Mästaren i Kristallriket via Carina, 10 september, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Ni lever i en storslagen tid! Ni är alla inne i en mycket kärleksfull process i ert uppvaknande. Ni är en del av en inkarnation på jorden där de mörka systemen nu avslöjas i en takt som tidigare aldrig skådats vilket frigör ljuset på jorden och dess nya system som kan ta vid.
I sanning har livet på jorden inte gått att leva i bara ljus och ni är alla påverkade av det mörka systemet hur långt ni än kommit i ert uppvaknande. De av er som berört den Nya Tidens vackra strand har i sinom tid varit kallade att återvända till ert lägre jag för att utföra mera ljusarbete i den gamla tidens mörker. Ni är här på ett uppdrag!
Ni har levt i en tid där ni varit en del av ett system som gjort er mycket illa till mods och för de av er som kommit till jorden från högre civilisationer har tiden på jorden varit i det närmaste känslomässigt outhärdligt. Era högfrekventa känslosystem har gått på ständig ”overload” vilket påverkat era finstämda system i hög grad. Många av er har känt ständig trötthet och er andning har varit negativt påverkad. Något som i sin tur påverkat resterande delar av er kropp. I ert kollektiva system har mörkret haft ett starkt fäste med egna förgrenade nätverk som skrämt och förhandlat med dem som varit mottagliga.
De människor som har varit svaga och rädda har gett vika för det mörka systemets ständiga hot och erbjudande om att sälja sig själv till ett system där systemet utlovat överflöd mot ett samarbete med de mörka aspekterna av livet innebärande att göra sådant som inte är rätt för dem själva i hjärtat. De har valt att framföra skrämmande texter i musik, fattat skrämmande politiska beslut, predikat skrämmande religiösa budskap och agerat för mörkret i de mörkas ekonomiska system som byggt på rådande brist för dem som inte velat sälja sig till mörkret. Många av dem är ur ett tredimensionellt perspektiv mycket framgångsrika på er offentliga arena.
Ni som läser dessa meddelanden har vilseletts att tro att ni är de svaga som inte klarat av att leva i detta system men vi säger er NI ÄR DE SOM ÄR MODIGA, NI ÄR DE SOM VÅGAT UTHÄRDA OCH STÅ KVAR I DE RÄDSLOBASERADE SYSTEM SOM NI INTE KOMMIT UNDAN I ER INKARNATION PÅ JORDEN! Minns ni?
Älskade ni, i sanning är det så det varit. Ni har inte kunnat undgå att leva i dessa mörka system som inkarnerad på jorden men nu är tiden för ett stort skifte inne där det gamla systemets starka upprätthållare faller, ni blir befriade och lämnar det gamla systemet som hållit er fången. Ni kopplas om till ett mer högfrekvent system som redan står färdigt att börja användas. Minns att död, brist och alla slag av kontroll endast är en skrämmande skapelse av det mörka systemet och inte existerar i de nya ljusa systemen byggda på högre frekvenser.
Förstå att alla som valt att sälja sig själva till de mörka systemen gjort det av rädsla. Förstå att de valt att gå sin väg för att överleva på jorden. De lever mycket långt ifrån de minnen som ni bär på att livet inte kan tas ifrån dem och att brist inte existerar. De minns inte att jorden är en själ och de minns inte att den värld de lever i egentligen inte skapas utifrån pengar i den fysiska verkligheten utan att den skapas inifrån dem själva och deras energi.
Döm dem inte utan acceptera att de, liksom ni, levt i ett systemen som varit en naturlig del i en mycket låg frekvens.
Låt dessa själar ansvara för sin egen resa tillbaka till sig själva och fokusera på er egen resa i ljuset men döm dem inte utan välsigna dem med ert ljus. De kommer att vakna upp och då kommer de att minnas och förstå.
Modiga själar, vi älskar er mer än ni kan förstå och finns här närhelst ni ber oss om hjälp.

Du gillar kanske också...