Sananda och Lady Nada via Fran Zepeda, 7 juli, 2016

Jesus Sananda

Sananda och Lady Nada

via Fran Zepeda

7 juli, 2016

Hälsningar, Älskade Ni!

Det är med mycket djup glädje i våra hjärtan som vi idag kommer till er i ert medvetande för att leverera ett budskap.

Mycket har genomkorsat er värld. Stora förändringar har ägt rum, älskade ni, och ni har ökat er kraft när ni har gett ut av er Kärlek samt i och med att ni har höjt era individuella vibrationer. Ni håller på att bli så skickliga i att höja er vibrationsnivå och ert medvetande, att den (höjningen) inte kan skönjas av er så som under era första dagar av er uppstigningsprocess.

Ni känner er mycket mer bekväma på den nya platån av förhöjda vibrationer och ökat medvetande. Ni välkomnar den nu med öppna armar och det märks i er Varelses utstrålning och i de handlingar som ni väljer att företa er, och i den övergripande känslan av glädje och salighet som många av er känner av, trots allt kaos som just nu pågår i er värld.

Och älskade ni, vänligen förstå att detta kaos är nödvändigt. Det är nödvändigt för att världen ska kunna göra de förändringar som den behöver. Det är nödvändigt för medvetandeökningen i det gemene mänskliga kollektivet och det är nödvändigt för att ni ska kunna urskilja hur ni önskar att er värld ska vara.

Så älskade ni, ta allt med ro. Nej, ni tolererar inte våldet; nej, ni tolererar inte kalabaliken, utan ni vet, djupt inne i era hjärtan, att världen håller på att förändras i sitt medvetande som ett resultat av detta. Och det kommer inte alltid att vara nödvändigt för en så lång tid att äga rum för att en positiv förändring ska ske. Ni håller på att uppnå den kritiska massan under de förhållanden som nu råder, en kritisk massa i form av en vid klyfta mellan separation och enhet, för att världen ska kunna skifta åt andra hållet mot ett bestående Gemensamt Medvetande och en Enhet.

Ni presterar ett strålande resultat. Nej, de nuvarande världsförhållandena är inte angenäma; ja, det kan vara mycket förvirrande, men ni ska veta att ni gör stora framsteg i att utvidga Ljuset och Kärleken som håller på att bli så framträdande i er värld, som vi uttrycker det.

Älskade ni, oroa er inte alltför mycket angående er egen roll i det hela. Var medvetna om att ifall ni konsekvent förblir inom ert hjärta och alltid har för avsikt att göra val av en högre vibration, så bidrar ni till en djup transformation i er värld och en påföljande hög vibration och en hög grad av medvetande, så att det blir mer stabilt och bestående att leva i ett högre-dimensionellt medvetande, ju mer ni beaktar era avsikter på det sättet – att Kärlek, Ljus och Fred ska vinna framgång i världen.

I och med detta gäller det för alla att delta i skapandet av en Salig Värld på en mer gångbar och överensstämmande basis. Ni är inombords på väg mot en vacker Salig Värld, trots allt som händer i er yttre värld och som den universella lagen dikterar, kommer ni sålunda att vara betydande medarbetare för att få till stånd en Salig Värld för Alla, ju mer ni hukar er och så långt ni kan, stannar inom ert hjärta av Hopp och Salighet, medan ni så lite ni som möjligt fäster er uppmärksamhet vid de yttre tecknen på kaos och våld, vilka endast följer den ordning som måste ske innan världen kan stabilisera och harmonisera sig, samt när ni ständigt försöker höja er egen vibration och ert medvetande med avsikterna att sprida Kärlek och Ljus till alla.

Det blir på det viset extremt viktigt att inombords känna och sträva efter Harmoni och Balans inom alla områden – på det sätt ni tar hand om er fysiska kropp (och också er ljuskropp, när ni fortsätter att förena er med er själ), på det sätt som ni utför ert arbete, på det sätt som ni behandlar andra (och er själva) och på det sätt som ni regelbundet tänker och känner.

Så ställ frågan till er själva: ”Hur känns balans och harmoni? Hur ser de ut? Hur känns min kropp när jag har uppnått dessa? Vilka tankar har jag när jag fokuserar på Harmoni och Balans och Salighet? Hur exalterad känner jag mig när jag fäster min uppmärksamhet på att hitta en neutral balanserad plats i allt som kommer in i mitt medvetande? Hur känns min kropp i detta tillstånd? Vad känner jag, vad tänker jag, vad fokuserar jag på i detta neutrala balanserade tillstånd?”

Ge utrymme för kreativa, kärleksfulla tankar om hur ni ska tjäna andra, medan ni känner er accepterande och tillåter allting att ske. Vänj er vid att förbli i detta neutrala, balanserade, kärleksfulla tillstånd som många av er kan uppnå, trots allt kaos och alla oroväckande världshändelser.

I er process att nyligen återigen försöka uppnå balans och harmoni, medan allt kaos och våld har trappats upp, har ni lyckats sträcka er djupare in i era hjärtan och själar för att finna harmoni och balans och det här har såklart naturligt bidragit till en högre vibration och ett högre medvetande i världen, samt har gett rum för förhållandena att röra sig mot jämvikt och balans. Även fastän ni inte känner att ni har kunnat märka detta, var medvetna om att det sker under ytan. Och älskade ni, allting måste slutligen stiga upp till ytan.

Så upprätthåll ert hopp och era avsikter för en kärleksfull, harmonisk, salig och fridfull värld, medan ni förblir i balans, trots de många tillfällen som presenterar sig för er att rubba er ur er jämvikt. Ni håller på det här sättet på att finjustera era förmågor att förbli i balans och harmoni och detta kan bara omvandlas till goda och underbara saker för er yttre värld.

Det är med djup hyllning och kärlek om vi vänder oss till er, kära ni, vänligen var medvetna om att detta är Sanning, när vi talar om för er att ni gör stora framsteg inom er transformation av er själva och följaktligen för världen. Detta kan ni räkna med.

Namaste.

» Source

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...