Ärkeängel Michael via Natalie Glasson, 30 Juni

 

ÄrkängelM

Enhet är Er Kraft Nu av Ärkeängel Michael

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson 30 juni 2016. Ursprunglig källa: Sakred School of Omna

 

Klarheten och den kärleksfulla vibrationen av Änglariket omfamnar er. Varje steg ni tar nu i er verklighet är ett steg som tydligt visar större kärlek inom era väsen och på Jorden. Det är detsamma för varje själ, även om de kanske inte inser det. Varje handling som är skapad av mänskligheten och i världen vid den här tiden, är en handling som visar större kärlek, fastän det kan verka långt från kärlek vid vissa tidpunkter. Det spelar ingen roll om ni uppfattar en situation som en kärleks- eller rädslo-skapad situation, sanningen är att kärleken är förankrad så kraftfullt in i Jorden från de inre planen i er varelse och andras, att allting kommer att skapa en manifestation av kärlek. Om ni ännu inte kan se, känna eller erkänna manifestationen av kärlek, då måste den slutföra sin cykel av manifestering. Närvaron av Skaparens kärlek inom er varelse och verklighet, så väl som inom mänskligheten och världen, guidar alla på underbara gångstigar av själv-upptäckt för att mer fullständigt erkänna närvaron av kärlek. Dessa vägar behöver inte vara utmanande; ofta är det perspektivet hos personen som kan göra att vägen kan kännas utmanande. Hursomhelst, om man omfamnar kraften av kärlek, blir alla vägar lätta att navigera och gå igenom. Kärleken till Skaparen manifesteras inom er varelse och Jorden, antingen ni är medvetna om det eller inte, och huruvida ni kan känna igen den omkring er eller inte. Ju mer ni tillåter er själva att medvetet fokusera på närvaron av kärlek, även då situationer eller upplevelser verkar kärlekslösa, desto mer tillåter ni er själva att erkänna kraften av kärlek närvarande och vägen som kärleken önskar ta.

 

Det är lämpligt att släppa era förväntningar på kärlek och dess manifestationer på Jorden. Istället, vet med med en stark tro att kärlek finns inom er, inom varje person på Jorden och den blir mer närvarande med varje jordisk dag som går. Denna tro gör att ni kommer att se närvaron av kärlek i allting inom och omkring er. Således kommer ni inte att vara bundna vid era förväntningar på kärlek, snarare kommer ni enkelt att kunna känna igen kärleken och vägen som den guidar er och många på. Ofta när ni ser på vägar, kan ni inte se slutet på vägen, särskilt när ni börjar er resa, följaktligen lita och tro på närvaron av kärlek och vägen den väljer, för att vägleda er på är väsentligt. Under kommande år, kan manifestationen av kärlek bli utmanande av kollektiva människor och aspekter av mänskligheten på Jorden. Deras agerande kan tyckas som om de förstör och bortser från kärlek, skapar vägar som många är tvingade att gå på som till synes inte föds ur kärlek. Om ni håller fast vid förväntningar om kärlek, kan det leda till förvirring inom er varelse, även känslor av hopplöshet och misstro. Om ni kan släppa era förväntningar på kärlek, när ni tror helhjärtat i närvaron av kärlek inom er varelse och Jorden, då kommer ni att kunna känna, förstå och erkänna närvaron av kärlek inom allting. Det kommer inte bara att erbjuda er komfort och stöd, det betyder att ni kan förbli anslutna till kärlek och uppleva sanna manifestationer av kärlek på Jorden.

 

Tråden och vägar av kärlek är mer närvarande än någonsin förut. Detta innebär att de gamla vanor, energier och likriktade vibrationer blir tydliga när de stiger till ytan för att krossas och raderas för evigt. Det kan verka som torn av gammal, negativ, mörk energi stiger högt i skyn, deras skugga svävar över er och sedan i ett annat ögonblick ramlar de ner bredvid er, för att aldrig mer synas igen. Det kan orsaka att ni känner er osäkra i era energier; det är en naturlig reaktion på den stora omvandlingen som sker inom er varelse, mänskligheten och Jorden. Medan ni släpper era förväntningar på kärlek och håller en tydlig tro på att kärlek kommer att stödja er transformation finns det en annan relevant energi; enhet.

 

Vibrationen och upplevelsen av enhet är någonting som varje själ på Jorden eller i de inre planen önskar känna och manifestera. Enhet är en naturlig energi som existerar inom er själ, född ur Skaparen. När enheten är förd fram från er själ, som kommer in i er verklighets inskränkningar, perspektiv och begränsningar av er personlighet, och egot löses upp.

