Ärkeängeln Michael via Meredith Murphy, 8 februari

 

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 8 februari 2016
via Meredith Murphy


ATT VILA I UNIVERSELLA ENERGIER ACCELERERAR ER EVOLUTION

Var Hälsade Kära Ni!
Vi talar till er i dag med en enorm kärlek och uppskattning.

Det är enklast för er att höra oss, när ni är i ett tillstånd av rymlighet. Avkoppling mjukar upp ert fält och öppnar upp era energier, till att låta mer ljus komma in i ert mänskliga energisystem. Så snälla, ta ett djupt andetag och blunda ett ögonblick. Känn in i er kropp, och bestäm er för att slappna av och mjukna och öppna så att ni kan få näring på djupet, från allt som ni är.

När ni gör massor av förändringar i det materiella känner ni er ofta trött. I varje givet ögonblick kan ni ha tillgång till ett betydligt mer energifyllt tillstånd, genom att låta er få djupgående näring genom förbindelsen med ert Själs-jag. Just nu uppmanar vi er till att öppna och ta emot denna förnyande energi, och att låta er fortsätta att bli uppfriskad och förnyad medan vi delar detta meddelande med er.

Uppstigande människor skiftar till en ny spelplan. Spelet har många lager och lagren definieras av dimensioner. När ni stiger upp skiftar ni till olika lager i spelet, eftersom era grundläggande frekvenser förändras. Ett stort antal av er skiftar till en plattform i Jord-spelet, som anser att Själs-baserat förkroppsligande är normen. Ni är inte där ännu på ett stabilt och oavbrutet sätt, men ni tonar in på denna tid-rymd-plats inom er egen helhet, och stöds i denna av framtida versioner av er.

Vi talar om framtida versioner av er och vi vill att ni ska veta att detta har ingenting att göra med tiden. Framtida versioner av er framträder längs en evolutionär tidslinje, inte en jordbaserad klock-tidslinje. Vad vi menar med detta är att när ni stiger upp, börjar ni röra er bortom de begränsande paradigmer av 3D-relationerna till tid, och ni börjar inse att utvecklandets resa inte är linjär, den är evolutionär.

Ni upplever utvecklandet av ert människoliv längs en bana, där ni blir alltmer hel och själfull. Ert människoliv är en del av er Själs utvecklande mot komplett medveten återförening med allt som är. Det innebär att alla aspekter inom ert fält, kommer in i att medvetet minnas allt som ni är. Det intressanta med att inse att resan inte är tidsbaserad, utan evolutionär, är att ni kan vända er till det förflutna på Jorden och få tillgång till framtida aspekter av er. För det finns tidigare civilisationer och kulturer som har stigit upp och de informerar er, i nutid, ur ett helare och mer sammanhållet uttryck för mänskligheten, och för vissa, även ert eget förkroppsligade uttryck.

När ni låter er inse att ni kan ha stigit upp tidigare, eller så kan ni utnyttja uppstigna Jordcivilisationer som ett sätt att ladda ner koherensmallarna som hör ihop med dessa, så börjar ni tänka annorlunda om ert förhållande till tid och rum. Ni känner er mindre instängd av datum och saker ni känner måste ske vid en viss tidpunkt, och ni börjar inse att livet och manifesterade erfarenheter sker i vågor och skurar, som alla naturliga cykler. Att saker kan skapas explosivt och saker kan dyka upp, med en till synes kort omloppstid, för skiften sker inombords, och sedan övergår det nya energitillståndet till ett flöde av form, vilket är det ni upplever som manifesterade omständigheter av situationer eller framträdanden, av det ni ville anknyta till i ert liv.

Det inre vetandet som ni lever från, kommer att fortsätta att öppna upp på sätt som förvånar er, när ni blivit mer resonansrik på stabila sätt med denna Själs-baserade tidslinje. Frisläppandet av alla idéer om er själv, att ni inte är värdig och att ni inte förtjänar att era egna glädjefyllda önskningar besannas, kommer att verka vara en sak ur det förflutna som är ett minne blott. Ingen bedrövelse eller besvikelse. Ingen sorg om tiden innan, för i nutid kommer ni att känna er så kapabel och säker, att den tidpunkten kommer att kunna uppfylla er. För ni kommer att vara i resonans med er Själs kärleksfulla blick på er, och i detta tillstånd av andlig inriktning kommer ert ljus lysa fram och lätt flyta in i form, och förse er med den vetskap och förbindelse och klarhet ni alla söker.

