Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 1 november

 

angelgabriel2

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman: ”Sökandet efter Själen – Ditt Tolv Strålars Skapelse Hjul”.

 

Kära mästare, Själens strålkastare riktas i två riktningar – inåt för upplysning av det fysiska hjärtat och sinnet, utåt till en uppåt riktad upplyst spiral, en väg för mänsklighetens upplyftning från den täta verkligheten i tredje/fjärde Dimensionen.

En Själs-genomsyrad personlighet utvecklar automatiskt en brinnande önskan att dela sina upplysta högre sanningar med andra. Den Upplysta Vägen är bron mellan den mänskliga materiella världen och Andens olika sfärer. En utbildad, disciplinerad intelligens krävs för att tydligt tolka, förmedla visdomslärorna, skickligt och noggrant överföra de högre universella begreppen. Ett disciplinerat, självstyrt livs tendenser måste utvecklas för att utveckla en intensiv mental klarhet, tillsammans med en integrerad personlighet, som är engagerade och regisserad av Över Själen/Högre Jaget.

Själen är varken ande eller materia – den består av en manifestation av Vita Eld Frö Atomer, som skickas ut från det gudomliga Sinnet av vår Fader Gud in i Anden av vår älskade Moder Guds Kosmiska Sköte – som sedan skickas vidare via hennes kärleksfulla Helige Andes andedräkt till alla former av Kosmisk materia. Självets uppvaknande från ett omedvetet tillstånd av att vara, är ett av de mest dramatiska stegen i den evolutionära utvecklingen för mänskligheten.

För att bli självmedvetna, måste du bli medveten om vad som händer i din personliga värld. Du måste vässa din tankeprocess och lära dig att leva i nuet eller ”Nuets Lugna Punkt”, som det ofta kallas. För att få erfarenhet och visdom, måste du tänka på vad du vill komma ihåg, vad du vill behålla i din minnesbank.

Var och en av er, som är en gnista av vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen, har ett personligt Skapelse Hjul, din egen Livets Blomma, som du måste lära dig att använda igen för att bli en riktig medskapare på det jordiska planet. Vi ber er att föreställa er detta horisontella mönster du har skapat med ditt heliga andetag som din personliga skapelse.

Du för fram Skapelsens Liv/Ljus via din personliga pelare av ljus och genom den bakre portalen i ditt Heliga Hjärta, som alltid kommer att bestå av lämpliga frekvensmönster för din nuvarande evolution. Inom dessa områden finns det förtjänster, egenskaper och kännetecken av Guds medvetande, som du försöker införliva, vilket kommer att resultera i att din förmåga att skapa något som du önskar, finslipas och förstoras, så länge det är till den största nytta för alla. Har du undrat över, varför vi för flera år sedan, instruerade dig att ”Andas in Ljus och andas ut Kärlek” när du går in i Världs Pyramiden med avsikt att utstråla Kärlek/Ljus till mänskligheten och världen?

NÄR DU ANDAS IN LJUS, ANDAS DU IN ADMANTINPARTIKLAR TILL ERT HELIGA HJÄRTA. NÄR DU ANDAS UT VILLKORSLÖS KÄRLEK, GER DU KRAFT TILL ELLER ANTÄNDER ADMANTINPARTIKLARNA AV REN GUDS ESSENS I DIN KÄRLEKSFULLA AVSIKT, SÅ ATT DE KAN ANVÄNDAS FÖR DEN STÖRSTA NYTTA FÖR ALLA. DU ÄR KÄRLET FÖR DESSA GUDS PARTIKLAR OCH DIN KÄRLEK AKTIVERAR DEM.

Föreställ dig detta: Under meditation eller din lugna stund, ta tolv fulla djupa andetag, efter det tolfte, dra in magen och håll andan en stund eller två. Nu, när du tar nästa (eller trettonde) andetaget, se det strömma ut från Solar Power Center (Heliga Hjärtats kärna) på framsidan av kroppen. Oändlighets mönstret är nu en horisontell konfiguration i stället för en vertikal.

Beroende på vilket, som är mest bekvämt för dig, antingen vid utandning eller inandning – sträcker sig den första platta öglan utåt framför kroppen och på nästa andetag sträcker sig den andra slingan ut från baksidan av din kropp och ritar tillsammans ett oändlighetstecken. Andas in och ut sex Oändlighetstecken och när du gör det, kommer de automatiskt att skapa ett mönster av tolv öglor som helt omger dig som kronbladen på en blomma.

När du andas ut den sista slingan, återigen, håll andan en stund innan du återvänder till normal andning. Sedan andas du in och ut medvetet och föreställ er att Skapelsens Essens flödar från dig ut i världen. Dessutom föreställ dig spiraler av Ljus som ansluter dig till Världs Pyramiden (”World Server Pyramid”) och flera av pyramiderna, som du har skapat i de högre dimensionerna. Dela dina Partiklar av Kärlek/Ljus med både världen och till att elda på dina visioner med Ren Livs Kraft från kärnan i hela skapelsen.

När du blir skickligare, som medskapare på det jordiska planet, får du lära dig att ständigt övervaka ditt energi mönster och försöka uppgradera det. Du måste sträva efter ihållande harmoni och ett raffinerat gudfruktigt uttryck. Ditt mål är att frigöra kraften i den heliga elden, som har legat vilande under många tusen år, så att du kan styra och fokusera din energi på de områden i ditt liv, som du vill förändra.

Genom att etablera och ständigt uppgradera Skaparen av Livets Hjul, planterar du frön fokuserade på förändring och du levererar skapelsens heliga eld för att manifestera vad du har tänkt. När du kan göra detta skickligt kommer din personliga värld att bli en underbar syn och du kommer att bli en ljusets ledstjärna synlig för alla.

Vi har bett vår budbärare att ge dig en överblick över skapandet av din personliga ”Livets Blomma” av Skapelsens Hjul, samt att hjälpa dig att förstå vilken underbar gåva detta är till mänskligheten. Utan ett aktiverat ”Personligt Tolv Strålars Skapelse Hjul” kommer du aldrig att få en möjlighet att bli en mästerlig medskapare på det fysiska planet av er existens.

^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^

SKAPANDET OCH FRAMÅTSKRIDANDET AV VÅR PERSONLIGA

LIVS BLOMMA * TOLV STRÅLARS SKAPELSE HJUL

OMGIVEN AV ÄRKEÄNGELN MIKAELS LJUS

RONNA* HELIGT NEDTECKNAD

I många av våra gamla tidigare livserfarenheter, när vi sjönk ner i Tredje- och Nedre fjärde-dimensionella densiteter, fungerade vi i vår djur/mänskliga natur och vi hade bara fyra Kronblad i Livets Blomma – två Oändlighetstecken – att arbeta med:

** Den första, andra och tredje DIMENSIONENS FREKVENSER.

** De första, andra och tredje CHAKRAS:

* Första/Root Chakra: Överlevnad * Fokus på den fysiska kroppen * Brist/Överflöd * Säkerhet *

* Andra/Naval/Nedre Mage Chakra: Ego Begär* Nöje * Sex/Passion* Kärlek * Tolerans

* Tredje/Solarplexus Chakra: Personlig Makt/Känslo Center * Begärens Mästare * Själv Kontroll *

Två Oändlighets symboler, som skapade fyra kronblad, lokaliserades i och strålar ut från vårt andra Chakra. Ett kronblad placerades framför oss in i framtiden, som vi skapade med våra tankar, handlingar och gärningar. Det andra kronbladet projicerades bakåt från vår rygg till våra förflutna frekvensmönster. Det tredje och fjärde kronbladet förlängdes utåt från varje sida (samma som om du skulle förlänga armarna utåt) och utgör därmed den ursprungliga kolumnen Ljus och Skugga – det som har kallats Medelvägen. Vi lever nu i en bred spektrum värld av dualitet och polaritet påverkad av vårt DNA, våra förfäders härkomst och astrologisk yta, som vi fört fram för att uppleva i varje livstid.

När vi började få tillgång till några av de högre frekvensvibrationernas mönster av de mer raffinerade och harmoniska Tredje-/Fjärde-Dimensionella frekvenserna, började vi processen för att skapa vår mänskliga natur. Under denna process har vi lagt ytterligare två Oändlighets Mönster till vår Blomma av det Skapande Livs Hjulet, som gjorde sammanlagt åtta kronblad. Vår Blomma av Skapande Livs Hjulet flyttade upp i tredje/Solarplexus Chakra. Under denna fas, strålade vår stora livsenergi ut från Solar Plexus.

** HÖGRE TREDJE OCH FJÄRDE-dimensionell frekvenser.

** Fjärde och femte CHAKRAS:

* Fjärde/Hjärt Chakra: Livskraft * Andligt Kraft Center * Helig Hjärt Kammare, där vår själ där vår Heliga Själs Gnista bosatt för denna livstid

* Häri är Tre Lågiga Flamman och ”Vesica Piscis” helig symbol, som innehåller vår heliga Vita Elds Guds Frö Atom *

* Femte/Hals Chakra: Kommunikation * Själv Förverkligande * Andlig Urskiljningsförmåga * En del av vårt Andliga Kraft Center *

Dessa ytterligare fyra kronblad innehåller attribut, egenskaper och dygder. Dessa två Oändlighets Symboler skapade ett mönster av en Livs Blomma med åtta kronblad. Vi började långsamt arbetet med att balansera och harmonisera de Sju Chakran i Själs Medvetandet för vårt Sol System via de gamla lärorna från det förflutna och från den nya tillströmningen av lärdomar från de högre världarna.

När vi lärt oss att lyssna till viskningar från vår Själs Själv, blev vi introducerade för Manifestationen av de Universella Lagarna. Med tiden började vi successivt att utveckla vår självkännedom och vi fick så småningom visdom att förstå betydelsen av ”Ögonblicket av Nu ” eller Kraften i den Lugna Punkten. Detta var ett viktigt steg i uppvaknande processen, så att vi återigen kunde börja använda verktygen för manifestation som medvetna medskapare.

Under denna sista etapp/cykel av vår Uppstignings process för denna ”Runda av Mänsklighetens Evolution” strävar vi efter att bli Andliga/ Mänskliga Varelser. De två sista Oändlighets Symbolerna med ytterligare fyra kronblad fyller vår personliga LIVS BLOMMA * TOLV STRÅLARS SKAPELSE HJUL för just denna cykel.

VÅR KOMPLETTA TOLV STRÅLARS SKAPELSE HJUL flyttade upp i det Höga Hjärtats område i Fjärde/ Hjärt Chakra. Vid denna tid är Portalen till vårt Heliga Hjärta och Heliga Sinnet öppet. Själva Högre Hjärtat ligger lite högre än det fysiska hjärtat och är placerat mot baksidan av kroppen, som vilar mot vår Ljus Stav, som löper längs ryggraden. Denna Ljus Stav aktiveras gradvis när vi öppnar de sju sigillen till högre medvetande och får kontakt med Över Själen/ Högre Självet som finns i det åttonde Chakra, vår Själs Stjärna.

** HÖGRE FJÄRDE OCH LÄGRE FEMTE-DIMENSIONS FREKVENSER.

** SJÄTTE OCH SJUNDE CHAKRAS:

* Sjätte/Ögonbryns/Tredje Ögat Chakra: Intuition * Inspirerade Insikter * Klärvoajans * Varseblivning Bortom Dualitet*

* Sjunde/Crown Chakra: Andlig Vilja * Inspiration * Helig Visdom * Början av Enhets Medvetande *

Vi börjar klart se att ärkeängeln Mikael ger oss de verktyg vi behöver för att hjälpa oss i vår Uppstignings process i en steg-för-steg sekvens. Dessa tekniker kan användas på ett slumpmässigt sätt med minimal framgång. Men om vi vill göra stadiga framsteg i vår strävan att uppnå självbehärskning, bör vi lära och integrera dessa tekniker i den ordning vi har fått dem.

Det finns en anledning till detta och det kommer att bli uppenbart när du behärskar varje teknik och börja se de positiva resultaten i ditt liv. Efterhand som du förfinar din resonans och gradvis blir flerdimensionell, vilket innebär att du samtidigt utnyttjar frekvensmönster flera dimensioner. Evig kärlek och ängel välsignelser, Ronna

^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^

ÄRKEÄNGELN MIKAEL

Kära Ni, för att göra plats för de förfinade frekvenserna i multipla nivåer av de högre fjärde och femte dimensioner, måste det finnas en klarhet/reningsprocess. Via de lektioner och instruktioner, som vi har gett er under åren, strävar vi efter att ge er de kunskaper som behövs för att korsa vägen för Uppstigning med lätthet och grace; men ni måste själv ta ansvaret för ert återvändande till personligt Själv-Behärskande.

Vi står redo att hjälpa er när ni återtar er rättmätiga status, som en Andlig Varelse på ett Gudomligt Uppdrag för vår Fader/Moder Gud. Vi hyllar ert mod. Ni är djupt älskade.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Ärkeängeln Michael: ”Sökandet efter Själen – Ditt Tolv Strålars Skapelse Hjul”. Kanaliserat av Ronna Herman. 1 November 2015. http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Överfört genom Ronna http://www.ronnastar.com/ * Kopiera fritt och dela. Emellertid hävdar jag den universella upphovsrätten till den här artikeln i namn av ärkeängeln Mikael.

 

Publicering på webbplatser är tillåtet så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller läggs till och att författarskap och min e-post och webbadress ingår. Det kan i sin helhet publiceras i tidskrifter, tidningar eller offentliga tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

 

 

Du gillar kanske också...