Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle, 22 februari 2018

Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle, 22 februari 2018

Det Nya Du – mästaralkemist och skapare

Er enda önskan är att föra hem de som gått vilse, med kärlek och varsam rådgivning, en själ i taget. Kanaliserat av Genoveva Coyle

Var hälsade mina kära! Jag är Mi-ka-el, jag är ärkeängeln Mikael, kärlekens och fredens ärkeängel, den som kommer med sanningen, er familj, vän och beskyddare, er ständige bundsförvant.

Jag kommer idag för att försäkra er om att det inte finns ett enda ögonblick när jag inte är hos er på denna vandring ni företar er, på jorden, i universum och överallt. Ty det är mitt löfte till Modern och till er att städse låta mitt ljus lysa över er, att hålla er hand, att beskydda er och de ni älskar. Det finns tider när ni ser och hör mig tydligt, och det finns andra tider när ni är djupt engagerade i ert ljusuppdrag. Bara för att ni inte är medvetna om vår kontakt och närvaro betyder det inte att vi inte ständigt är hos er, fullt medvetna om era handlingar och era innersta tankar.

Ni gav oss tillåtelse för länge sedan, och ni har kallat på mig och givit mig tillåtelse att sitta nära och ingripa när så behövs. Och detta är vad jag gör trots att ni inte alltid är medvetna om hur vi planerat uppgiften att bringa och förankra ljuset på de mest avlägsna och mörka platserna på jorden. Ni färdas långt och vida omkring, ni är de modigaste av de modiga, ni som involverat er i dessa frälsande äventyr, och er enda önskan är att föra hem så många av de förlorade ni kan.

Ja, ni kliver helt och hållet in i era multidimensionella själv. Ja, ni förkroppsligar mästaralkemisten och skaparen – ert Nya Jag – skaparna och byggarna av den Nya Jorden. Ja, ni arbetar oupphörligt med att balansera de gudomliga maskulina och feminina krafterna genom att rena och transmutera många av de smärtsamma minnena och lidandet från Gamla Jorden för båda könen, men mest av allt för kvinnorna.

Men samtidigt framhärdar ni i det pågående uppdraget vi har att föra hem andra, genom att dyka allt djupare ner i mörkret och lysa upp stigarna, visa ljusets och sanningens väg. Fortfarande är så många fängslade i rädsla och lögner. Fortfarande är så många förvirrade och vilse, insnärjda i de gamla falska konstruktionernas vägar. Som ni vet har dessa falska konstruktioner lösts upp nedmonterats, för vi har gjort den här sortens arbete tillsammans. Men ni har bröder och systrar som verkar och arbetar på sätt som utgår ifrån de tidigare villkorens mönster. De har svårt att inse att det inte finns några upprätthållande energier kvar i de gamla rädslofyllda vägarna.

Det finns så mycket ljus och hopp förankrat i vår älskade Jord att allt färre människor agerar utifrån rädsla och förtvivlan. Man vägrar följa de gamla mönstren där man skriker i ilska och raseri, för att sedan manipuleras in i skuldgropens låga vibrationer.

Var och en kan nu se att det finns ljusare och mera kärleksfulla sätt att hantera obalanserna och det som återstår av det förflutnas tunga bagage. Och detta är vad ni gör, detta är vad vi tillsammans gör nu. Vi visar andra att det finns enklare och mycket bättre och behagligare sätt att utvecklas och växa till den storhet ni äger och till ert multidimensionella varande.

Ja det finns delar av er som fortfarande behöver poleras lite till, som behöver göras om och förbättras lite efter den gamla tiden av täthet. Dessa delar behöver fortfarande en del av er energi och uppmärksamhet. Men nu gör ni det här mera effektivt med ökande skicklighet, utan att lägga ner enormt mycket energi och tid.

Samtidigt bereder ni vägen, ni lyser upp stigarna och för hem några av de mest motsträviga. Ni visar dem sanningen med ert milda och kärleksfulla sätt. Ni låter dem få känna och uppleva kärlek, Moderns sanna och ovillkorliga kärlek. Ni påminner dem om de glada och lyckliga dagarna där hemma, fria, lekfulla och ett med Källan, och de har inget annat val än att se över sina tillvägagångssätt och därefter släppa taget om den gamla separationens rädslor och förnekelser.

Och detta är vad vi lovat Modern att göra i dessa intensiva och kaotiska tider. Detta är sättet på vilket vi för alla tillbaka till Moderns hjärta… Med kärlek och varsam rådgivning, en själ i taget. Och för den här sortens arbete uppskattas ni storligen. Jag tackar er väldigt mycket och jag älskar er mer än ni någonsin kan föreställa er.

Jag lämnar er nu med min kärlek, frid och styrka. Farväl.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...