kan komma på ett visst sätt begränsar flödet och verkar för att blockera upplevelsen.

Medvetenhet om den emotionella kroppen är processen av att ärligt undersöka eventuella frågor som “trycker på era knappar”. När ni märker er själva reagera på någon person, plats eller sak, och dömer det som bra eller dåligt, visar det ett problem i cellulärt minne som behöver erkännande. Reaktionerna är gåvor, verktyg som inte ska fösas undan med skuld eller förtryck, för de tjänar till att göra er medveten om problemen som behöver djupare undersökning.

Känslor av ilska och sår från någon tidigare erfarenhet som länge trotts vara lösta kan och återkommer ofta även när erfarenheten var för många år sedan. Detta indikerar aldrig misslyckande från er sida utan visar er uppnådda andlig beredskap nu att gå djupare och mer fullständigt förstå, släppa, och gå vidare bortom upplevelsen.

Starka upplevelser lämnar avtryck i cellulärt minne och fortsätter att manifesteras som orimliga rädslor, attraktioner, önskningar osv tills de raderas. Mycket av vad ni andligt löser nu har ni fört med er genom många andra livstider men bara i detta liv har ni utvecklats tillräckligt för att ta itu med det.

Medvetenhet om mentalkroppen innebär att man tar tid att på allvar och ärligt granska allt ni tänker och anser vara sanningen. Övertygelser som presenterats och godkänts av er genom föräldrar, skolor, kyrkor, och “experter”, liksom starka övertygelser ni fört med er från tidigare liv tjänar till att bilda ert trossystem. Men mycket av det som individer håller för att vara sant representerar helt enkelt den tro som är populär för tillfället.

Undersökning av ett trossystem resulterar ofta i att känna igen ett behov av att frigöra sig från någon organisation eller grupp- en som tjänade sitt syfte en gång, men som inte längre är i resonans med individens nya medvetandetillstånd. Det finns de som väljer att bo på gamla platser bara för sällskap och förtrogenhet, men detta kommer endast att tjäna till att stagnera den evolutionära resan. Tidsfönstret på jorden för uppstigning är NU.

Vi vill påminna er om vikten av egen undersökning på alla nivåer, eftersom det är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka övertygelser som ni kanske fortfarande ignorant innehar. Den materiella världen manifesterar begreppen av den andliga verkligheten-tolkningar av ett kollektivt medvetande beroende av föreställningar om gott och ont och separation. Ni är redo att dra undan ridån av materiell känsla och helt anamma verkligheten ni hittar där.

Efter att ha upptäckt Gud och blivit “räddade” väljer några att kryssa genom livet i tron ​​att en gång “räddade” behöver de inte göra någonting. Sen undrar de varför deras liv kan tyckas falla sönder vid någon punkt längs vägen. Nej kära ni, det är sant, ert inneboende Jag förkroppsligar alla kvaliteter av det gudomliga, men detta måste bli ert uppnådda medvetandetillstånd innan det kan uppenbaras helt utåt.

Det är viktigt att ha tyst tid minst en gång om dagen där ni begrundar och vilar i sanning efter att ha angett era avsikter och skicka Ljus till era celler, chakran, och världen. Ni kommer även att intuitivt bli guidade till andra handlingar eftersom ni i tyst medvetenhet, blir mottagliga. Detta är den evolutionära resan, och detta är dess steg.

Undersök era trossystem på alla nivåer, upptäck själva de områden där ni kan vara mer mottagliga för världens tro. Tidigare livserfarenheter och cellulärt minne orsakar individer att vara mer öppna för vissa föreställningar än andra. En person som har upplevt många livstiders dålig hälsa är ofta mer mottagliga för världens begrepp av sjukdom medan en annan som torterats i ett eller flera liv för att ha talat ut kan vara mer mottagliga för föreställningar gällande lagar och förordningar, alltid rädd för att inte göra vad de blir tillsagda .

En person som har tillbringat många livstider med åtagande mot organiserad religion kan fortfarande blint och utan tvekan dras till det igen i tron ​​att all religiös doktrin är sanning. Förmågan att känna igen ens djupt hållna falska föreställningar och gå bortom dem kommer när ni på allvar börjar arbeta med och lita på er intuition, inte avfärda det som kommer till er, som oviktigt.

Om ni inte redan har gjort det, ange er avsikt att utvecklas, för att rensa och gå bortom alla återstående föråldrade cellulära minnen. Återkalla uppmärksamhet från alla tredimensionella kampanjer och rubriker som ständigt bombarderar er.

Bli er egen auktoritet, ta tillbaka den kraft ni av okunnighet gav bort, och var som ni redan är.

Vi är Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

You may also like...