Ärkeängel Michael via Victoria Cochrane, 28 februari, 2018

Victoria Cochranes kanaliseringar från Mästarna:

Att leva och älska i Ditt hjärta

Det har sagts många gånger att kärlek är allt som finns. Många kanske ifrågasätter det, men om man studerar världshistorien så är det frånvaron av kärlek som skapat mest tomhet och kaos. Ingen människa i världen kan existera utan kärlek; kärleken är den högsta av alla vibrationer eftersom den inte dömer. Den kommer från hjärtat där egot inte finns. När en människa ger kärlek osjälviskt och villkorslöst blir effekten fantastisk för de som erhåller den. Band som skapas och förstärks av kärlek är utan tvekan det starkaste två individer kan dela.  Gamla sår och trauman övervinns mycket snabbare och lättare om bandet är ömsesidigt. När kärlek ges men inte besvaras med lika mycket kärlek skapas en obalans som kan orsaka smärta och krossa hjärtat hos den ena eller båda parterna.

Kärlekens högsta vibration finns i hjärtat som är i kontakt med Världsalltet och Skaparens ljus och kärlek. När en människa upplever att hon är i förbindelse med Universum har hon tillgång till den enorma kärlek som finns där, även när den inte finns tillgänglig hos dem hon träffar och umgås med. Om hon på något sätt saknar förbindelsen kommer hon att känna sig mycket ensam och ha mycket sämre förmåga att använda de universella tillgångar som finns för att komma bort från sorg och smärta. Det finns en anledning till att hjärtchakrat är grönt; eftersom läkedom sker när kärlek upplevs och sänds från en människas hjärta till ett annat. Om någon blivit känslomässigt skadad i en kärleksrelation, under sin barndom eller genom misshandel, sker den starkaste läkningen genom att älska och förlåta sig själv. Den del som behöver mest läkning är ofta hjärtat.

Hjärtchakrat har förmågan att vidga sig tills det innesluter alla andra chakran i kroppen, vilket allt som allt är mer än 300 stycken. När en person huvudsakligen agerar utifrån hjärtat kommer den personens vibrationer att vara höga. Den energi som skickas ut kommer på ett naturligt sätt att dra andra människor till den personen. En människa som befinner sig för mycket i sitt huvud kan dränera andra på deras energi eftersom energin är baserad på egot och självupptagenhet. Genom att fokusera på det man är tacksam över i sitt hjärta i stället för att gräma sig i sitt huvud över vad som saknas, når man en koalition med den Universella Attraktionslagen och allt som är möjligt att få. Kärlek drar till sig kärlek och eftersom både hjärtchakrat och Universum enbart arbetar utifrån kärlek är det här en mycket lyckosam sammanslagning.

För några människor är det naturligt att vara centrerade i sitt hjärta – kanske för att de valt att vara en vägvisare för andra, eller för att det är deras naturliga sätt att vara. För många andra är detta något som behöver läras och övas in, att fokusera på kärlek i stället för intriger. Ingen förändring kan dock äga rum innan vem som helst i färd med att göra något blir medveten om sin benägenhet att tänka för mycket, reagera på intriger och sätta sina egna behov framför andras. Somliga kanske aldrig vaknar upp, men många fler över hela planeten håller nu på att bli medvetna om världen omkring dem och hur deras kärlek, eller bristen på den, påverkar andra.

Det är inte lätt att alltid vara centrerad i hjärtat och se allt och alla utifrån en kärleksfull position när man är en människa i en egocentrerad värld driven av egoism. Kom ihåg att ni är människor för att ni ska lära er läxor och att ni inte förväntas att alltid klara allting! Men när ni väl är medvetna om att era tankar skapar verkligheten, och att era ord och handlingar påverkar människorna och världen omkring er, då kommer förändringar att börja ske eftersom ni kommer att börja kontrollera och tygla era handlingar och reaktioner vid stress eller konflikter.

Kunskap och medvetenhet är kraftfulla verktyg för att åstadkomma förändring och ni kan använda dem för att förändra er verklighet och världen omkring er. Innan ni inleder den vanliga ”aporna-i-huvudet”-verksamheten där ni överreagerar, oroar er eller grubblar, stanna upp, ta ett andetag och andas ner ert medvetande till hjärtchakrat. Se problemet som en färg och säg till dig själv: ”Jag vet redan svaret och det kommer att lösa sig med kärlek.” Töm sedan sinnet och sitt ner i kärlekens och vetskapens energier. Snart nog kommer svaret att stå klart för dig. Om du varit arg kommer det att vara mycket lugnande att stanna i ditt hjärtas energi och bara andas. Ilskan bör snart gå över.

Ett brustet hjärta är ett tecken på att en person älskat djupt, tillitsfullt och villkorslöst. Om den som älskades besvarade kärleken men nu har dött kommer sorgen till sist att lägga sig, men känslan av kärlek till den älskade kommer alltid att finnas kvar i personens hjärta. Om kärleken gällde en person som svek ett förtroende eller inte besvarade kärleken helhjärtat kan sorgen vara färgad av ilska, grämelse över att alls ha haft en relation till personen i fråga, eller till och med hämnd. Ett orättfärdigt behandlat hjärta kan onekligen skapa mycket lågfrekventa känslor. Detta kan leda till vägar som inte har något med kärlek att göra. Om detta händer är förlåtelse nyckeln, eftersom den frigör dig och låter dig gå vidare mot en sann kärlek. Att hålla fast vid det förflutna kan aldrig vara svaret på framtiden, mina kära. Att släppa taget om smärta och orätt som andra orsakat är en av de svåraste läxorna, men det kan leda till det största växandet.

Kärleken är svaret: för läkedom, för relationer, för konfliktlösning och för att släppa taget om det förflutna. Lyssna till era hjärtan, mina kära, och minns att den allra största kärleken måste ni känna för er själva.

JAG ÄR ärkeängeln Mikael

 

 

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...