Ärkeängel Michael via Natalie Glasson, August 4th, 2023

Djupa välsignelser som jag, Ärkeängeln Mikael, utsträcker till er varelse när jag kommer fram med Änglariket för att omfamna er i kärlek, frid och nåd. Idag vill jag tala om Skaparens avsikter. 

Jag vill först påminna er om att allt ni är, är fött från Skaparen – en källa som är etikettlös, namnlös, formlös och i sanning inte kan beskrivas och ändå, genom Skaparens hela Universum och er jordiska verklighet, ser/känner vi och bekräftar uttryck av Skaparen i varje ögonblick – vackra uttryck – kreativa uttryck. Varje uttryck tillåter oss att utforska, att integrera med och att förstå Skaparen mer fullständigt. Vi känner igen oss själva som Skaparen och vårt mål är att komma ihåg den enhet som vi har med Skaparen, liksom med oss själva, som en källa som är etikettlös, namnlös, formlös och i sanning inte kan beskrivas. Och ändå är den oändlig, gränslös, vacker, kraftfull och har en riktning och avsikt för tillväxt och evolution. 

När du minns din enhet med Skaparen inser du att varje del av din kropp och varelse naturligt är ett; förenad och i samklang med Skaparen. Detta erkännande börjar förändra och förskjuta ditt eget perspektiv på dig själv, såväl som ditt perspektiv på din omgivning. Du inser att varje handling som du gör, varje tanke och varje upplevelse, är en möjlighet för dig att uttrycka och utforska Skaparen mer fullständigt – liksom att förenas i enhet med Skaparen – och därmed få en djupare hågkomst av allt som är Skaparen. 

När du börjar känna igen dig själv på detta sätt kan du inse hur synkroniserad du är med Skaparen, med högre aspekter av ditt väsen, med din kropp, din omgivning och andra själar. Det finns en likhet mellan dig själv och andra som är en sådan helig och ren sanning. När Skaparens väsen emanerar från din varelse och tillåts vara uttrycksfull och kreativ, lyser du med utstrålning, med sanning, med klarhet, vetskap, grundning och förståelse. 

Jag, Ärkeängeln Mikael, vill bjuda in dig att fokusera din tid på att blanda din energi med Skaparen. Att känna igen och komma ihåg din enhet med Skaparen. Det finns många sätt som detta kan utforskas på. Du kanske redan har en djup förbindelse med Skaparen och kan föra fram Skaparens energi genom din varelse. Om inte, be då inom dig, under meditation eller tystnad, att söka essensen, sanningen i ditt väsen som är Skaparens essens och sanning. 

När du ber om detta, sök inom dig efter ett inspirerande ögonblick – ett ljus, en färg, en känsla eller kvalitet som kopplar dig till Skaparens väsen. Vårda sedan detta med din andning och låt Skaparens strålglans fylla hela din varelse. Du kan också be om att få uppleva fullständig enhet med Skaparen. 

När du upplever enhet med Skaparen, eller kan ansluta dig till Skaparens energi och vibrationer i ditt väsen, då bjuder jag, Ärkeängeln Mikael, dig att fråga och söka efter Skaparens avsikt i ditt väsen. Detta innebär att Skaparen har en avsikt för dig som ett uttryck för Skaparen. Denna avsikt kan levereras genom dig. Intentionen är bortom begränsningar och gränser, bortom trosföreställningar och blockeringar. Den är bortom dina förväntningar och allt som du vet, och även inte vet. Den är bortom det som du önskar och önskar för din verklighet eller din uppstigning. Skaparens avsikt är ett rent uttryck som är unikt för er och som är unikt för er att uttrycka. Det kommer att föra fram Skaparens renhet i ditt väsen och din verklighet. Det kan leda till förståelse och upplysning. Det kommer att inbjuda er att skapa en handling eller en upplevelse i er verklighet som, när ni uppnår detta, vet ni att ni agerar enligt Skaparens avsikt och det kommer att tjäna er på en högre nivå, och i sanning kommer det att tjäna hela ert väsen. Men det kanske inte nödvändigtvis är vad du förväntar dig eller ville ha. Det kommer att vara något som vårdar dig, ger näring åt din varelse och din själ och stöder en större förening med Skaparen. 

Tänk om varje varelse på Jorden förenade sin energi medvetet med Skaparen och bad om att få Skaparens avsikt för deras unika uttryck och existens på Jorden, och sedan uttryckte den avsikten på ett sätt som var lämpligt, i en handling eller en upplevelse. Föreställ er de höga vibrationer som skulle förankras och grundas i Jorden och atmosfären, i varje varelse. Det skulle finnas en sådan uppdatering och uppstigning inom varje varelse, liksom en stor källa av upplysning. 

Föreställ er att ni uppnår detta varje dag eller kanske en gång i veckan – ni för fram Skaparens enhet i er fysiska verklighet. Du uppnår en tjänst som är din gudomliga rättighet men som också är ditt syfte – en tjänst för dig själv och andra som är oerhört helande, som anpassar ditt väsen och hjälper begränsningar att flyta bort. Detta är en enhet med Skaparen, en relation som du kan bygga och låta utvecklas, för att tjäna din uppstigning och för att tjäna Skaparens syfte. Det är er gudomliga rätt att vara i enhet med Skaparen och att tillåta denna enhet att flöda genom er varelse som ett uttryck, en handling och en upplevelse. 

Njut av denna process av utforskning, kreativitet och upptäckt, för det är dags att stärka och förverkliga din förbindelse med Skaparen mer fullständigt. 

Jag, Ärkeängeln Mikael, är närvarande med dig för att stödja dig. 

Jag tackar dig. Jag är Ärkeängeln Mikael.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *