Meddelande från Gud via Loretta, 29 juli, 2017

Meddelande från Gud

via Loretta

29 juli, 2017

Frukta inte längre det som världen kallar ’döden’ och som det ser ut, inte är något mer än ett byte av en plats. De som går bort och de nära och kära som lämnas kvar, kommer till en punkt där de kan släppa taget om ett visst filter, som mer eller mindre kan identifieras som ’det fysiska’.

En kamera av den gamla modellen kan inte längre ta bilder, eller snarare, ni har inget sätt på vilket ni kan framkalla bilderna och för tillfället förmår era ögon inte heller se en Varelses nivåer bakom kulisserna. Det fysiska är inte längre den bild som visas upp. Den förlust ni genomgår handlar enbart om en glimt av det fysiska och de sinnen som ni har vant er vid.

Er älskade som uppträdde i det fysiska kan nu bli sedd mera som, ursäkta ordvalet, en gammal favoritsoffa som ni var tvungna att släppa taget om, eller i vissa fall, en snygg nyare soffa som har fått ett överdrag av något slag. Det är ett välkänt uttryck i den relativa världen att allt som ni är fästa vid måste ni släppa taget om, ändå är detta avsked så tungt att ert hjärta värker och ni betalar dyrt för privilegiet att ha fått känna själen hos någon som blev er så kär.

Det som passerar, mina kära, är tiden, fastän tiden bara är en tanke. Tiden själv uppmärksammar till och med att den marscherar på, samt att man inte kan hålla kvar den i all evighet. Tiden är ett slugt irrbloss.

Kanske man kan säga att tiden, som förefaller vara ett dagligt fenomen, är en uppritad skiss. Den är något som kanske blir till något. Det som förefaller vara av fast karaktär på Jorden är en fasad som ni djupt tror på, men den är hursomhelst fortfarande en fasad. Detta är inte första gången som ni har köpt något som inte är allt vad ni trodde att det var.

Till och med Kärlekens innersta gnistrande kärna, lika orimlig som den har varit för er, så har ni tillfälligt lurat er själva gällande Kärlek någon gång. Fastän Kärleken oundvikligen är långt mer sann än vad ni kan uppfatta, så har ni blivit lurade av en uppblåst kärlek som uppgick till inget överhuvudtaget. Ni sålde er själva till den. Sanningen varar. Putsen slits. Ni köpte er en sång och en dans.

Var Livet landar för er i världen blir till en berättelse. Hela berättelsen förefaller verklig, men fastän det enda sanna är Djup Kärlek, så kan Kärleken på ytan bli till stoft när den tas emot eller blir given. Hursomhelst så finns inom er en storslagen spirande Kärlek som aldrig kan hoppa över det förflutna och ge sig av. Den stannar för alltid hos er.

Att vara är bestående. Att vara är för evigt. Ingen ger sig i själva verket av. Att vara är sant. Ett varande existerar och ger sig aldrig av. Lika efemärt som ett Varande kan verka vara för er, så är ni stadigt inneslutna i det. Ni är ett Varande. Ni är det! Ingen blir upplöst från Varandet. Varandet är Oändligt. Oändlighet är vad ni är och alltid har varit. Jag upprepar att ni är Oändliga. Ni är en konstant. Ni hade ingen begynnelse och ni upphör aldrig. Livet på Jorden förefaller börja för er, men det förekom inte någonsin en tid då ni inte fanns.

I Världen åker ni kanske på ett tåg genom Livet och får se olika utsikter när ni reser i Ljusets Hastighet och fångar upp aspekter av Livet i Världen. Det är som om ni tryckte på en knapp här och en knapp där och ser in i ett Kaleidoskop av Bilder av Livet tagna ur olika Solvinklar.

Ljus är Ljus. Ljus är aldrig mindre än Ljus, fastän Ljuset kan förefalla dämpat i Världen. I Sanning dämpas Livets Ljus aldrig. Det finns inga gardiner för att skymma eller skugga Fönstren av Ljus. Det förekommer inget försvinnande av Ljuset.

I Livet på Jorden, i det som ni benämner ’döden’, hoppar ni från en saga till det eviga, där Sanningen är känd och sagan är en mass-uppfattning och överhuvudtaget ingen Sanning.

Sagan är den utflykt ni tar. Nåväl, vi kan kalla det ett trick för sinnet. Nåväl, vad är illusionen om inte ett trick för sinnet hursomhelst?

 

Source

 

God’s Message via Loretta, July 29th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...