Att leva inom denna värld av fokus, som en uppstigande varelse, börjar bli allt vanligare. Även om många kanske inte använder ordet ”uppstigning” förändrar det inte det faktum att många människor välkomnar tydligheten av expanderat medvetande. Många människor växer i sin förmåga att känna kärlek för andra och för sig själva. Denna kärleksfulla generositet börjar också att utvidgas till andra levande varelser och planeten och detta gör människor ännu mer medvetna. Det är en gradvis process som sedan ger växande insikter, liksom rullande snöbollar, när klarhetens energi ansamlas och sopar ut begränsande tankar och rensar överbelastade energimönster.

Det Kinesiska Nyåret återspeglar helt perfekt de inre förändringar ni känner. Energin i detta nya år är en förskjutning till handling och högre energitillstånd. Ni kommer också att känna detta, om ni inte redan gör det. Lita på er själv och pressa er inte, låt energin byggas upp och stiga inom er, medan ni kärleksfullt uppmärksammar era behov och inspiration, och litar på att ert Själs-jag leder er perfekt. Vet att planetfältet också vägleder er. När ni låter er känna en inre samhörighet med ert framtida ni, ett 5:e-dimensionellt ni, som lever en 5:e-dimensionell Jordupplevelse, låter ni er rida på den uppstigande energibågen som er planet tillåter och sänder ut, och detta kommer att göra er erfarenhet inte bara graciös, men också överflödande. Ni behöver bara lära er att släppa in vad ni behöver, tro att ni själv är värdig detta och inse att överflöd inte är baserat på att göra saker eller transaktioner, utan på vår inneboende Enhet. Upplevelsen av överflöd baseras på er förmåga att släppa in mer, och det enklaste sättet att lära er att släppa in mer, är att lära er att se er själv och ert liv från er Själs synvinkel.

Vi vill erbjuda ett förslag för hur man odlar detta tillstånd av medvetenhet och vi vill att ni ska veta att det verkligen kan vara så enkelt.

Blunda och öppna inåt. Känn in den stilla punkten i ert centrum och ha avsikten att öppna upp till den universella enheten och anslut som Själ.
Låt er känna värmen och rymden i denna öppning.
Ha avsikten att den värmen och rymden expanderar.
Njuta av känslan av detta.
Återigen, låt er bjuda in att denna känsla expanderar, tillbringa sedan tid att njuta av det.
Upprepa detta så länge ni vill, men utan ansträngning. Mjukt och lätt.
När ni känner er klar, ha en känsla av att dra all energi ni är ansluten med, in till ert mänskliga energisystem.
Ange er avsikt att jorda denna energi inom ert nuvarande tillstånd, vilket bemyndigar er att skifta in i ett mer universellt själs-baserat tillstånd av att vara.
Förnya er med Universell Själs-baserad gemenskap. Inse att vilandet i Universella energifält accelererar er evolution!

När ni gör detta regelbundet kommer ni märka hur mycket lättare det är att vara ert Själs-jag. Om ni gör detta utan förväntan och bara för nöjes skull, och låt det vara njutbart, skapa det på ett sätt som känns bra för er, kommer ni att släppa in mer och detta kommer att ledas vidare till alla områden i ert liv.

Vi vet att ni är trött på alla integreringar ni har upplevt. Vi uppmuntrar er att vila djupt i det kärleksfulla, närande, ljusfyllda fältet av ert universella jag, er Själs jag, och förnyas och uppfriskas.

Det finns tid för allt ni vill uppleva. Låt er lättas upp nu och känna er hemmastadd.

JAG ÄR Ärkeängel Michael

http://www.expectwonderfulblog.com/2016/02/resting-in-universal-fields.html#sthash.onyFXQAH.dpuf

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...