 

Enhet i dess sanna essens är samma vibration som kärlek, och ändå när den upplevs inspirerar den en förbindelse med andra utanför det av kärlek. Vibrationen av enhet har en potential att frambringa kraftfullt minne av Skaparens sanning och bortom den jordiska verkligheten. En hågkomst av naturlig enhet, harmoni och syntes mellan alla varelser. Det är inte enkelt att vara förenade med andra, eller hålla en liknande energi till andra, det är ett minne av att vara hel med och i närvaron av andra. I sanning är det ett minne, att vara ert sanna gudomliga själv i existens med andra. Genom er syntes med andra, skapar ni en större helhet som är Skaparen; ni är en kraftfull del av någonting vackert och storslaget, som i sanning inte kan beskrivas. Enheten, jag Ärkeängel Michael, talar om är bortom er kontemplation på Jorden, och ändå är det en upplevelse som er själ känner och önskar att förkroppsliga på en jordisk nivå.

 

Energin av enhet existerar naturligt inom er varelse, när ni motstår enhet motsätter ni ert sanna själv. Det är dags att erkänna vibrationen av enhet inom er varelse, denna essens som har en enorm makt att styra er genom er verklighet på Jorden. Kom ihåg att den enheten frambringar minne av sanning om Skaparen. Vänligen var medvetna om att enhet inte betyder att ni måste hålla sällskap med andra hela tiden, inte heller betyder det att ni måste skapa enighet mellan er själva och andra inom er verklighet och världen. Närvaron av enhet kan kännas igen i er varelse. Att inse, känna, uppfatta och erkänna vibrationen och essensen av enhet i era väsen är nyckeln till att väcka denna heliga kraft av Skaparen inom er och alla. Skaparen önskar för er att ni ska skapa enighet, och för alla själar att existera i enighet kan dock inte skapas från det medvetna sinnet, från val eller beslut. Enhet kan bara kännas inom er varelse som en mäktig kraft av ljus och energi. När ni känner igen energin och kraften av enhet som kommer från er varelse dagligen, kommer ni att inse att ni känner er tröstade, bemäktigade och vägledda.

 

Om ni känner igen enhet som kommer från kärnan av enhet strömma från er varelse och att i sanning inte kräva någon annan aktion, då kommer ni att erbjuda ett gott exempel att komma ihåg för många på Jorden. Varje person som väljer att erkänna vibrationen av enhet inom dem, tillåter den att flamma som om ett ljus kommer att ansluta och syntetisera naturligt med andra, som åstadkommer detsamma. Ni kanske inte inser det men energin av enighet kommer att förstora och förbättra inom er ju mer ni utstrålar det och då det naturligt syntetiserar med andra. Det är denna kraftfulla vibration av enhet som krävs på Jorden för att anstifta skiften och transformationer som behövs för att stödja Jordens uppstigning.

 

Tänk inte på hur ni kan skapa enhet i världen, erkänn först att enhet redan är närvarande inom varje varelse naturligt. Erkänn sedan att det största steg ni kan ta mot enhet är att känna vibrationen av enhet inom er varelse. Att emanera det tyst och ofta och dela det högljutt när ni känner er vägledda, kommer att hjälpa er själs önskan att känna enhet på Jorden. Det är inte så mycket som er själ önskar för upplevelser av enhet, mer så känslor av enhet. När ni känner enhet och förenas med allt, uppfyller ni er själ. Er själ lever en verklighet genom ert sinne och känslor på Jorden, energin av er själ behöver inte nödvändigtvis manifesteras på Jorden som en upplevelse. Om er själs energi manifesterar inom ert sinne och känslor, då upplever er själ redan den verklighet den önskar. Uppenbar enighet inom hela er varelse, speciellt ert sinne och era känslor, kommer er själ att känna igen att enighet är manifesterad i sin jordiska inkarnation och känns uppfylld. Denna uppfyllelse kommer att intensifiera er upplevelse av er själ och enhet, som orsakar att det manifesteras i varje del av er fysiska verklighet på Jorden; detta är när ni kommer att notera närvaron av enhet i varje person, situation och upplevelse omkring er och i världen. Handlingar för enhet kommer att flöda från er varelse, och kommer att vara i fullständig harmoni med allting och alla omkring er, så att det kommer att skapa vackra manifestationer.

 

Låt vibrationen och essensen av enhet vara er kraft!

 

Ta lite tid, särskilt när ni känner er rädda eller oklara, att sitta fridfullt och upptäcka vibrationen och essensen av enhet inom er varelse. Erkänn färg, känslor och förnimmelser av enhet och tillåt er själva att andas in harmoni med vibrationen av enhet inom er. Låt er enhet skina ljust.

 

Jag är evigt närvarande för att vägleda och stödja dig,

Ärkeängel Michael

 

 

 

More from Archangel Michael

 

Du gillar kanske också...